דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» ביטחון סוציאלי

ביטחון סוציאלי


כותר: ביטחון סוציאלי
תת-כותר: כתב-עת בנושאי רווחה ומדיניות חברתית
Social Security Journal: Journal of Welfare and Social Security Studies
המו"ל: המוסד לביטוח לאומי
תחילת פרסום: 1971
גליונות בספריה: 2019 - 2014
אתר כתב-העת: www.btl.gov.il

העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המוסד לביטוח לאומי להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.


ביטחון סוציאלי, 107 04-2019
דבר העורך
* ישראל (איסי) דורון
הטיעון נגד השימוש במבחני אמצעים
* אברהם דורון
חידת העלייה בשיעור העוני של משפחות ערביות
* מירי אנדבלד, מומי דהן
השתלבות חוזרת בעבודה בקרב מחלימות מסרטן השד: תוצאות מחקר גישוש
* אליעזר רובינזון, לי גרינבלט-קמרון, רונית לייבה, מירי כהן
האם החד-הורית ה'נאותה' וה'מוסרית', ותוכניות מרווחה לעבודה
* ענת הרבסט-דבי
חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזֵי ילדים-הורים ערבים בישראל
* רומאן ג'מאל-עבוד, עידית בליט-כהן
סקירת ספרים חדשים
* גיא פלדמן, ניסים כהן [עורכים]
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2018
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 106 01-2019: עבודה סוציאלית מודעת-עוני
דבר העורכת
* מיכל קרומר-נבו
מבוא: עבודה סוציאלית מודעת-עוני: הנהגת הפרדיגמה במחלקות לשירותים חברתיים בשנים 2018-2014
* מיכל קרומר-נבו, איילה מאיר, נורית ויסברג-נקש
כולת פעולה ועוני: מ"להסתדר" ל"להתארגן"
* רות ליסטר
התיתכן עבודה פרטנית לשינוי חברתי? דיון ביקורתי והצעות לפרקטיקה
* יובל סער-הימן, סיון רוסו-כרמל
מה בין מיצוי זכויות למיצוי זכויות אקטיבי? מיצוי זכויות אקטיבי בתוכנית מפ"ה (משפחות פוגשות הזדמנות)
* סיון רוסו-כרמל, איריס סוקולובר-יעקובי, מיכל קרומר-נבו
התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק
* תמר שורץ-זיו, עידית בליט-כהן, מימי אייזנשטדט
תפיסת מקבלות שירות את הטיפול הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים: הבדלים בין טיפול שגרתי לטיפול מודע-עוני
* אלה ברנד-לוי, מיקי מלול
בין השמרני, הניהולי והביקורתי: מאבק על פרופסיונליות בעבודה הסוציאלית בישראל
* שחר תימור-שלוין
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 105 08-2018: תרחישים ומדיניות ציבורית
מה הם תרחישים ולמה הם משמשים?
* יגיל לוי, דן פישר
כיצד רגולציה משפיעה על אחריות תאגידית: אחריות תאגידית לסביבה בתרחישי רגולציה שונים
* אור קרסין, אביעד בר-חיים
כשהסוציולוגיה פוגשת את המדיניות הציבורית: התרחיש ככלי לעיצוב מדיניות
* יגיל לוי
תכנון מדיניות על בסיס תרחישים כמותניים לצורך קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות עמוקה
* שמואל אברמזון
תרחיש, מדיניות ומציאות: המקרה של תרגילי היערכות מבוססי-תרחישים
* לימור סמימיאן-דרש
סקירת ספרים חדשים
* אמית אביגור-אשל, שרי אהרוני, אורלי בנימין, רוני סטריאר, רבקה תובל-משיח
חידושי חקיקה ופסיקה חברתית
* אבישי בניש
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 104 06-2018
פתח דבר
* יונתן אנסון
שותפות: הפרקטיקה ומשמעויותיה בעבודה עם בני נוער
* שחר תימור-שלוין
שיתוף הורים בוועדות תכנון, טיפול והערכה הדנות בסידור חוץ ביתי
* עינב בן גל, ורד סלונים-נבו
תפיסות של חיילים ללא מוגבלות שכלית כלפי שילובם בצה"ל של אנשים עם מוגבלות שכלית
* שירלי ורנר
עובדות סוציאליות קהילתיות פלסטיניות העובדות בישראל: חוויות ואתגרים
* הוזאם הרדל-זרייק, עידית בליט-כהן
סקירת ספרים חדשים
*
Summaries of the Main Articles
קול קורא לגיליון מיוחד בנושא עבודה סוציאלית מודעת-עוני
