דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» ביטחון פנים

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

ביטחון פנים


כותר: ביטחון פנים
המו"ל: המשרד לביטחון פנים
תחילת פרסום: 2012 -
גליונות בספריה: 2015 - 2012
אתר כתב העת: mops.gov.il

העמוד מכיל גליונות 'ביטחון פנים' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר. בקרו במדור היחידה למחקר ופיתוח באתר המשרד לביטחון להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.


ביטחון פנים, 01-2015 8 ביטחון פנים, 10-2014 7 ביטחון פנים, 05-2014 6 ביטחון פנים, 01-2014 5
ביטחון פנים, 10-2013 4 ביטחון פנים, 06-2013 3 ביטחון פנים, 11-2012 2 ביטחון פנים, 06-2012 1