דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» הפרקליט

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

הפרקליט


כותר: הפרקליט
עורכים: יורם רבין, יניב ואקי [2006-]
המו"ל: ההוצאה לאור של לשכת עורכי דין
המו"ל נוסף: בית הספר למשפטים המסלול האקדמי המכללה למנהל
תקופת הוצאה: 2016 - 1943
גליונות בספריה: 2016 - 2006
אתר כתב-העת: www.hapraklit.co.il
פרסום דיגיטלי: www.nevo.co.il [השירות למנוים]

העמוד מציג את סדר המאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת. לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר 'הפרקליט' להרחבה על חידושים וגליונות קודמים.

הפרקליט, כרך נד 2016
דבר העורכים
* יורם רבין, יניב ואקי ואח'
על הבדלי הענישה בין נאשמים יהודים לערבים
* גיורא רהב, אפי יער, יורם רבין
על סדרי דין וראיות בדרך לקביעת מתחם עונש הולם
* מוחמד עלי
מה הבעיה בהסכמה לחיפוש משטרתי?
* יניב בן הרוש
תגובה להראל ופורת: על חוסר קבילותו של עקרון ההסתברות המצטברת (Aggregated Probabilities Principle)
* דורון מנשה
מדעי ההסכמה: שילוב בדיקת הפוליגרף במשפט הפלילי
* אסף הרדוף
על המשרעת הנורמטיבית בפסק הדין בעניין גנז: בעקבות ע"א 7113/11 עזבון המנוח עפיף מוחמד ביאד נ' סאמי אחמד לחאם
* אבי וינרוט
תיקון מספר 5 לחוק החוזים האחידים: כוונת המחוקק, התנהגות הצרכן והפער שבין הלכה למעשה
* רועי הררי
טובת הילד? על קציבת מזונות קטין בהליכי פשיטת רגל
* אלון רודס
הסטנדרט המעורפל של שינוי הנסיבות: עיון מחודש בדיני המשפחה
* יצחק כהן
מוסד הצוואות ההדדיות: בין דיני חוזים לדיני עשיית עושר ולא במשפט – עיון דוקטרינרי על רקע תיקון 12 לחוק הירושה
* רונן קריטנשטיין
ניצול לרעה של הליכים משפטיים בישראל
* משה בר ניב, רן לחמן
שביעות רצון עורכי הדין מתפקוד בתי המשפט בהיבט של שלושה עשורים
* משה בר ניב, רן לחמן
הדין האחר: משפט, ביטחון ולגיטימציה בעקבות הספר 'יורים ושופטים – ביטחון ומשפט בישראל' מאת פרופ' עמיחי כהן ופרופ' סטיוארט כהן
* שחר אלדר
הפרקליט, כרך נג 2014
הפרקליט, כרך נג-2 2014
המרוץ לעבֵרת ההריגה: משמעות הסכמת הקורבן לסיכון עצמי במשפט הפלילי
* רוני רוזנברג
החופש להסכים: "כשאת אומרת כן, למה את מתכוונת?"
* אמנון רובינשטיין
הפוליגרף כמכשיר לגילוי האמת או כראיה מדעית: עיון מחדש בסוגיית קבילות הפוליגרף בהליכים פליליים
* אפרת פינק, רתם רוזנברג רובינס
העוזר המשפטי לשופט - בין הפן החוקי לפן התעסוקתי
* אילנית הלל
עיון הנאשם ב"רשומות אישיות" של קרבנות עבֵרת מין
* תומר אורינוב
התנגדות להסדר פשרה בתובענה ייצוגית - אליה וקוץ בה
* ערן טאוסיג
הפרקליט, כרך נג-1 07-2014
עמוד השער
*
עונש המאסר – תכליות, מגמות והלכות
* יניב ואקי, ד"ר רותי קמיני, פרופ' יורם רבין
משקלה הראייתי של כבישת עדות הנאשם
* דורון מנשה
"אחר כך תודֶה לנו": טיפול כפוי בפרט כשיר, המסרב לטיפול מדעת
* מאיה פלד-רז
פלורליזם וקהילות של מיעוטים תרבותיים: ההתנגשות בין עקרון חובת ההפרדה של הדת מהמדינה ובין עקרון טובת הילד בפרשת קרית יואל נ' גרומט
* ארנון גוטפלד
כשאת אומרת שאמרת: לא! עדות מתלוננות בתיקי "אינוס היכרות" – אמרה שאינה ניתנת להפרכה
* אריאל סלטו
"השב תשיב לו אשם": על תשלומי השבה בדיני חוזים
* לאון אנידג'ר
מודל ביזורי של קביעת עובדות הצעה לגישה חדשה בעקבות עיון בספר "הלוגיקה של קבילות ראיות" מאת דורון מנשה
* שי אוצרי
