דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית


כותר: מפתח
תת-כותר: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית
המו"ל: מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
תחילת פרסום: 2010 -
גליונות בספריה: 2017 - 2010
אתר כתב-העת: mafteakh.tau.ac.il

העמוד מציג גליונות כתב-העת לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר מרכז מינרבה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

מפתח, 12 חורף 2018: פוטולקסיק 2 מפתח, 11 חורף 2017: המחשבה הלקסיקלית-פוליטית ולשון הרע של עדי אופיר
מפתח, 10 אביב 2016 מפתח, 9 קיץ 2015 מפתח, 7 חורף 2014
מפתח, 6 אביב 2013 מפתח, 5 קיץ 2012 מפתח, 4 סתיו 2011
מפתח, 3 חורף 2011 מפתח, 2 קיץ 2010 מפתח, 1 חורף 2010