דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» סייבר, מודיעין וביטחון

סייבר, מודיעין וביטחון


כותר: סייבר, מודיעין וביטחון
English Title: Cyber, Intelligence, and Security
המו"ל: המכון למחקרי ביטחון לאומי
תחילת פרסום: 2017 -
גליונות בספריה: 2017
אתר כתב העת: heb.inss.org.il

כתב העת סייבר, מודיעין וביטחון מיועד להעשיר, להפרות ולהעמיק את השיח הציבורי באשר לנושאים רלוונטיים.
המאמרים המופיעים בכתב עת זה, הרואה אור שלוש פעמים בשנה, נכתבים על ידי חוקרי המרכז ואורחיו והדעות המובעות בהם הן של המחברים לבדם.
כתב העת סייבר, מודיעין וביטחון רואה אור במסגרת תוכנית המחקר 'ביטחון סייבר', המתנהלת במכון למחקרי ביטחון לאומי.12-2017 1-3 06-2017 1-2 01-2017 1-1