דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» עו"ד על הפרשה

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

עו"ד על הפרשה


כותר: עו"ד על הפרשה - עלון שבועי
המו"ל: לשכת עורכי הדין
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2015 - 2014
אתר כתב-העת: israelbar.org.il  

העמוד מכיל גליונות לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
בקרו באתר לשכת עורכי הדין להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


פרשת השבוע, קרח, תשע"ה, גיליון 31 21-06-2015: "רב לכם כי כל העדה קדושים... ומדוע תתנשאו על קהל ה": חופש הביטוי של נבחרי ציבור ומגבלותיו.
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, שלח לך, תשע"ה, גיליון 30 21-06-2015: "ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו": על חובת האזהרה ועל עקרון החוקיות במשפט הפלילי.
* אברהם סופר
פרשת השבוע, בהעלותך, תשע"ה, גיליון 29 04-06-2015: "ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית": לשון הרע והוצאת דיבה על אנשי ציבור
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, נשא, תשע"ה, גיליון 28 01-06-2015: "והביא האיש את אשתו אל הכהן": על משפט, שיפוט וגבולות
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, במדבר, תשע"ה, גיליון 27 20-05-2015: "איש על דגלו באתת לבית אבותם": ירושלים לא נתחלקה לשבטים
* אביעד הכהן
פרשת השבוע, בחקתי, תשע"ה, גיליון 26 13-05-2015: "והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר": נדרי הקדש וערכים
* דוד נהיר
פרשת השבוע, בהר, תשע"ה, גיליון 25 07-05-2015: "והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ": מעבר מהחכרה לבעלות על קרקע
* אלירם אלגרבלי
פרשת השבוע, אחרי מות קדושים, תשע"ה, גיליון 23 22-04-2015: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה’ אלוקיכם". על אתיקה וביקורת
* חיים יוסף שפירא
פרשת השבוע, תזריע-מצורע, תשע"ה, גיליון 22 15-04-2015: "אשה כי תזריע": על ההנקה במקורות המשפט העברי
* משה דרורי
פרשת השבוע, חג הפסח, תשע"ה, גיליון 21 02-04-2015: על חירות השופט בפסיקתו
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, צו, תשע"ה, גיליון מס’ 20 26-03-2015: "והכהן המשיח תחתיו מבניו": מה יכול אדם להוריש?
* צבי ויצמן
פרשת השבוע, ויקרא, תשע"ה, גיליון 19 25-03-2015: "אשר נשיא יחטא": על הבעת חרטה על ידי נבחרי ציבור שהורשעו - רשות או חובה?
* אלירם אלגרבלי
פרשת השבוע, ויקהל-פקודי, תשע"ה, גיליון 18 12-03-2015: "אלה פקודי המשכן": על ביקורת ועל דוחות ציבוריים
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, כי תשא, תשע"ה, גיליון 17 05-03-2015: "מה עשה לך העם הזה כי הבאת אליו חטאה גדולה": נבחר ציבור המצווה לעבור על החוק.
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, תצוה, תשע"ה, גיליון 16 26-02-2015: "ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת": הלבוש בהלכה
* אברהם סופר
פרשת השבוע, תרומה, תשע"ה, גיליון 15 19-02-2015: "וזאת התרומה אשר תקחו לי": שינוי מטרה והצגת מצג כוזב לצורך איסוף תרומה
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, משפטים, תשע"ה, גיליון 14 11-02-2015: "אחרי רבים להטות": כוחו של הרוב בבחירות דמוקרטיות
* משה דרורי
פרשת השבוע, יתרו, תשע"ה, גיליון 13 06-02-2015: "כבד את אביך ואת אימך": חובת הילדים בכבוד הוריהם.
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, בשלח, תשע"ה, גיליון 12 28-01-2015: "שׁם שׁם לו חוק ומשפט ושם נסהו": ניסיון, משפט ועינוי דין
* אברהם וינרוט
פרשת השבוע, בא, תשע"ה, גיליון 11 22-01-2015: "וגם ערב רב עלה איתם": עיונים בסוגיית גיור והצטרפות לעם ישראל
* יוסי ברכיה
פרשת השבוע, וארא, תשע"ה, גיליון 10 14-01-2015: "דרך שלושת ימים נלך במדבר": חובתו של מנהיג לגילוי נאות ולאמירת אמת
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, שמות, תשע"ה, גיליון 9 07-01-2015: "שני אנשים עבריים נצים": שמירת שלום הציבור אל מול חופש הביטוי בתנ"ך
* מנחם (מריו) קליין
פרשת השבוע, ויחי, תשע"ה, גיליון 8 01-01-2015: "ויצו אותם ויאמר אליהם": פרשנות צוואה במשפט העברי
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, ויגש, תשע"ה, גיליון 7 24-12-2014: "וכל זרעו הביא אתו מצרימה": ריבוי נשים במשפט העברי
* אברהם סופר
פרשת השבוע, מקץ, תשע"ה, גיליון 6 18-12-2014: "והורידו לאיש מנחה": שוחד לעובדי ציבור
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, וישב, תשע"ה, גיליון 5 10-12-2014: "שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי": החלום במשפט העברי
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, וישלח, תשע"ה, גיליון 4 03-12-2014: "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו": על עריכת דין ועל עימותים בכלל
* אברהם טננבוים
פרשת השבוע, ויצא, תשע"ה, גיליון 3 27-11-2014: "הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני": כבוד העובד וחירותו ואיסור העסקה פוגענית
* אביעד הכהן
פרשת השבוע, תולדות, תשע"ה, גיליון 2 19-11-2014: "מכרה כיום את בכורתך לי": גמירת דעת במשפט העברי
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, חיי שרה, תשע"ה, גיליון 1 12-11-2014: "ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל": הסכמי קדם-נישואין
* אלישי בן-יצחק