דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» מעשי משפט

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי


כותר: מעשי משפט
תת-כותר: כתב עת למשפט ולתיקון חברתי
English Title: Ma'asei Mishpat - Tel Aviv University Journal of Law and Social Change
המו"ל: הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
תחילת פרסום: 2008
כרכים בספריה: 2020 - 2008
אתר כתב-העת: law.tau.ac.il
פרסום דיגיטלי: www.nevo.co.il  [השירות למנויים]

העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר. בקרו באתר המקור להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.


מעשי משפט, כרך יא 2020
מבוא: מעבר ל'תרבות'
* שירה נגר
מעבר ל'הבדל': ביקורת מסויגת על פוליטיקת הזהויות במשפט
* ריצ׳רד ת' פורד
הפוליגמיה במשפט הישראלי: לקראת גישה היברידית. מסע רפלקסיבי בעקבות ריצ'רד ת' פורד
* ראויה אבורביעה
מעבר ל'מעבר לגן ולג'ונגל': על עלייתו של שיח ההבדל בתיאוריה המזרחית
* ליהי יונה
תרבותיזם: דילמות של רגישות תרבותית ביחסי רוב-מיעוט
* עמליה סער
מה בקופסה? רב־תרבותיות בבתי הדין הפרטיים הפוסקים על פי ההלכה
* שפרה מישלוב
שופטי מערכת: עלייתה של הבירוקרטיה השיפוטית ומשמעויותיה
* אלון חספר
'חוק טובות לנפגעי עבירה' - על חוקתיות החסינות לפגיעה שלטונית בנפגעי עבירה
* מיכל טמיר, דנה פוגץ'
זקנים נפגעי עבירה בהליך הפלילי
* קרן צפריר
עורכי דין המייצגים שורדי שואה ושכר טרחתם - מפגש של מאבקים בין שורדי שואה, עורכי דין והמדינה
* יעל הבסי־אהרוני
האם הגיעה העת לשנות את כללי ההתארגנות הראשונית? מחשבות נוספות בראי הזמן
* עצמון ליפשיץ
מעשי משפט, כרך י 2019: מעשיות משפט
מבוא
* נעם וייס, עוז פנחס
הסיפור של דנילוביץ: 'תנו לדייל להתרומם אל־על'
* אייל גרוס
הסיפור של אליס מילר: 'אישה תעלה למטוס עם סל-קל?'
* נטע זיו
הסיפור של גורן: במאמץ משולב
* אריאן רנן־ברזילי, ורדית אבידן
הסיפור של המאבק בהפרדה בין המינים באקדמיה: גילוי, מיפוי, הנעת שינוי
* יופי תירוש
הסיפור של בג"ץ הקיום בכבוד: כבוד האדם אינו נעצר על מפתנו של האדם החי בעוני
* שרון אברהם־ויס, אבישי בניש
הסיפור של הפרטת בתי הסוהר: על פרדוקס הריסון השיפוטי
* אפי מיכאלי
הסיפור של החוק למניעת הסתננות: הילכו שניים יחדיו? עורכי דין ומבקשי מקלט במאבק על חירות
* ענת בן דור, אפרת בן־זאב
הסיפור של קניג נ' כהן: טרגדיה משפחתית, טרגדיה משפטית
* נילי כהן
הסיפור של אתא נ' שוורץ: סיפור(י) הליברליזם הישראלי
* דוד שור
הסיפור של שילה נ' רצקובסקי: איך ומדוע חדרה (במקרה) חובת תום הלב לסדר הדין האזרחי?
* איסי רוזן־צבי
הסיפור של יששכרוב: יששכרוב בפעולה - על יתרונותיה של דוקטרינת הפסלות היחסית ועל תרומתה להגנה על זכויות הפרט
* יואב ספיר, גיא רובינשטיין *
הסיפור של ברנס: השפעת התקשורת והלחץ הציבורי על זיכויו של עמוס ברנס
* גילי ליבונטין*
הסיפור של תורג'מן: אוטופיה בכבלים - תורג'מן נגד היועץ המשפטי לממשלה
* נעמי לבנקרון
מעשי משפט, כרך ט' 1-2 2017-2018
מעשי משפט, כרך ט-1 2017: פרספקטיבות על החינוך המשפטי
מבוא
* קרן גליק, קמילה מיכמן
חינוך משפטי כהכשרה להיררכיה
* דנקן קנדי
הגישה הביקורתית למשפט והחינוך המשפטי: היררכיה, זעם ומה הלאה?
