דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» שנתון המסמכים הרשמיים

שנתון המסמכים הרשמיים


כותר: שנתון המסמכים הרשמיים
YEARBOOK OF OFFICIAL DOCUMENTS
המו"ל: משרד החוץ - מחלקת מאגרי מידע והיסטוריה
גליונות בספריה: 2014 - 2006
אתר כתב העת: mfa.gov.il

העמוד מציג את לקטי השנתון בפורמט הדיגיטלי, כפי שפורסמו לעיון הציבור באתר משרד החוץ.
לצפיה לחצו על שם הקובץ לבחירתכם.
בקרו באתר המשרד למידע על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


שנתון המסמכים הרשמיים, 2005
מועד הפרסום: 07-2014
שנתון המסמכים הרשמיים, 2004
מועד הפרסום: 06-2012
שנתון המסמכים הרשמיים, 2003
מועד הפרסום: 12-2006
שנתון המסמכים הרשמיים, 2002
מועד הפרסום: 12-2006