דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» עט השדה

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

עט השדה
כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון ובני משפחתיהם


כותר: עט השדה
תת-כותר: כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון ובני משפחתיהם
המו"ל: ג'יונט ישראל אשלים
תחילת פרסום: 2008 -
גליונות בספריה: 2016 - 2008
אתר כתב העת: ashalim.org.il
ג'וינט ישראל - מדף הפרסומים הדיגיטליים: www2.jdc.org.il

העמוד מכיל גליונות 'עט השדה' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה במאמרים לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר ג'יונט ישראל אשלים להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

עט השדה, 07-2017 18: מתוך עולמות שבורים: צמיחה ממשבר אובדן וטראומה
עט השדה, 11-2016 17: על שייכות ומעורבות חברתית עט השדה, 03-2015 15: קולקטיב אימפקט ישראל
עט השדה, 11-2014 14 עט השדה, 11-2014 13
עט השדה, 11-2013 12 עט השדה, 11-2013 11
עט השדה, 05-2014 10 עט השדה, 09-2012 09
עט השדה, 02-2012 08 עט השדה, 06-2011 07: תכנית P.A.C.T - עשור של עשייה
עט השדה, 01-2011 06: שילוב והשתלבות עט השדה, 08-2010 05: מציאות.com - האינטרנט כסביבת חיים
עט השדה, 01-2010 04: בריאות ואיכות חיים ככלי ליציאה מסיכון עט השדה, 07-2009 03: עבודה בחברה רב-תרבותית
עט השדה, 02-2009 02: עבודה עם הורים ומשפחות עט השדה, 06-2008 01: עשור לאשלים!