* ישי בלנק
הנדון: דין וחשבון לאקדמיה על נבוכותיו של החניך ק'
* ארנה בן־נפתלי, עמוס לאור
לקרוא את פרירה בקליניקה
* ורדית דמרי מדר
החלום ושברו - דפוסי אי־שוויון וריבוד בקרב בוגרי משפטים בישראל בפתח המאה העשרים ואחת
* נטע זיו, תמר קריכלי־כץ, איסי רוזן־צבי
המשפט מערכאות הדיון
* אורי אהרונסון
'המון דברים יפים ראו עיניי': מחלקת הבג״צים כאתר של חינוך משפטי
* דינה זילבר
וזה שאינו יודע לשאול - על חינוך משפטי בעולם שבו לא ניתן לדעת הכול
* דפנה ברק־ארז
הרפורמה בתוכנית הלימודים בתל אביב: אחריות הפקולטה ואחריות הסטודנטיות והסטודנטים
* רועי קרייטנר
לצפות באירועים מבעד למשקפיים תיאורטיים: תרגול תיאוריות פמיניסטיות בעזרת סרט עלילה (ארץ קרה)
* אורית קמיר
ללמד נזיקין מבלי לגרום נזק
* יפעת ביטון
על הצטמצמות ההיבט החינוכי בתפקיד השיפוטי
* דורי ספיבק
'גלימה צנועה' - החינוך המשפטי החרדי בהיבט מגדרי
* חיה גרשוני, רבקה לרנר
סטודנטים ערבים־פלסטינים בפקולטות ישראליות למשפטים: קריאה ביקורתית של החינוך המשפטי בישראל
* רביע אגבריה
על תחרות, תוצאתנות וחינוך לאחריות חברתית
* ענת עובדיה־רוזנר
אפקט מצנן? היוזמות לפיקוח על החופש האקדמי והשפעתן על התוכניות הקליניות בבתי הספר למשפטים
* ענת רודניצקי
מעשי משפט, כרך ט-2 2018
מבוא
* נעם וייס, עוז פנחס
פרקים מתוך הספר: מבוא לפמיניזם משילות
* ג'נט האלי
פמיניזם משילותי בישראל: פונדקאות כמקרה מבחן
* מעין סודאי
מקץ עשרים שנה: המאבק בהטרדה מינית באקדמיה מחייב דבקות בתמונה הגדולה וגם דיוק בפרטים
* אורית קמיר
ביחד אנחנו חזקות? על אחדות ופילוג בעשייה הפוליטית של קהילת הלהט"ב - רקע, תמונת מצב וצעדים להמשך
* חגי קלעי
כישלון ידוע מראש: הפרוצדורה ככלי לשלילת זכויות מהותיות של תושבים פלסטינים
* מעין נייזנה
הזכות לדיון לא הוגן: עלייתם של דיונים חסויים, נפילתן של עתירות לגילוי ראיה
* אלעד כהנא
ביקורי מעגל או ביקורת מעגלית
* בקי כהן קשת
הפליה במבחן: הפעלת בוחנים טסטרים לחשיפת הפליה בידי ארגונים לשינוי חברתי
* גיל גן־מור
מימון דעות, דמוקרטיה והחוק הישראלי: הקדמה למאמרו של אוון פיס
* שירה נגר
החירות הפוליטית וחופש המימון
* אוון פיס
גובֶה המס, הגנגסטר והפיראט: ביקורת על ספרו של אסף לחובסקי
* ליאורה בילסקי*
מעשי משפט, כרך ח 2016
מבוא
* יובל לבנת
גילוי וכיסוי בשוויון: הקדמה לתרגום של Covering מאת קנג'י יושינו
* יופי תירוש
הסתוות
* קנג'י יושינו
כינון שלום בתוניסיה: משפט, מחאה ורביעיית הדיאלוג הלאומי
* ארנו קורז, יניב רוזנאי
הבדלה כשרה? בחינת הצידוק לאסדרת רישום מזון כשר לצד היעדר אסדרת רישום מזון טבעוני בישראל
* אסף הרדוף
עמדת מיעוט ואחריות משותפת: על חופש הביטוי של שרי הממשלה
* ברק מדינה, אוריה בארי
אסירים פלסטינים בין הקהילה לפרט - מבט מבפנים
* עביר בכר
'תיקי עוני' - התמודדות הסניגוריה הציבורית עם עבֵרות שבוצעו על רקע מצוקה כלכלית
* טלי קסלסי־גולדשטיין
האם הסכמת הנחקר יכולה להוות מקור סמכות לחיפוש בטלפון הנייד שלו?
