דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» משפט ועסקים

משפט ועסקים


כותר: משפט ועסקים
המו"ל: בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
תחילת פרסום: 2004
כרכים בספריה: 2018 - 2010   \   מפתח לכרכים א-יג
אתר כתב-העת: idclawreview.org
פרסום דיגיטלי: www.nevo.co.il  [השירות למנויים]

העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה במאמרים לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר כתב-העת להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


משפט ועסקים, כרך כא 08-2018
מדיניות המס בעידן של תחרות גלובלית
* צילי דגן
יותר מזל משכל: הפער בין תכליותיהם של איסורי ההימורים לבין גופם
* אסף הרדוף
גירושים לכולם – המקרה של גירושים חד-מיניים כמקרה מבחן
* איילת בלכר-פריגת, צבי טריגר
בעקבות רע"א 1496/15 לוי נ' דרורי: על ניגוד עניינים של מגשר-עורך-דין ששימש בא כוחו של צד ועל עדות מגשר בבית משפט
* עומר שפירא
דיני מכרזים תלויי הקשר
* עומר דקל
סימפוזיון: ניצול לרעה של כוח ארגוני
ניצול לרעה של כוח ארגוני – מגמות חדשות במחקר ובאסדרה המשפטית
* גליה שניבוים, אדם שנער
חושפי שחיתות: מה חושף סבלם על הניצול לרעה של עוצמה בארגון ועל מבנה הכוח בחברה?
* דורון נבות
על כוח, כסף ועבֵרות צווארון לבן
* אביה אלף
התעמרות בעבודה: בין פסיכולוגיה למשפט, בין חקיקה לפסיקה
* אורית קמיר
ניצול לרעה של כוח ארגוני – תיאוריה, מציאות ודרכי התמודדות
* יריב איצקוביץ, ניבה דולב, סיביל היילבורן
חזרה לדיני משמעת: הפתרון לבריונות כהתנהגות בלתי הולמת?
* סימה קרמר
משפט ועסקים, כרך כ 12-2017 - לכבודו של פרופ' אוריאל פרוקצ'יה
הפער בין שוויו הנחזה לשוויו הממומש של הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
* אלון קלמנט
כאשר דברים טובים ורעים באים יחדיו: ניכוי טובות-הנאה מן הפיצויים
* אריאל פורת
תרבות, זכויות קניין וכלכלת שוק: על רפורמות במשפט הפרטי ושינוי תרבות
* אמנון להבי
מימון התדיינויות על-ידי צד שלישי
* רונן אברהם
קודש וחול במרחב הציבורי: משפט חוקתי לאור תיאוריה של המרחב
* ליאור ברשק
הבראה ללא הקפאה: הצעה למשטר חדש להסדרי חוב באג"ח סחירות
* אסף חמדני, יוסף קלמנוביץ'
על תורת הסעדים החוקתיים
* אהרן ברק
פרמיית השליטה בעסקות מיזוג מסוג going private
* מורן אופיר
משפט ועסקים, כרך יט 2016\2015
חלק ראשון, 12-2015
ההגנה על חייו של העּוּבר במשפט הפלילי
* יורם רבין, יניב ואקי
ניתוח התנהגותי של החלטות שיפוטיות: הישגים ואתגרים
* איל זמיר, דורון טייכמן
מעמדם וזכויותיהם של העובדים בהליך הקפאת הליכים - מבט השוואתי
* עומר קמחי
השפעת מיזוגים ורכישות על חוזיה של חברת-המטרה: מיזוג של דיסציפלינות משפטיות
* דני דילברי
מי מפקח על המפקחת? ואת מי היא משתפת? רשות ניירות-ערך הישראלית במבט השוואתי
* אסף אקשטיין
חיסיון מרחוק או רחוק מחיסיון? חסיון עורך-דין וירטואלי
* אסף הרדוף
שופט מגשר? על שפיטה הסדרית ובין מצוי לרצוי במשפט הישראלי
* קרני פרלמן
'אל תסתכל בקנקן' – לקראת פרדיגמה חדשה בתפיסת הליך 'ההערכה הניטרלית המוקדמת' (ה-ENE) ובאימוצו אל מערכת המשפט בישראל
* דפנה לביא
חלק שני, 08-2016
שם הוורד: אמצעי זהירות ושיקול-דעת עסקי של נושא-משרה
* עמיר ליכט
'אֵם כל הזכויות': הזכות החוקתית לחיים
* יניב רוזנאי, הלל סומר
על ערעורי-ביניים, סמכות עניינית ועלות שיפוטית שקועה
* שי נ' לביא
מדוע זכויות חוקתיות חשובות?
