דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» קרקע

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

קרקע - כתב עת לליבון סוגיות קרקעיות


כותר: קרקע
תת-כותר: כתב עת לליבון סוגיות קרקעיות
המו"ל: קרן קיימת לישראל - המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימוש קרקע
תחילת פרסום: 1971
גליונות בספריה: 2018 - 1999
אתר כתב העת: kkl.org.il/land-policy-institute


העמוד מכיל גליונות 'קרקע' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר קק"ל להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

04-2018 77   |   10-2017 76: ממטרד למשאב ניהול והשבת מי נגר עירוני בעיר רגישת מים   |   06-2017 75: בין צדק חלוקתי למדינה היהודית
08-2016 73   |   11-2015 72   |   01-2015 71   |  
12-2010 69/70   |   06-2010 68   |   08-2009 67   |   05-2009 66
09-2008 65   |   03-2008 64   |   08-2007 63   |   01-2007 62   |   06-2007 61
12-2005 60   |   06-2005 59   |   11-2004 58   |   12-2003 57   |   04-2003 56
09-2002 55   |   05-2002 54   |   12-2001 53   |   09-2001 52   |   05-2001 51
12-2000 50   |   07-2000 49   |   03-2000 48   |   11-1999 47   |   04-1999 46