* עדי ריטיגשטיין־אייזנר
תפקידו של בית המשפט בקביעת קריטריונים לצורך מימוש הזכות לקבלת שירותי בריאות בזמן ובמרחק סבירים
* רותי הוסטובסקי
האם תיתכן משילות משולבת בתחום האסדרה בישראל?
* עדנה הראל־פישר
מעשי משפט, כרך ז 2015
מבוא
* יובל לבנת
משילות משולבת להלכה ולמעשה
* כריס אנסל, אליסון גש
סוגיית ייצוא הגז הטבעי מישראל: בין הייצוג המשפטי לייצוג ה'פוליטי'
* אפי מיכאלי, עופר סיטבון, וערן צין
דילמות בייצוג בבתי דין לממונות
* שפרה מישלוב
באה מנוחה ליגעה? עבודה ומנוחה בהעסקתן של מהגרות עבודה בתחום הסיעוד הביתי בישראל
* חני בן ישראל, מיכל תג'ר
כרוניקה של אלימות משפטית: הרפורמות בחוק ההוצאה לפועל ומכתבי גבייה
* אסף דרעי
הדבר החשוב באמת סמוי מן העין? על מיעוט העיסוק המשפטי ביישום העונש בישראל
* נתנאל דגן
אפקט הפרפר: מפרקטיקה של אפוטרופסות בזיקנה אל קבלת החלטות נתמכת באמצעות עריכת דין לשינוי חברתי
* מיטל סגל-רייך, מיכאל (מיקי) שינדלר
שנות החזיר
* יוסי וולפסון
גופות, נוהגי הטיפול בגופה וחופש הביטוי: הזכות של אדם לספר את סיפור חייו במותו
* אלון הראל
טעות נגררת: קשיים משפטיים ומעשיים בהקמתה ובפעילותה של נציבות הביקורת על הפרקליטות
* לימור פלד, רפי רזניק
הטעות שבהתנגדות: על ביקורת חיונית והתנגדות מיותרת לנציבות הביקורת על מערך התביעה
* מיכל טמיר
מעשי משפט, כרך ו 2014
"זולגות הדמעות מעצמן": מחיריה הרגשיים של עריכת דין חברתית
* נעמי לבנקרון
של מי החיים שלי? המאבק להשבת האוטונומיה והכשרות המשפטית לאנשים עם מוגבלויות
* יותם טולוב וארלן קנטר
"אבא הלך לעבודה, ישוב עם צאת הלבנה": כיצד המשפט הישראלי מעצב את (אי) יכולתם של אבות לשלב בין משפחה לעבודה
* יפעת מצנר-חרותי
עריכת דין להגנת זכויות (ווי-צ'ואן) במדינה סמכותנית: כינון תרבות של עריכת דין לטובת הציבור
* חואה-לינג פו וריצ'רד קאלן
עבודתם של עורכי הדין לזכויות אזרח בסין: מאבק חסר-סיכוי או נדבך חשוב בבנייה של חברה אזרחית מסוג חדש?
* אורנה נפתלי
על סטודנטים למשפטים כ'סוכני שינוי' – המקרה של בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת
* יעל עפרון וירון זילברשטיין
קליניקות משפטיות: בין תיאוריה ביקורתית של הפרקטיקה לפרקטיקה ביקורתית של התיאוריה
* ישי בלנק
המאבק של נפגעי הטיפול בגזזת: האמנם מאבק שנכשל?
