דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» משפט מפתח

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

משפט מפתח


כותר: משפט מפתח
תת-כותר: כתב העת של פרקליטות המדינה
המו"ל: פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
תחילת פרסום: 2013
גליונות בספריה: 2015 - 2013
אתר כתב-העת: justice.gov.il

העמוד מכיל גליונות 'משפט מפתח' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר. בקרו באתר פרקליטות המדינה להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.


משפט מפתח, 12-2016 04 משפט מפתח, 12-2015 03 משפט מפתח, 09-2014 02 משפט מפתח, 12-2013 01