דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» עיונים בביקורת המדינה

עיונים בביקורת המדינה


כותר: עיונים בביקורת המדינה
English Title: Studies in State Audit
המו"ל: משרד מבקר המדינה
תחילת פרסום: -
גליונות בספריה: 2011
אתר כתב-העת: mevaker.gov.il

העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
בקרו באתר משרד מבקר המדינה להרחבת המידע, חידושים ותכנים נוספים.

עיונים בבקורת המדינה, 62 2011


עמוד שער, תוכן העניינים, דבר העורכת
Studies in State AuditContent, Vol. 62 2011: Content   |  
שיחה עם מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס
* עליזה מעין, גאיה הבר
על דילמות בין חוק, אינטרס ציבורי וביקורת המדינה בישראל
* שוקי אמרני
הכרזת עצמאות: הדגם האינטגרטיבי של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כאמצעי להעצמת העצמאות של הביקורת בישראל
* יצחק בקר
רשתות תקשורת חברתיות בארגונים - מבט חדש על ביקורת בארגונים
* אליעזר בראונר
חמישים שנות טוהר המידות בחוק מבקר המדינה - המצב הנורמטיבי - מייצור לביצור
* נורית ישראלי
הצהרת לימה ועצמאות ביקורת המדינה בישראל
* שי מזרחי
על המידות ועל המימדים של טוהר המידות
* דן מנדל
ניגוד עניינים וחובת הנאמנות שעובד הציבור חב לציבור
* דורון נבות
על תרומתה של ביקורת המדינה
* בעז ענר , ליאורה שמעוני
ועדות אד-הוק ציבוריות בישראל
* יהודה פיגורה
נציבות תלונות הציבור, מבקר המדינה והגישור: גשר לעתיד
* ענת קריב, ואח'