דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» ביאן - הערבים בישראל

ביאן - הערבים בישראל


כותר: ביאן - הערבים בישראל     Bayan - The Arabs in Israel
המו"ל: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
בשיתוף: קרן קונרד אדנאואר בישראל
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2020 - 2014
אתר כתב העת: dayan.org

העמוד מציג גליונות לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר מרכז משה דיין להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ביאן - הערבים בישראל, 10-2020 22 ביאן - הערבים בישראל, 07-2020 21
ביאן - הערבים בישראל, 05-2020 20 ביאן - הערבים בישראל, 11-2019 19 ביאן - הערבים בישראל, 08-2019 18 ביאן - הערבים בישראל, 05-2019 17
ביאן - הערבים בישראל, 03-2019 16 ביאן - הערבים בישראל, 12-2018 15 ביאן - הערבים בישראל, 06-2018 14 ביאן - הערבים בישראל, 02-2018 13
ביאן - הערבים בישראל, 12-2017 12 ביאן - הערבים בישראל, 08-2017 11 ביאן - הערבים בישראל, 02-2017 10 ביאן - הערבים בישראל, 11-2016 9
ביאן - הערבים בישראל, 07-2016 8 ביאן - הערבים בישראל, 04-2016 7 ביאן - הערבים בישראל, 12-2015 6 ביאן - הערבים בישראל, 05-2015 5
ביאן - הערבים בישראל, 02-2015 4 ביאן - הערבים בישראל, 12-2014 3 ביאן - הערבים בישראל, 09-2014 2 ביאן - הערבים בישראל, 06-2014 1