דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» ממון ודין

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

ממון ודין: פסקי דין של בתי דין לממונות


כותר: ממון ודין
תת-כותר: פסקי דין של בתי דין לממונות
המו"ל: מכון משפט לעם
המו"ל: הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2016 - 2014
אתר כתב-העת: mishpatlaam.co.il

העמוד מכיל גליונות 'ממון ודין' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת. לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המכון להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

ממון ודין, מס' 4 09-2016: נזקי ממון עקיפים
ממון ודין, מס' 3 01-2016: בתים משותפים
ממון ודין, מס' 2 09-2015: מקח טעות ואונאה במיטלטלין
ממון ודין, מס' 1 11-2014: סיום יחסי עבודה