דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» מדד הדמוקרטיה הישראלית

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מדד הדמוקרטיה הישראלית


כותר: מדד הדמוקרטיה הישראלית
English Title: The Israeli Democracy Index
המו"ל: מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה
תחילת פרסום: 2003 -
גליונות בספריה: 2018 - 2003
אתר כתב העת: www.idi.org.il

המדד הוא סקר דעת הקהל שנתי הנערך ע"י מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות.
לצפיה לחצו על הכותר הנבחר.
בקרו באתר המרכז להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2018 
חלק ראשון: הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית
חלק שני: מדינת ישראל בעיני אזרחיה
מאת: תמר הרמן, אלה הלר, אור ענבי, פאדי עומר
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017 
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016 
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016: עמדות אזרחי ישראל הערבים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2015 
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2014 
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013 
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2012 
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2011
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010: עמדות הציבור בישראל - ערכי הדמוקרטיה במבחן המעשה
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2009: עשרים שנה לעלייה מברית המועצות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2008: בין המדינה לבין החברה האזרחית
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2007: לכידות בחברה שסועה
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2006: תמורות במערך המפלגות בישראל: התפוררות או היערכות מחדש?
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2005 : התקשורת בדמוקרטיה הישראלית
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2005: לציון עשור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2004, כולל סקר עמדות הנוער
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2003: כנס הנשיא - הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה