דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» לשון ומשפט

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

לשון ומשפט


כותר: לשון ומשפט
כותר קודם: עלון לניסוח משפטי
המו"ל: לשכת עורכי הדין - מחוז תל-אביב והמרכז
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2016 - 2014
אתר כתב-העת: www.tabar.org.il

העמוד מכיל גליונות 'לשון ומשפט' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המחוז. לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר כתב-העת להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

לשון ומשפט, 2016 04 לשון ומשפט, 2015 03 לשון ומשפט, 12-2014 02 לשון ומשפט, 06-2014 01