דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי

אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי


כותר: אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי
המו"ל: עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
תחילת פרסום: -
גליונות בספריה: 2016 - 2004
אתר כתב העת: efshar.org.il

העמוד מכיל גליונות לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת. לצפיה בגליונות לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר העמותה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

אפשר, 27 05-2016 לימודים, השכלה ותעודה: מפתח לשינוי עבור ילדים ונוער במצבי סיכון
אפשר, 25/26 04-2015בני נוער בחברה מרובת תרבויות: אתגרים בחינוך ובטיפול
אפשר, 24 12-2013התמקצעות העובדים עם ילדים ונוער במצבי סיכון במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה
אפשר, 23 01-2013הכנה לעולם העבודה ושילוב בתעסוקה של בני נוער וצעירים
אפשר, 22 12-2011דו-שיח ודו-קשב בעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ובני נוער במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה