דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» קומון סנס Common sense

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

קומון סנס - מגזין לחשיבה אסטרטגית


כותר: קומון סנס - Comon sense
תת-כותר: מגזין לחשיבה אסטרטגית
המו"ל: המרכז לדיאלוג אסטרטגי המכללה האקדמית נתניה
תחילת פרסום:
גליונות בספריה: 2016
אתר כתב העת: netanya.ac.il

העמוד מכיל גליונות 'קומון סנס' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר ההנבחר.
בקרו באתר המרכז להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

קומון סנס, 12 2016: גליון מיוחד לציון מאה שנה להולדת יצחק שמיר ז"ל, ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל