דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» משפט חברה ותרבות

מקור תמונה:
אתר הסדרה

משפט, חברה ותרבות


שם הסדרה: משפט, חברה ותרבות
תת-כותר: סדרת ספרים לזכרו של חיים י. צדוק
המו"ל: הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
תחילת פרסום: 2003 -
אתר כתב-העת: law.tau.ac.il
פרסום דיגיטלי: www.nevo.co.il [השירות למנוים]

העמוד מכיל את מאמרי הסדרה בגרסתם הדיגיטלית, כפי שמופיעים לעיון הציבור באתר הפקולטה למשפטים.
לצפיה לחצו על שם הפרסום הנבחר.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

משפט, מיעוט וסכסוך לאומי, 2017
עורכים: ראיף זריק, אילן סבן
פתח דבר
* ראיף זריק, אילן סבן
המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתאוריה הרב-תרבותית במדינה יהודית ודמוקרטית
* גילה שטופלר
רב שיח בעקבות ספריו האחרונים של חיים גנז: 'ציונות שוויונית' ו'תיאוריה פוליטית לעם היהודי'
אתגר הלאומיות: על 'תאוריה פוליטית לעם היהודי' מאת חיים גנז
* אסף שרון
הסדקים בסיפור הציוני מאת חיים גנז
* דימיטרי שומסקי
'הציונות ההיסטורית': חלופה לגישתו של חיים גנז לבחינת צדקת הציונות
* אסף מלאך
היסטוריה, נרטיב ונורמטיב
* חיים גנז
תקפות הטיעונים בזכות מדינת הלאום במקרה הישראלי
* אסף מלאך
פרדיגמת האפרטהייד: היסטוריה, פוליטיקה ואסטרטגיה
* יהונתן אלשך
על דרום-אפריקה דאז ועל פלסטין/ישראל: האפרטהייד ואופני המשגתו
* ראיף זריק, עאזר דקואר
אזרחותם של מיעוטים בדמוקרטיה אתנית: אזרחים יהודים ברפובליקה הפולנית השנייה (1939-1918), אזרחים קתולים בצפון-אירלנד (1972-1921) ואזרחים פלסטינים בישראל
* יואב פלד
צדק מעברי בהיעדר מעבר: ועדת אור והשסע האתנו-לאומי בישראל
* סיגל הורוביץ
'תקופה מתקתקת': תפיסות שיפוטיות של הזמן הלאומי והשפעתן על זכויות אדם בישראל
* יופי תירוש
סיפורן של שש נשים: פנים אחרות בסוגיית איחוד משפחות
* יעל פליטמן
על 'עם', קרעיו ושאיפת איחוי: פסק הדין בעניין חוק החנינה למפרי חוק על רקע התנגדותם לתכנית ההתנתקות
* ברק מדינה, אילן סבן
אל-עוקבי נגד מדינת ישראל: העלמת המשפט וההיסטוריה הבדואית בקביעת הבעלות על אדמות בנגב
* נעה קרם
אתגר המציאות של הקהילה הבדואית בנגב: הכרה בתורת ההכרה
* מיכל טמיר, גרשון גונטובניק
רגולציה, 2016
עורכים: ישי בלנק, דוד לוי-פאור, רועי קרייטנר
מבוא: על טבעה הראשוני והמכונן של הרגולציה
* ישי בלנק, רועי קרייטנר
האודיסאה של המדינה הרגולטורית: ממושג רזה וחד־ממדי למושג עבה ורב־ממדי
* דוד לוי־פאור
מדברים על רגולציה: על המושג 'רגולציה' ומקומו במשפט הישראלי
* איילת הוכמן, אלון חספר, דן לרגמן
רגולציה מגוף ראשון: עשר מידות טובות לרגולציה
* דורון אבני
על שווים ושווים יותר: הרגולציה של האימוץ
* צילי דגן, טליה פישר
רגולציה מגוף ראשון: איזה סוג של רגולציה עדיף?
* דיוויד גילה
גישות פמיניסטיות לרגולציה של הזנות: מבט אוהד על הפער שבין המשפט עלי ספר לבין המשפט בפעולה
* הילה שמיר
הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס־פסגות
* שרון ידין
רגולציה בתנאים של ביזור: בין התנגשות לסינרגיה ומבט למציאות הרגולטורית בישראל
* עדי אייל, ציפי איסר־איציק, אורן פרז
רגולציה מגוף ראשון: אסדרת אינטרסים חיוניים בתהליכי הפרטה
* דוידה לחמן מסר, נגה רובינשטיין
על הרגולציה של שירותי הפריון בישראל
* צבי טריגר
רגולציה של ניסויים רפואיים בחיילים: המקרה של ניסוי הגחלת בצה"ל
* חדוה אייל
בית המשפט ובית הדין לעבודה כשחקנים רגולטוריים בעידן ההפרטה
* לילך ליטור, הדרה בר־מור, גילה מנחם*
רגולציה מגוף ראשון: אתגרי רגולציה ביישום של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
* אחיה קמארה, גבי אדמון ריק
רגולציה כלכלית באמצעות סמכויות חירום: ישראל, 1985-1974
* יואב מחוזאי
הרפורמה הרגולטורית: בין הגלוי לסמוי
* יובל רויטמן
רגולציה מגוף ראשון: תקינה חשבונאית בין־לאומית: על רגולציה בין־לאומית וולונטרית
ריאיון עם עו"ד יעל אלמוג
ממשליות ורגולציה סביבתית בישראל: חוק הפיקדון על מכלי משקה כמקרה מבחן
* תמר ברקאי
רגולציה מגוף ראשון: להיות חלק מקבלת ההחלטות: שקיפות ושיתוף הציבור בהחלטה על ייצוא הגז
* דנה טבצ'ניק
העין הבוחנת והצופה: הסדרה ומשטור של התנהגות עובדים במקום העבודה
* טל גולן
זהות יהודית בחברה רב תרבותית, 11-2014: לקט מאמרים בעריכת אביעד הכהן ואשר מעוז
הקדמה: מהי זהות יהודית? ומהי זהות בכלל?
* אשר מעוז, אביעד הכהן
ישראל שחטא - לאום, חברה ודת דיון הלכתי תלת־ממדי
* יצחק ברנד
כיצד חוזרים מומרים ליהדות?
* דוד גולינקין
זהות יהודית, זהות ישראלית וזיכרון השואה: הוועדה לציון חסידי אומות העולם ושאלת 'מיהו יהודי'
* חמדה גור־אריה
טקס הגיור כריטואל הגדרת הזהות היהודית: עיון במשנתו של הרב משה פיינשטיין
* הראל גורדין
מיהו אשכנזי? מיהו ספרדי? מיהו חרדי? הלכה, משפט ובית המשפט כִּמְשַקְּפֵי זהות ומכונניה
* אביעד הכהן
תפישות של עמיות יהודית במרחב הזהותי
* חגית הכהן וולף, גבריאל הורנצ'יק
אדמה, טריטוריה, בעלות: היבטים אידאולוגיים ומשפטיים ביצירת היהודי החדש והמרחב הציוני בעבר ובהווה
* הדס ירון מסגנה
גבולות הזהות היהודית במדינה יהודית ודמוקרטית
* אסא כשר
'בין נציבין ללונדון': על מנגנוני ההבניה של הזהות היהודית
* משה לביא
יחסו של הרב שלמה זלמן אוירבך לחילוני המודרני
* אמיר משיח
דת ולאום בתפיסת הימין הציוני: מז'בוטינסקי לבגין
* אריה נאור
יהודים חדשים ומסורת ישנה: י"ל פרץ וחלומו המוזר של ר' נחמן מברסלב
* ניחם רוס
היי אישה יהודייה בביתך - וגבר ישראלי (קטן) בצאתֶך: על שורשי הפיצול בהוויה הקיומית של הנשיות ההגמונית בישראל
* אורית קמיר
שתי פרספקטיבות של בדידות יהודית, תפיסת הגורל היהודי בהגותם של ג'ורג' שטינר וז'אן אמרי
* משה שנר
פרוצדורות, 2014: לקט מאמרים בעריכת טליה פישר ויששכר (איסי) רוזן צבי
מבוא
* כרמל בן צור, יאנה רבינוביץ
Civil Processes
* Judith Resnik
פרוצדורה ומהות: חשיבה מחודשת על קטגוריות ישנות
* איסי רוזן־צבי
היחס בין פרוצדורה למהות: מה קודם למה?
* עפר מלכאי ורונית לוין־שנור
שיהיה במזל: על אקראיות בסדרי הדין
* אוֹרי אהרונסון
על חובת השימוע: הגישה ההליכית להגנה מפני פיטורים לא צודקים
* גיא מונדלק ונטע־לי בן יהודה
חקירת יכולת בהוצאה לפועל:מי חוקר, איך ולצורך מה?
* רון חריס
תביעות שואה טרנס־לאומיות
* לאורה בילסקי
פרוצדורה ולגיטימציה של הליכים ליישוב סכסוכים: שבירת הדיכוטומיה בין פורמלי ללא פורמלי
* ארנה רבינוביץ'־עיני
חזקת אבות: גלגולן של פרוצדורות מחקר גינאולוגיות בקהילה המדעית וממנה אל הזירה המשפטית בגרמניה, 1892-1935
* אמיר טייכר
פרוצדורות ושפה: תפיסה צנועה של התנהלות לשונית
* דנה ריזנפלד
פרוצדורות במדע
* גדי פרודובסקי
ההליך כמערכת יחסים
* נורית צימרמן
סיפור אישי על צדק אחר
* יורם שחר