*
ביטחון סוציאלי, 100 02-2017
פתח דבר
* יונתן אנסון
הקדמה: ועידת המחקר הבינלאומית של ISSA (2014) - סדר יום וסקירת ההרצאות
* דניאל גוטליב, סיימון ברימבלקומב, איאן אורטון
אמות מידה להוצאות מִנהליות על תוכניות חובה של ביטחון סוציאלי
* אולקסיי סלוצ'ינסקי
תמיכה במבקשי עבודה: איך הטבות עשויות לסייע למובטלים ולחזק יצירת משרות
* אקהארד ארנסט
הביטחון הסוציאלי בישראל: מטרות ואתגרי מדיניות
* דניאל גוטליב
הבטחת ביטוח סוציאלי הולם ובר קיימא - מודל לכיסוי אוניברסלי של ביטוח סוציאלי: הניסיון של מדינות ה-BRICS
* מרידולה גהאי
סקירת ספרים חדשים
* בעריכת ניסים כהן
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 99 03-2016
דבר העורך
* יונתן אנסון
הערכת רפורמה ארצית בתחום הגנת הילד שנועדה לשפר השתתפות ילדים בקבלת החלטות
* רוית אלפנדרי
השיקולים המנחים הורים בחברה הפלסטינית בישראל בבחירת מעונות יום
* רנא אסעיד
הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות בן זוג: רקע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולה
* קרני קריגל, עינת פלד
קצבאות הזיקנה בישראל בראי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה
* ישראל (איסי) דורון, זהבית קורבר
תמורות בעבודת האחות בקהילה בישראל
* רחל ניסנהולץ-גנות, ברוך רוזן, מרים הירשפלד, יאיר שפירא
סקירת ספרים חדשים
* בעריכת ניסים כהן
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
*
שלמי תודה לשופטים בשנת 2015
*
Summaries of the Main Articles
ביטחון סוציאלי, 98 12-2015: החברה האזרחית בישראל
החברה האזרחית בישראל - תמורות, מגמות וכיווני פעולה לעתיד
* הלל שמיד
עבודה באי-נחת: אי יציבות תעסוקתית, עבודה חלקית וזמנית ושכר נמוך במגזר השלישי בישראל
* חגי כץ, הילה יוגב-קרן
רכש שירותים חברתיים בישראל כממגדר תנאי העסקה: המשא ומתן בין המדינה למעסיקים זוכי מכרזים
* אורלי בנימין
"היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" יחסי הממשלה והפילנתרופיה בישראל - תמונת מצב וחשיבה לעתיד
* הלל שמיד, חנה שאול בר ניסים
"יש לך הרגשה שאתה נתקל בקיר, ואז אין לך ברירה אלא להקים עמותה": קווים לדמותם של ארגוני שורשים בחברה האזרחית המספקים שירותי רווחה
* מיכל אלמוג-בר, מימי אייזנשטדט
האם יחסים חוזיים הם שותפות? המקרה של המקלטים לנשים מוכות
* אסתר זיכלינסקי, מיכל מחט שמיר
תהליכי שינוי והתפתחות בתנועה הסביבתית בישראל: מאוריינטציה מדינתית לחברה אזרחית ושותפויות
* איתי גרינשפן
אסטרטגיה של ארגוני אנדרדוג בעידן הניהול הציבורי החדש
* זיו קרני-אפרתי
שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטיניים וישראליים בחברה האזרחית
* עידית בליט-כהן, אמירה ג'בר
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
* חנה שאול בר ניסים [עורכת]
מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
*
Civil Society in Israel - Changes, Trends and Future Directions, Ed. by Hillel Schmid
Summaries of the Main Articles
דבר העורך
* יונתן אנסון
בחינת ההשפעה של המדיניות הכלכלית על רווחתם של משקי הבית בעשור האחרון
* יובל מזר
תוכניות תשלומים מותנים כמרכיב עיקרי במדיניות חברתית
* טל לוי, אריה מלניק
התפתחות חקר המדיניות החברתית בישראל
* ג'וני גל, רוני הולר
ערבים במקצועות הבריאות והרווחה בישראל: מבט אתני ומגדרי על ייצוג ותעסוקה
* אריאלה פופר-גבעון, יעל קשת, עדו ליברמן
עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת המקצוע והעדפות מקצועיות של סטודנטים בהסבה מקצועית לעומת סטודנטים בתוכנית רגילה
* הובה אבן-זהר, עטרת גבירץ-מידן
תגובה למאמר אפוטרופסות - סקירה ביקורתית (פורסם בגיליון 96, פבברואר 2015)
