כתבי-עת בספריה

שם כתב העתמקום הוצאהגליונות בספריה
איגרתהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים2019 - 2004
אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאליעמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך2018 - 2011
אקדם - ידיעון האקדמיההאקדמיה ללשון העברית2019 - 1993
ארכיוןהאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע2013 - 1987
אתיקה מקצועיתלשכת עורכי הדין2019 - 2005
בדלתיים פתוחותלשכת עורכי הדין מחוז חיפה2017 - 2009
ביאן - הערבים בישראלמרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון2019 - 2014
ביו-אתיקה: פורום צפת לביו-אתיקההמכללה האקדמית צפת2019 - 2013
בין הקטבים: סוגיות עכשוויות באמנות המערכהמרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית2019 - 2014
ביטחון סוציאליהמוסד לביטוח לאומי2019 - 2014
ביטחון פניםהמשרד לביטחון פנים2015 - 2012
בנקאותאיגוד הבנקים2017 - 2009
בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם המכון הישראלי לדמוקרטיה2015 - 2018
דין שווהלשכת עורכי הדין מחוז צפון2012 - 2005
הדין המשמעתי לשכת עורכי הדין2015
הדין והדיין: פסקי דין רבניים בנושאי משפחה מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן2019 - 2003
המשפטבית הספר למשפטים, המכללה למנהל2019 - 2010
המשפט ברשת: זכויות אדם הקתדרה לזכויות אדם
בית הספר למשפטים, המכללה למנהל
2019 - 2013
המשפט ברשת: זכויות אדם - מבזקי הארות פסיקה2019 - 2013
הפרקליטלשכת עורכי הדין מחוז ת"א2016 - 2006
הפרקליטיםלשכת עורכי הדין מחוז ת"א2019 - 2012
הרבעון הישראלי למסיםהמוזיאון למסים, משרד האוצר2013 - 2008
ישראלים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל והציונות מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות2019 - 2007
כיוונים חדשיםההסתדרות הציונית העולמית2015 - 2006
לשון ומשפט [עלון לניסוח משפטי]לשכת עורכי הדין מחוז ת"א2018 - 2014
מאזני משפטבית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה2019 - 2000
מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות בישראלהאוניברסיטה העברית בירושלים2018 - 2008
ממון ודין: פסקי דין של בתי דין לממונותמכון משפט לעם 2016 - 2014
מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורתהאגודה הישראלית לתקשורת2018 - 2007
מערכות - כתב עת בית ההוצאה לאור של צה"לבית ההוצאה לאור של צה"ל2019 - 2011
מעשי משפטהפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א2019 - 2008
מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטיתמרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א 2018 - 2010
משפט ועסקיםבית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה2018 - 2010
משפט וצבאבית הספר למשפט צבאי, הפרקליטות הצבאית1988, 2015
משפט, חברה ותרבותהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב2018 - 2008
משפט מפתחפרקליטות המדינה, משרד המשפטים2017 - 2014
נקודת מפגשמכון חרוב2018 - 2010
סייבר, מודיעין וביטחוןהמכון למחקרי ביטחון לאומי2019 - 2018
עדכן אסטרטגיהמכון למחקרי ביטחון לאומי2019 - 1998
עו"ד על הפרשהלשכת עורכי הדין 2015 - 2014
עורך הדיןלשכת עורכי הדין2019 - 2008
עט השדה: כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון ג'יונט ישראל אשלים2019 - 2008
עט ואתיקהלשכת עורכי הדין מחוז ת"א2017 - 2005
עיונים בבקורת המדינהמשרד מבקר המדינה2011
פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים המכון ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטה העברית 2018 - 2012
צבא ואסטרטגיההמכון למחקרי ביטחון לאומי2018 - 2009
קומון סנס Common sense מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי - המכללה האקדמית נתניה2016
קרקעקק"ל המכון לחקר מדיניות קרקעית2018 - 1999
שבילי מחקר: שנתון רשות המחקר הבין-מכללתיתמכון מופ"ת2012 - 2003
שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה2016 - 2015
שנתון המסמכים הרשמייםמשרד החוץ2014 - 2006
שנתון מינהל התכנון מינהל התכנון - משרד האוצר2018 - 2011
שנתון סטטיסטי לישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015 - 2018