  הפרקליט, כרך נב 2013
הפרקליט, כרך נב-1 01-2013: משפט ואינטרנט
דבר העורכים
* אסף הרדוף, יניב ואקי, יורם רבין, ואח'
אחריות תורמת להפרת זכויות יוצרים בישראל: מהפורום בהר הצופים לפורום המקוון
* אורית פישמן אפורי
דיני העונשין גולשים באינטרנט: היסוד הפיזי הווירטואלי
* אסף הרדוף
פרטיות באינטרנט בפריזמה הלכתית
* שרון אהרוני- גולדנברג
חוק "רוצה להיות חופשי": פרסום חקיקה בעידן האינטרנט
* יניב רוזנאי
חקירה פלילית באינטרנט במגבלות הטריטוריה
* חיים ויסמונסקי
"על הדבש ועל העוקץ": סמכות השיפוט המקומית ב"תביעות אינטרנט"
* אסף טבקה
"טובים השניים מן האחד" – בעקבות הספר "הפשע המקוון" מאת אסף הרדוף
* אברהם טננבוים
הפרקליט, כרך נב-2 10-2013
דבר העורכים
* יורם רבין, יניב ואקי , ואח'
הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא
* יורם רבין, יניב ואקי
המלכה מתה, תחי המלכה החדשה – לקראת חוק ועדות חקירה חדש
* אביגדור קלגסבלד
אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו
* יורם עדן, אלי גילבאי
על הסכנה ההגבלית שבהסכם זכיינות - פטור ולא פטור
* עדי אייל
עורך הדין פותר הבעיות: שינוי פרדיגמת ההתנהלות המקצועית
* לימור זר-גוטמן, קרני פרלמן
תביעות נזיקין נגד הרשות המבצעת – על תנועת המטוטלת
* חיה זנדברג
גם זו דרך לסיים - על הסדרי הסתלקות בתובענה ייצוגית
* רונן עדיני
הזכות למידע מתאגידים
* רועי פלד
  הפרקליט, כרך נא 2012
הפרקליט, כרך נא-1 06-2011
דבר העורכים
* יורם רבין, יניב ואקי , טל צור
הארכיטקטורה של כלל בררת הדין בנזיקין במשפט הבין-לאומי הפרטי בישראל. עיון תאורטי בפרשת יובינר
* איריס קנאור
אזרחות ומהלכים לשחיקתה: משפט, מוסר ותחשיבי תועלת בנוגע להצעות "ישראל ביתנו" לחילופי שטחים מאוכלסים ולהתניית הזכות לבחור לכנסת בשבועת אמונים
* אילן סבן
למה אסור להתאהב בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין - מבט ביקורתי
* חגית לרנאו, איילת עוז
הצעה למודל מתמטי לקביעת מספר השופטים הרצוי עבור כמות התיקים המצויה
* צבי לקח, אמיר דהאן
חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10) - חסינות עובד הציבור
* תמר קלהורה, מיכל ברדנשטיין
הפרקליט, כרך נא-2 05-2012
דבר העורכים
* יורם רבין, יניב ואקי, ואח'
משפט ומשחק - "הסוחר מונציה" ו"התקלה"
* נילי כהן
אחריות המדינה, גופים ציבוריים וממלאי תפקידים ציבוריים לנזק שנגרם ברשלנות - מדרון חלקלק
* תמר גדרון
הכרה בנישואיהם של מנועי החיתון מחוץ לישראל – מבט מחודש על כללי בררת הדין ושיקולי תקנת הציבור
* יובל מרין
פלורליזם וליברליזם בקבלת ההחלטות בבית המשפט העליון בישראל – האם השתנה דבר? ניתוח כמותי והשוואתי של החלטותיו של בית המשפט העליון בשנים 1995 עד 2004 ביחס לעבר
* מירון גרוס
כוונה תחילה או פזיזות? בעקבות פרשת קרפ
* רוני רוזנברג
ייצוג משפטי של לקוחות זקנים: הדילמה האתית סביב זהות הלקוח ומודלים אפשריים לפתרונה
* מיטל סגל רייך, ישראל (איסי) דורון
מי אתה, המשפט המנהלי הישראלי? בשולי הספר "משפט מינהלי" מאת דפנה ברק-ארז
* גיא ישראל זיידמן
על הספר: "כלי אדם - שימוש בבני אדם לביצוע עבירות והנהגת ארגוני פשיעה" מאת שחר אלדר
* רותי לזר
  הפרקליט, כרך נ' 2008-2010
הפרקליט, כרך נ-1 12-2008
דבר העורכים
* יורם רבין, יניב ואקי
מהפכת השפיטות: הערכת מצב
* דפנה ברק ארז
מרחב הסמך של בית המשפט העליון 2004-1950
* יורם שחר
הנוהגים השופטים בניגוד לשיפוטם?