* אלון הראל
מיעוטים לא-ליברליים ואנטי-ליברליים
* אמנון רובינשטיין
אנטומיה של טיפול - ילדים פוגעים מינית
* איריס עדניה-נץ
סמכות נמשכת בדיני המשפחה לאחר אישור הסכם בין בני-זוג: על כיבוד הדדי, על מבחן הסיכול ועל מבחן ה'דן ופָסַק' - מודל חדש
* יצחק כהן
מזוגיות להורות משותפת - מסגרת משפטית להסדרת היחסים הכלכליים בין הורים במשותף
* איילת בלכר-פריגת
משקל גוף - קטגוריה חדשה במשפט הישראלי
* יופי תירוש
התובענה הייצוגית ככלי לאכיפה אזרחית-ציבורית
* אסתר חיות
'חוק האזרחים' - התרגום לעברית של קובץ החוקים האזרחי האוסטרי על-ידי משכיל גליצאי בשנת 1876
* יצחק אנגלרד
חלק שלישי, 12-2016
שימושים אזרחיים בכטב"מים - אתגר חדש לזכוּת לפרטיות
* אורי וולובלסקי
מיסוי אשכול חברות רב-לאומי
* תמיר שאנן, אורי גולדפריד
האומנם הגנת הילד רווחת במשפט הישראלי?
* יאיר רונן, ישראל צבי גילת
משפט ועסקים, כרך יח 12-2014: לכבוד פרישת השופטת אילה פרוקצ'יה
ברכות ומסות
דבר מערכת
* רות זפרן, שחר פרידמן, ניב אמיתי
דברי פרישה
* אילה פרוקצ'יה
השופטת (בדימוס) אילה פרוקצ'יה: "שופטת בחברה רווּית מתחים בין חירות לאחריות"
* עדנה ארבל
תבנית נוף מולדתה: הרהורים של עמית וידיד על השופטת אילה פרוקצ'יה ופסיקתה
* אליקים רובינשטיין
"הגג התעופף" ציורים של דת ומדינה בפסיקתה של – השופטת אילה פרוקצ'יה
* שולמית אלמוג
כבוד האדם יסוד מוסד במקרא - מדוע?
* יאירה אמית
שיפוט כאהבה וכהשתתפות בעיצוב הגורל הקולקטיבי
* יונתן יובל
מאמרים
סובלנות במדינה יהודית ודמוקרטית בראי פסיקתה של השופטת אילה פרוקצ'יה
* גרשון גונטובניק
כסף, חוזים ומגדר
* צבי טריגר
שניים אוחזים: קניין, אחריות, חלוקה
* נילי כהן
יחסי אֵמוּנאוּת בתאגיד - חובת האמון
* עמיר ליכט
כשיחסי משפחה נתקלים בסופיות המשפט
* מילי מאסס
הרובד הפנימי של המכרז הציבורי
* יגאל מרזל
פרשנות דיני המיסים: מס אמת וזכויות האדם בפסיקת – בית המשפט העליון
* רפעאת עזאם
חריגה מסמכות עניינית בהליך האזרחי
* אלון קלמנט
נרטיבים ושינוי חברתי בפסיקת בית המשפט העליון, בעניין משטר האשרות החל על מהגרי עבודה בישראל: מבג"ץ הכבילה לבג"ץ מהגרת העבודה ההרה
* טלי קריצמן-אמיר
משפט ועסקים, כרך יז 08-2014: משפט, אתיקה וצבא
מילות פתיחה
* עלי בוקשפן, גיא ישראל זיידמן
צבא והפרטה
* גיא ישראל זיידמן
הפיקוח החוץ-מוסדי על הצבא: בין ריסון הצבא לחיזוק החשיבה הצבאית
* יגיל לוי
סמכויות מלחמה בישראל: לקחים חוקתיים לאחר מלחמת לבנון השנייה
* אייל נון
מינוי בכירים בישראל: על הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה
* אריאל בנדור, מיכל טמיר
פניקה מוסרית והשחיתות השלטונית: השתלטות העבֵרה הפלילית של הפרת אמונים על התחום האתי והמשמעתי
* מרים גור-אריה