* אורי כרוך
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
* בעריכת ניסים כהן
רשימת מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
*
ביטחון סוציאלי, 96 02-2015
דבר העורך
* יונתן אנסון
60 שנה למוסד לביטוח לאומי - מבט על שינויים בנושאי ליבה נבחרים
* אברהם דורון
כשלי ערכים ציבוריים בניתוח מדיניות ציבורית והמחאה בישראל 2011
* ליהיא להט, נטע שר הדר
אפוטרופסות - סקירה ביקורתית
* מיכל בראל, ישראל (איסי) דורון, רוני סטריאר
השפעת הרקע האתנו-תרבותי של אימהות ואמונותיהן בנוגע לבריאות על התנהגות מתן חיסונים לפעוטות
* אורלי שריד, יאנה שרגא, ג'ולי צוויקל, אביהו פרג, חיים ראובני
"כמו חתלתולים עיוורים" - משפחות עולים חדשים ושירותים המיועדים לילדיהן עם הצרכים המיוחדים
* יואב לף, דורי ריבקין, אלן מילשטיין
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
* דויד דרי, ליהיא להט, ברוך לוי, אמיר פז-פוקס, צבי שולדינר
רשימת מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
* -
שלמי תודה לשופטים בשנים 2014-2013
* -
Summaries of the Main Articles
* -
ביטחון סוציאלי, 95 11-2014
דבר העורך
* יונתן אנסון
חובות, עוני והדרה כלכלית
* מיכל קרומר-נבו, אנסטסיה גורודזייסקי, יובל סער-הימן
אנשים עם מוגבלויות ומדינת הרווחה הישראלית: המקרה של עבודות דחק
* רוני הולר
גורמים המשפיעים על השתתפותם של בני משפחה מטפלים בקבוצות תמיכה
* איילת ברג-ורמן, מיכל לרון, טל ספלטר, שירלי רזניצקי, ג'ני ברודסקי
הוצאה תקציבית ורגולציה כאמצעים לקידום מדיניות רווחה: המקרה של מסגרות יום לגילאי לידה עד שלוש בישראל ובבריטניה
* סמדר מושל
השפעת לימודי שדה רב-מתודיים על האוריינטציה המקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית
* דורית סגל -אנגלצ'ין, רוני קאופמן, אפרת הוס
סקירת ספרים חדשים
* סימה זלצברג בלאק, רות כץ, ניסן לימור, דרורית לוי, בני שפנייר
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
* -
ביטחון סוציאלי, 94 07-2014: הדיור הציבורי המחדל והמאבק
דבר העורכים
* ארז צפדיה, אורלי בנימין
אזרחות מודרת: המקרה של "חסרות הבית" הסמויות
* שלומית בנימין
הדיור הציבורי בישראל ופרויקט שיקום השכונות
* צבי וינשטיין
למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים דיור ציבורי? ריאיון עם פרופ' לורנס וייל
* טלי חתוקה
אבל הן קיבלו סיוע, לא? אז שישתקו ויגידו תודה
* ליטל בר
הפוליטיקה של חקיקת חוק הדיור הציבורי
* רן כהן
"דירת הרש" - הדייר הממשיך מול זכאי הדיור הציבורי. קריאה ביקורתית של פסיקת בתי המשפט בנושא הדיור הציבורי
* נטע זיו, ענת רודניצקי
מפת הדרכים של הדיור הציבורי
* דורון צברי
בית הדין העממי לדיור הציבורי
* צוות בית הדין העממי
ביטחון סוציאלי, 93 04-2014: 60 שנה לביטוח הלאומי - הביטחון הסוציאלי בראי השנים
דבר העורך
* יונתן אנסון
60 שנה להיווסדו של המוסד לביטוח לאומי: עם הפנים קדימה
* שלמה מור-יוסף
ייחודו של הביטוח הלאומי בישראל
* גיורא לוטן
עבר, הווה ועתיד במערכת הביטוח הלאומי בישראל
* אריה ניצן
הביטוח הלאומי במאבק על האוניברסליות
* אברהם דורון
מערכת הבריאות בישראל בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
* רויטל גרוס, ברוך רוזן, אריה שירום
50 שנה להפעלת חוק הביטוח הלאומי: החגיגות ייערכו בבית המשפט
* גיא מונדלק
פוליטיקה שוויונית בזמנים קשים: האם מדינות רווחה עדיין יכולות לקדם את השוויון?
* ג'ון מיילס
הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל
* אסא מרון
60 Years of National Insurance in Israel - Social security over the years. A selection of articles from Social Security
תקצירי המאמרים בערבית
*