דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» הפרקליטים

מקור תמונה:
אתר כתב-העת
  עט ואתיקה

הפרקליטים


כותר: הפרקליטים
המו"ל: לשכת עורכי הדין מחוז ת"א והמרכז
מו"ל דיגיטלי: נירפרינט מדיה
תחילת הפרסום: 2004
גליונות בספריה: 2018 - 2013
אתר כתב-העת:
tabar.org.il

העמוד מכיל גליונות 'הפרקליטים' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר הלשכה.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


הפרקליטים, 08-2018 55 הפרקליטים, 03-2018 54
הפרקליטים, 12-2017 53 הפרקליטים, 08-2017 52 הפרקליטים, 04-2017 51 הפרקליטים, 08-2016 50
הפרקליטים, 02-2016 49 הפרקליטים, 04-2015 48 הפרקליטים, 02-2015 47 הפרקליטים, 09-2014 46
הפרקליטים, 03-2014 44 הפרקליטים, 12-2013 43@: משפט דיגיטלי הפרקליטים, 09-2013 43 הפרקליטים, 06-2013 42