מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מחקר ציבורי הוא אחד הכלים החשובים לגישור בין נורמה מקובלת למציאות מדינית, חברתית וכלכלית שיש לה פנים רבות וסוגיות מורכבות ומסובכות.
זמינות חידושי המחקר לעמיתים חשובה לגיבוש מדיניות מושכלת ולעידוד שיח ציבורי בנושאים אקטואליים.
מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של פרסומי מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המובילים בישראל.
אוסף המחקרים, המתעדכן באופן שוטף, פתוח לעיון החוקרים והמתעניינים בתנאי השימוש ההוגן.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות החוקרים על מקורות עיון ומחקר העומדים לרשותם, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

להרחבה על מנגנון ותנאי השירות המוצע:
תקנון הספריה: תנאי שיתוף ושימוש בתוכן הדיגיטלי


להרחבה על פורום השכלה נגישה:
עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר

קשר ישיר
להצטרפות, שאלות והצעותמרכזת הספריה: הלנה ליפסקי \ 054-6505154 \ safran@din-online.info