על הזכות לייצוג משפטי בהליכי משמעת – המקרה המיוחד של הדין המשמעתי בצבא
* אסף פורת
אתגרים מוסריים בלחימה א-סימטרית
* משה הלברטל
הזכות הטבועה להגנה עצמית ומידתיות במסגרת Jus ad Bellum
* דוד קרצמר
ניתוח גישות הלכתיות בדבר גבולות השימוש בכוח: הדיון בסיכון חיילים ובמניעת היפגעותם של חפים מפשע בלחימה
* עמוס ישראל-פליסהואור
דילמת הסיכון
* מייקל וולצר
חיי אדם בלחימה בטרור: תגובות על המאמר "דילמת הסיכון" של מייקל וולצר
* אסא כשר, עמוס ידלין
תגובה לאסא כשר ועמוס ידלין
* מייקל וולצר
משפט ועסקים, כרך טז 12-2013
עשרים שנה למהפכת זכויות האדם
חוקת המשפחה: היבטים חוקתיים של דיני המשפחה
* אהרן ברק
זכויות חוקתיות במשפט הפרטי במדינה יהודית ודמוקרטית
* גרשון גונטובניק
מהותו של השוויון המהותי בעקבות עניין פרוז'אנסקי
* מיטל פינטו
הזכות לחינוך: קווים לדמותה בעידן של מהפכה חוקתית
* לטם פרי-חזן
העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית: האומנם תרמה המהפכה החוקתית להגנה על זכויות האדם
* יהושע (שוקי) שגב
מאמרים
עירוב מטרות בעבֵרת המניפולציה בניירות-ערך
* אסף אקשטיין
מדוע כדאי לצרכנים להעדיף הפליית מחירים מדרגה ראשונה על מחיר אחיד: ניתוח מנקודת-מבטן של הגישה הכלכלית ותיאוריות השוויון
* אמל ג'בארין
מיתוס הניטרליות של המגשר: מאי-משוא-פנים לנשיאת-פנים שווה
* רונית זמיר
יחסים מחוץ לנישואים כשיקול בחלוקת הרכוש המשפחתי: עיון מחודש במשפט הישראלי
* יצחק כהן, אמל ג'בארין
משפט ועסקים, כרך טו 09-2012
חופש הביטוי והסתה לשנאה דתית
* נתן לרנר
האם שבו הצדדים להיות שליטי החוזה לאחר תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973?
* יורם דנציגר, צביקה מצקין
"עז כנמר": הרהורים על מהפכת "המשפט השיתופי" ועל עריכת-דין שיתופית בישראל
* דפנה לביא
היסוד ההתנהגותי-נסיבתי בעבֵרת הריגה
* שאול כהן
הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות: מפרקטיקה לתיאוריה
* יצחק זמיר
על "פגיעה" בזכות חוקתית ועל "תכלית ראויה"
בעקבות ספרו של אהרן ברק "מידתיות במשפט - הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה", 2010
* ברק מדינה
מידתיות ותרבות ההצדקה אצל אהרן ברק
* משה כהן-אליה
האם המחוקק ירה בתותח כדי לפגוע בזבוב? על מידתיות במשפט
* רבקה ווייל
אילוץ דאונטולוגי, תרבות ההצדקה ומחוקק היורה בתותח: תשובה למבקרים
* אהרן ברק
משפט ועסקים, כרך יד 09-2012: משפט ואדם, גבורות לאמנון רובינשטיין
עמוד שער \ תוכן עניינים \ רשימת הפרסומים
דבר העורך
* עלי בוקשפן
ברכות לאמנון רובינשטיין
* אוריאל רייכמן
שיחה אישית עם פרופ' אמנון רובינשטיין
* משה בר-ניב ,מישאל חשין, דניאל פרידמן
סיפורם של חוקי-היסוד
* אמנון רובינשטיין
מפעל חוקי-היסוד – לאן?
* אהרן ברק
היש לישראל חוקה ומי כותב אותה?
