דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית


כותר: מפתח
תת-כותר: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית
המו"ל: מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
תחילת פרסום: 2010 -
גליונות בספריה: 2017 - 2010
אתר כתב-העת: mafteakh.tau.ac.il

העמוד מציג גליונות כתב-העת לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר. בקרו באתר מרכז מינרבה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

מפתח, 12 חורף 2018 מפתח, 11 חורף 2017: המחשבה הלקסיקלית-פוליטית ולשון הרע של עדי אופיר
מפתח, 10 אביב 2016 מפתח, 9 קיץ 2015 מפתח, 7 חורף 2014
מפתח, 6 אביב 2013 מפתח, 5 קיץ 2012 מפתח, 4 סתיו 2011
מפתח, 3 חורף 2011 מפתח, 2 קיץ 2010 מפתח, 1 חורף 2010