* משה בר ניב, רן לחמן
בין רשלנות בנק (באנגליה) לרשלנות המדינה (בישראל) - נזק כלכלי טהור בעוולת הרשלנות בראי הפסיקה החדשה..
* תמר גדרון
על חוקתיות ועל סבירות: בעקבות בג"ץ 5636/01 בקמן נ' שר העבודה והרווחה
* מיכל טמיר
הלכת פיצול הסעדים בין בתי משפט שונים והלכת העיקר והטפל- בין המצוי על תקלותיו לרצוי על תקוותיו
* יצחק כהן
פרשנות לגיטימית או התערבות הפוגעת ביציבות המשפטית? גישת הפרשנות התכליתית על פרשת דרכים
* ישראל ציגנלאוב
הפרקליט, כרך נ-2 04-2010
דבר העורכים
* יורם רבין, יניב ואקי
דמוקרטיה ומשילות
* אמנון רובינשטיין
פרדוקס הייצוג והכוח בבית המשפט לתביעות קטנות? על תביעות ביטוח, פערי כוחות וכף רגלו של השופט
* שמוליק בכר , אבישי קליין
ערבות בנקאית: החריגים לעקרון העצמאות
* רוי בר-קהן
אחריות מלווים למפגעים סביבתיים הנגרמים על ידי הלווים - הניסיון האמריקני כמודל לקביעת ההסדר הישראלי הראוי
* מרשה גלפי , רות פלטו שנער, עמיחי קרנר
ההסבר (תירוץ) השוקי לפערי שכר מגדריים: בעקבות פסק דין הומסנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ נ' אורית גורן
* שרון רבין-מרגליות
המיזוג וההסכם הקיבוצי – "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"? בעקבות עס"ק 70/05 ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ"
* נחום פיינברג , עידו עשת
לקראת חקיקתו של חוק חוזה הלוואה
* אמיר בכר
חילוץ הלכה במצבי אי-הסכמה
* יוסי נחושתן
בקורת ספרים
על הספר: "משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת" מאת: מנחם מאוטנר
* אמנון רובינשטיין
בקורת ספרים
על הספר: אירועי מס - עלייתם (ואיבונם?) של דיני מסים בישראל
* יצחק הדרי
בקורת ספרים
חזירים בין שיני החוק: הרהורים בעקבות הספר "חזירים מחוץ לחוק" מאת דפנה ברק-ארז
* צביקה טריגר
  ספר דיויד וינר על משפט פלילי ואתיקה [הפרקליט, 2009]
דבר העורכים
* דרור ארד-אילון , יורם רבין , יניב ואקי
דברים לזכרו של אחי
* דני עברי
החקירה האחרונה של דיויד וינר
* דרור ארד-אילון
סנה שאוכל - לזכר ד"ר וינר עליו השלום, סניגור ואדם
* אליקים רובינשטיין
בחייו ובמותו - דברים לזכרו של דיויד
* יניב ואקי
רשימת הפרסומים של ד"ר דויד וינר ז"ל
טענת "כשל בייצוג" בערעורים פליליים – דימוי מול מציאות
* אדוה אלאב , נטע זיו
הבטחת תקשורת חופשית בין עורך דין ללקוח באמצעות חסיון עורך דין לקוח וחובת הסודיות האתית – קריאה לרפורמה
* לימור זר-גוטמן
מה מחייבת האצילות? ייצוג פרטי וייצוג ציבורי בפלילים, אתיקה מקצועית וטובת הלקוח
* יואב ספיר
בחירה "טובה" בלקוח "רע" – על אחריותו המקצועית של עורך הדין לייצג לקוחות לא פופולריים
* תחיה שחר
כל ישראל ערבים זה לזה - בין הסגרה למחויבות יהודית
* דיויד וינר
הגנה מן הצדק באור חוק סדר הדין הפלילי - סדר חדש של הגינות משפטית
* זאב סגל , אבי זמיר
ראיות בשלב גזירת הדין בעקבות הצעת החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה
* רות קנאי
הסכנה שבהרשעה על סמך נשיפה (על בדיקת הנשיפה המתיימרת לאתר נהיגה בשכרות)
* בועז סנג'רו , מרדכי הלפרט
בדיקת שכרות ללא חשד סביר - הרהורים על החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו -2005
* דורון מנשה , שי אוצרי
בכל זאת אין לבצע את בדיקת הנשיפה ללא חשד סביר; ובוודאי שמסוכן לבסס הרשעה עליה לבדה - תשובה לתגובתם של דורון מנשה ושי אוצר
* בועז סנג'רו, מרדכי הלפרט
ביקורת הדרישה להמצאת ערובה כתנאי לשחרור ממעצר
* רינת קיטאי-סנג'רו
חדירה שלטונית ופרטית למערכות מחשב בראי חירויות האדם
* שרון אהרוני-גולדנברג
בין זיכוי "מחמת הספק" לזיכוי "מחמת הספק הסביר"
* יניב ואקי , מאיה רוזנשיין
על היסוד של העדר קנטור בהגדרת ה'כוונה תחילה' - בעקבות דנ"פ 1042/04 ביטון נ' מדינת ישראל
* מרדכי קרמניצר , ליאת לבנון-מורג
יעילות הבניית שיקול הדעת השיפוטי בהחמרה עם עבריינים חוזרים
* משה בר-ניב (בורנובסקי) , צבי ספרא
כמעט כורח? – סייגים לאחריות פלילית כטיעונים לעונש
* הדר אבירם
"סיפור הפשע" מול "סיפורו של הפושע"
* ליאת פרידגוט-נצר
הסדר הטלת אחריות לעברה נגררת – הרהורים על אשמה, מידתיות ונוסחת איזון אחרת
* הדר דנציג-רוזנברג
  הפרקליט, כרך מט 2006-2007
הפרקליט, כרך מט-1 12-2006
הקדמה
* דליה דורנר, יו"ר המערכת
מלכת הראיות נ' טארק נוג'ידאת - על הסכנה שבהודאות שווא וכיצד להתמודד עמה
* דליה דורנר
גורל ומשפט
* נילי כהן
שקיעתה, אך לא מותה, של הרב-תרבותיות
* אמנון רובינשטיין
"נקי יהיה מביתו": עניין אישי באישור עסקה של חברה
* דוד האן
קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו -2006
* אלון קלמנט
דוקטרינת "ההסכמה מדעת" - ההסדר התרופתי הראוי מקום בו הופרה זכותו של המטופל לאוטונומיה
* נילי קרקו-אייל
טענת "אין להשיב לאשמה" - בחינה מחדש
* מרדכי לוי
הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך: בית המשפט המנהלי, בג"ץ ומה שביניהם
* יורם רבין, תמיר שאנן
הרחבת האכיפה בשל אי-קיום צווים שיפוטיים
* משה קשת
הפרקליט, כרך מט-2 07-2007
הקול קול הגישור, אך הידיים ידי המשפט: על גישור ועל ניהול גירושין בישראל
* רינה בוגוש, רות הלפרין-קדרי
הפרדוקס של חוקה בהסכמה: בחינה דרך סוגיות השוויון, הנטייה המינית והזכויות החברתיות
* אייל גרוס
ביקורת חוקתית בעניינים בעלי השלכה תקציבית
* גיא דוידוב
חובת הגילוי הבנקאית כלפי הממשכן נכס להבטחת חיובו של אחר
(בשולי ת"א (מחוזי ת"א) 621/97 פרי עץ חיים בע"מ נ' בנק הפועלים)
* רות פלאטו-שנער
מתנה מחמת מיתה – עיון מחודש
* רונן קריטנשטיין
אברהם לינקולן: דיקטטורה לשעת חירום
* ארנון גוטפלד
סבירותו של ספק: עיונים בדין הפוזיטיבי והצעה לקראת מודל נורמטיבי חדש
* יניב ואקי
ריצ'רד פוזנר על אהרן ברק: "דברים שרואים משם - לא רואים מכאן"?
* הלל סומר
בקורת ספרים
על הספר "המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום" מאת ארנה בן-נפתלי ויובל שני
* עמיחי כהן