* דניאל פרידמן
בזכות הריסון השיפוטי בתחום החוקתי
* הלל סומר
מהלכת רובינשטיין עד ספר רובינשטיין – על פירושו העדכני של סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת
* אביגדור קלגסבלד
חוקי-היסוד בדבר זכויות האדם והליך החקיקה בכנסת – נאה דורש ונאה מקיים?
* יניב רוזנאי
כיצד הצליחה ועדת החוקה בכנסת השתים-עשרה במקום שבו נכשלו אחרים: דגשים והרהורים לגבי העתיד
* אוריאל לין, שלומי לויה
ישראל כמדינה לאומית וליברלית
* רות גביזון, פניה עוז-זלצברגר
מדינה יהודית ודמוקרטית כראוי: סיכום-ביניים
* אסא כשר
צה"ל כצבאה של מדינה יהודית ודמוקרטית
* חנן מלצר
בג"ץ או בד"ץ? מעורבות שיפוטית בסוגיות הלכתיות – מגבלותיה, היקפה ותוצאותיה
* אביעד הכהן
על ירושות ומשפחות בראי ההלכה: הסדרי הורשות והדרות בדין העברי
* רונן קריטנשטיין
אי-יציבות ממשלית בישראל: האם בֵּכּל אשמה שיטת הבחירות?
* דפנה ברק-ארז
שיטות בחירה: ניתוח חלופות והמלצות לרפורמה בישראל
* דוד נחמיאס, שי דוד
הזמנה לפגישה עם האינטרס הציבורי: מתווה לרפורמה בוועדות הכנסת
* משה מאור
משבר הרפובליקניות בישראל
* מנחם מאוטנר
אסירים, ענישה קהילתית וחינוך – בין "סמכותה הטבעית" של המדינה לבין הפרטה, קהילתיות ופרטיות
* נילי כהן
בזכותן של זכויות שפה
* מיטל פינטו
ציונות ורב-תרבותיות
* אלכסנדר יעקובסון
חידת הנאמנות: מי חב מה למי ומדוע?
* ליאב אורגד
משפטן אוהב אדם
* עופר ברנדס
לאיזה תלמיד החוק דואג? חוק זכויות התלמיד: תרומתו ותפקידו בראי הפסיקה
* דן גבתון
על הזכות לחינוך מן הבית
* יורם רבין, נוריאל אור
סופרים לא נעשים בהזמנה
* בועז אוקון
השמיכה של הנביא עמוס: מוטיבים תנ"כיים ביצירתו הספרותית של אמנון רובינשטיין
* יוכי ברנדס
זה לא יכול להיות
* חנוך ברטוב
נזיר אחיו: על אמנון רובינשטיין הסופר
* זיוה שמיר
משפט ועסקים, כרך יג 09-2010
חופש הביטוי האקדמי
* אמנון רובינשטיין
חקיקה שיפוטית בדיני חדלות-פירעון
* יורם דנציגר, יואב פויזנר, רענן בן-ישי
הענק וגננו - על חברות, דיני חברות ואיכות הסביבה
* עלי בוקשפן, איריס האן, גלעד רוט
על סחירותן של זכות הסירוב הראשונה וזכות המצרנות בזירה התאגידית
* אשוק ג' צ'נדרשיקר, דני דילברי
על הצעת חוק מסחר אלקטרוני ומודל ההתאמה האינטרגטיבי להסדרתו ולמיסויו של המסחר האלקטרוני
* רפעאת עזאם
המאבק בטרור בזירת המימון
* גדי אשד
היבטים צורניים ומרחב הסמך של השופטים בתהליך קבלת ההחלטות בבית-המשפט העליון בישראל בעשור האחרון - האם השתנה דבר?
* מירון גרוס
סמכות עניינית בתביעות שימוש במקרקעין: המשפט בספרים והמשפט בפעולה
* אסף טבקה
האסתטיקה של שלטון החוק
* ליאור ברשק
אוריאל פרוקצ'יה - איש ההשכלה
סקירה ביקורתית של ספרו 'Russian Culture, Property Rights, and the Market Economy'
* דוד הד
הפרט החוזי בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם
בעקבות: Uriel Procaccia, 'Russian Culture, Property Rights, and the Market Economy', 2011
* ענת רוזנברג
הרהורים נוספים
* אוריאל פרוקצ'יה
מפתח המאמרים של כתב-העת "משפט ועסקים" לכרכים א-יג
* מערכת כתב-העת