דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» מדיניות ציבורית

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות


כותר: מדיניות ציבורית
תת-כותר: עיתון לחידושי מדיניות
המו"ל: בית הספר למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית בירושלים
תחילת פרסום: 2008 -
גליונות בספריה: 2016 - 2008
אתר כתב העת: public-policy.huji.ac.il

העמוד מכיל גליונות העיתון לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה במאמרים לחצו על מספר הגיליון הנבחר. בקרו באתר בית הספר למדיניות ציבורית וממשל להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

מדיניות ציבורית, 01-2016 16
מדיניות ציבורית, 05-2015 15 מדיניות ציבורית, 10-2014 14 מדיניות ציבורית, 04-2014 13
מדיניות ציבורית, 09-2013 12 מדיניות ציבורית, 03-2013 11 מדיניות ציבורית, 10-2012 10
מדיניות ציבורית, 04-2012 09 מדיניות ציבורית, 10-2011 08 מדיניות ציבורית, 04-2011 07
מדיניות ציבורית, 10-2010 06 מדיניות ציבורית, 04-2010 05 מדיניות ציבורית, 10-2009 04
מדיניות ציבורית, 04-2009 03 מדיניות ציבורית, 11-2008 02 מדיניות ציבורית, 04-2008 01