דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» ביאן - הערבים בישראל

מקור תמונה:
אתר כתב-העת
  ניירות מחקר

ביאן - הערבים בישראל


כותר: ביאן - הערבים בישראל
Bayan - The Arabs in Israel  
המו"ל: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
          קרן קונרד אדנאואר בישראל - תכנית לשיתוף פעולה יהודי-ערבי
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2019 - 2014
אתר כתב העת: dayan.org

העמוד מכיל גליונות לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר מרכז משה דיין להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ביאן - הערבים בישראל, 05-2019 17 ביאן - הערבים בישראל, 03-2019 16
ביאן - הערבים בישראל, 12-2018 15 ביאן - הערבים בישראל, 06-2018 14 ביאן - הערבים בישראל, 02-2018 13
ביאן - הערבים בישראל, 12-2017 12 ביאן - הערבים בישראל, 08-2017 11 ביאן - הערבים בישראל, 02-2017 10
ביאן - הערבים בישראל, 11-2016 9 ביאן - הערבים בישראל, 07-2016 8 ביאן - הערבים בישראל, 04-2016 7
ביאן - הערבים בישראל, 12-2015 6 ביאן - הערבים בישראל, 05-2015 5 ביאן - הערבים בישראל, 02-2015 4
ביאן - הערבים בישראל, 12-2014 3 ביאן - הערבים בישראל, 09-2014 2 ביאן - הערבים בישראל, 06-2014 1