* מוריה צ'רקה
תובענות ייצוגיות ככלי לשינוי חברתי
* אסף פינק
תובענות ייצוגיות ומשפט העבודה הקיבוצי – הטוב הרע והמכוער
* ערן גולן ויעל פליטמן
מעשי משפט, כרך ה 2013
מבוא
* שירי רגב-מסלם
שבירת מיתוסים בסיסיים: עצמאות, אוטונומיה ואי-תלות
* מרת'ה אלברטסון פיינמן
בעקבות תיאוריית האחריות הציבורית של פיינמן: ניתוח משטר הסיעוד הישראלי
* שירי רגב-מסלם
משפט הרחוב
* עדי בלוטנר וגיל רוטשילד
זהות אבודה: בין משפט לחברה בקבוצת נפגעי הטיפול בגזזת
* עינבל מימון-בלאו
קצבאות נכים בגין רדיפה נאצית ותפיסת השואה בחברה הישראלית: בחינה בראי ביקורת לימודי המוגבלות
* ניצן הלפרין
הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית
* אייל גרוס
מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל
* עדי ניר-בנימיני וטל גנור
ראיון עם הנשיאה (בדימוס) דורית ביניש
* שירי רגב-מסלם וחגי קלעי
תפקידו של בית המשפט בעיצוב מדיניות המקלט של מדינת ישראל
* טלי קריצמן-אמיר
על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל
* אפרת פינק ורתם רוזנברג-רובינס
המחאה החברתית וכלכלת ישראל
* יוסף זעירא
מעשי משפט, כרך ד 2011
מבוא
* עופר סיטבון
מדוע "אלה שיש להם" נוטים להצליח: הרהורים על גבולות השינוי המשפטי
* מארק גאלאנטר
ראיון עם ד"ר יואב ספיר, הסניגור הציבורי הנכנס
מעבר לגן ולג'ונגל: על גבולותיו החברתיים של שיח זכויות-האדם בישראל
* ניסים מזרחי
על טיבה וטוּבָה של הפליה: המזרחים בישראל בין הגלוי לנסתר
* יפעת ביטון
משפט תחת מחאה: המשפטנים והמחאה החברתית של קיץ 2011
* אמיר פז-פוקס
החיפוש אחר "סעדים חברתיים"
* לירון דוד
היכן הבלוגוספירה המשפטית בישראל?
* יובל רויטמן , איילת עוז
עריכת-דין מניעתית ככלי לעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות
* יובל אלבשן
אלעד רוט לא הומו: התיאוריה הקווירית בפרקטיקה המשפטית
* חגי קלעי
עסקים חברתיים בארגונים חברתיים בישראל: סוגיות בהתאגדות ובמיסוי
* גליה פיט
מאבק עובדי רכבת ישראל בהפרטה ובמיקור חוץ ולקחים מפסק-הדין בעניינם
* אמנון פורטוגלי , מורן סבוראי
מעשי משפט, כרך ג' 2010
היווצרותם של סכסוכים והשתנותם: מתן שם, הטלת אשם, עמידה על זכות...
* ויליאם ל.פ. פלסטינר, ריצ'רד ל. אייבל ואוסטין סאראט
מזיהוי עוול לסעד משפטי: בעקבות Naming, Blaming, Claiming
* דפנה ברק–ארז
האחרת שבתוכנו": על עריכת-דין חברתית "רגישת–תרבות"
* הדר דנציג-רוזנברג , יפעת פרדר
עריכת–דין חברתית כחסד: המקרה של סיוע משפטי לדרי–רחוב בפרויקט "מישהו לרוץ איתו
* דנה פריבך-חפץ
על הספקטרום ומעבר לו: ייצוג אנשים אוטיסטים - שוֹנוּת, יכולות, זכויות, ומה שביניהן
* רוני רוטלר, רונן גיל
מישהו שומע אותי? על ייצוג רגיש - מגדר לנערות בהליכי נזקקות בבית-המשפט לנוער
* שרון ציונוב, שירן רייכנברג, רעות רוזנר
נישט פון אונזערע" ("לא משלנו"): אפליה עדתית בחברה החרדית וייצוגן של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות מקרבה
* אביעד הכהן
תיאוריה חוקתית, אסטרטגיה ועריכת-דין ציבורית בפרשת ביטול הפרטת בתי–הסוה
* יעל ברדה, גלעד ברנע
העותר הציבורי ובית המשפט: מסקנות מפרשת ביטול הפרטת בתי-הסוהר
* אפי מיכאלי
עשור לפסק-דין קעדאן: הרהורים ביקורתיים על השוויון
* יוסף ג'בארין
אינדיבידואליות ופוסט-לאומיות בפרשת קעדאן: תגובה ליוסף ג'בארין
* יעקב בן-שמש
שינוי חברתי בצל תרבות המכרזים, מסחור העבודה והחסר השיפוטי
* ערן גולן
טיפול שורש לסל הבריאות: מרחיבים את גבולות הדיון
* רוני קציר
על שתיקה במשפט בסרט לאהוב אותך מאז
* יופי תירוש
מעשי משפט, כרך ב' 2009
התקווה החלולה: האם בתי משפט יכולים להביא לשינוי חברתי? ביקורת על המהדורה השנייה (2008) של ספרו של ג’רלד רוזנברג
* רות גביזון
"יש כל כך הרבה סבל אנושי בעולם. עורכי-דין בעולם כולו חייבים לקחת חלק בניסיון להתמודד עם הבעיות הללו"
ריאיון של ד"ר נטע זיו עם פרופ' הרמן שוורץ, מייסד התכנית להכשרת מנהיגות משפטית בתחום זכויות האדם והאזרח של הקרן החדשה לישראל
שיח הזכויות ואיכות הסביבה: הילכו שניים יחדיו?
* אריה ונגר, גלעד אוסטרובסקי
על עבודת הפרקליט במחלקת הבג”צים
* אסנת מנדל
עריכת-דין חקיקתית ככלי לשינוי חברתי
* דבי גילד-חיו, סיגל שהב
לא על המשפט לבדו, לא על ההסתדרות לבדה: קידום התארגנות עובדים ככלי יעיל לאכיפה עצמית של זכויות ולהעצמה חברתית
* איתי סבירסקי
איפה הקול שלי? מסע פמיניסטי בקהילה הדרוזית בדרך לעריכת-דין אחרת
* נני בלס
הכפפה, כישורי הישרדות רטוריים ונעלי יום ראשון: הערות על השימוע בעניינה של גברת ג'
* לוסי א' ווייט
הגיבורה ועורך-דינה בארץ קרה: משפט קהילתי פמיניסטי בראי הקולנוע
* אורית קמיר
“והיה אחד רעב ביותר”: דיון במשפט, בעוני ובעריכת-דין קהילתית
* מיכל תג’ר
השפעת המשפט על מסחורם של שירותי הבריאות בישראל
* דני פילק
עצרו את המהפכה בלעדי”: על השמעתו ומשטורו של שיח הצדק החלוקתי והזכויות החברתיות
* ריקי שיו
ברק אובמה, עורך-דין קהילתי
* יובל אלבשן
מעשי משפט, כרך א' 2008
ברכת הדקאן
* חנוך דגן
מעשה ראשון
* עופר סיטבון
עריכת דין לשינוי חברתי בישראל - מבט לעתיד לאחר שני עשורי פעילות
* נטע זיו
ראיון עם מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה
* טל קורמן, עופר סיטבון
מ"מהפיכה חוקתית" ל"הפיכת נגד": ההיגיון המשפטי של משטר ההפרטה הישראלי
* דני גוטווין
הפרדוקס של אקטיביזם חוץ-משפטי: תודעה משפטית ביקורתית ופוליטיקה לשינוי החברה
* אורלי ליבל
העז, הקליניקה והסחר בנשים
* נעמי לבנקרון
כאשר העבודה חוזרת להיות מצרך: בחינה ביקורתית של מכרזי הפסד ברכישת שירותים עתירי כוח אדם
* אבישי בניש, רועי צרפתי
שילוט ושליטה במרחב הציבורי: עתירת "פעולה ירוקה" נגד שלטי פרסום בנתיבי איילון כמאבק על נחלת הכלל
* דניאל מישורי
עריכת דין לשינוי חברתי ושעתוק הסמכות המקצועית
* אוסטין סאראט, סטיוארט שיינגולד
עלייתה של עריכת דין על-לאומית לזכויות האדם
* חסן ג'בארין
דילמת ייצוג אוכלוסיות מודרות בדרך לתיקון חברתי
* יובל אלבשן
נישואין בין בני אותו המין: האומנם הכרחי? האומנם רצוי?
* דן יקיר, יונתן ברמן
פרקטיקה מעשית של צדק סביבתי
* עמית ברכה