דין ומידע » כתבי עת משפטיים   »» עו"ד על הפרשה

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

עו"ד על הפרשה - עלון שבועי


כותר: עו"ד על הפרשה - עלון שבועי
המו"ל: לשכת עורכי הדין
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2015 - 2014
אתר כתב-העת: israelbar.org.il  
העמוד מכיל גליונות לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת. בקרו באתר הלשכה להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

פרשת השבוע, קרח, תשע"ה, גיליון 31 21-06-2015
"רב לכם כי כל העדה קדושים... ומדוע תתנשאו על קהל ה": חופש הביטוי של נבחרי ציבור ומגבלותיו.
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, שלח לך, תשע"ה, גיליון 30 21-06-2015
"ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו": על חובת האזהרה ועל עקרון החוקיות במשפט הפלילי.
* אברהם סופר
פרשת השבוע, בהעלותך, תשע"ה, גיליון 29 04-06-2015
"ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית": לשון הרע והוצאת דיבה על אנשי ציבור.
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, נשא, תשע"ה, גיליון 28 01-06-2015
"והביא האיש את אשתו אל הכהן": על משפט, שיפוט וגבולות.
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, במדבר, תשע"ה, גיליון 27 20-05-2015
"איש על דגלו באתת לבית אבותם": ירושלים לא נתחלקה לשבטים
* אביעד הכהן
פרשת השבוע, בחקתי, תשע"ה, גיליון 26 13-05-2015
"והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר": נדרי הקדש וערכים
* דוד נהיר
פרשת השבוע, בהר, תשע"ה, גיליון 25 07-05-2015
"והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ": מעבר מהחכרה לבעלות על קרקע.
* אלירם אלגרבלי
פרשת השבוע, אחרי מות קדושים, תשע"ה, גיליון 23 22-04-2015
"קדושים תהיו כי קדוש אני ה’ אלוקיכם". על אתיקה וביקורת.
* חיים יוסף שפירא
פרשת השבוע, תזריע-מצורע, תשע"ה, גיליון 22 15-04-2015
"אשה כי תזריע": על ההנקה במקורות המשפט העברי.
* משה דרורי
פרשת השבוע, חג הפסח, תשע"ה, גיליון 21 02-04-2015
"על חירות השופט בפסיקתו".
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, צו, תשע"ה, גיליון מס’ 20 26-03-2015
"והכהן המשיח תחתיו מבניו": מה יכול אדם להוריש?
* צבי ויצמן
פרשת השבוע, ויקרא, תשע"ה, גיליון 19 25-03-2015
"אשר נשיא יחטא": על הבעת חרטה על ידי נבחרי ציבור שהורשעו - רשות או חובה?
* אלירם אלגרבלי
פרשת השבוע, ויקהל-פקודי, תשע"ה, גיליון 18 12-03-2015
"אלה פקודי המשכן": על ביקורת ועל דוחות ציבוריים.
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, כי תשא, תשע"ה, גיליון 17 05-03-2015
"מה עשה לך העם הזה כי הבאת אליו חטאה גדולה": נבחר ציבור המצווה לעבור על החוק.
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, תצוה, תשע"ה, גיליון 16 26-02-2015
"ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת": הלבוש בהלכה
* אברהם סופר
פרשת השבוע, תרומה, תשע"ה, גיליון 15 19-02-2015
"וזאת התרומה אשר תקחו לי": שינוי מטרה והצגת מצג כוזב לצורך איסוף תרומה.
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, משפטים, תשע"ה, גיליון 14 11-02-2015
"אחרי רבים להטות": כוחו של הרוב בבחירות דמוקרטיות
* משה דרורי
פרשת השבוע, יתרו, תשע"ה, גיליון 13 06-02-2015
"כבד את אביך ואת אימך": חובת הילדים בכבוד הוריהם.
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, בשלח, תשע"ה, גיליון 12 28-01-2015
"שׁם שׁם לו חוק ומשפט ושם נסהו": ניסיון, משפט ועינוי דין
* אברהם וינרוט
פרשת השבוע, בא, תשע"ה, גיליון 11 22-01-2015
"וגם ערב רב עלה איתם": עיונים בסוגיית גיור והצטרפות לעם ישראל
* יוסי ברכיה
פרשת השבוע, וארא, תשע"ה, גיליון 10 14-01-2015
"דרך שלושת ימים נלך במדבר": חובתו של מנהיג לגילוי נאות ולאמירת אמת
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, שמות, תשע"ה, גיליון 9 07-01-2015
"שני אנשים עבריים נצים": שמירת שלום הציבור אל מול חופש הביטוי בתנ"ך.
* מנחם (מריו) קליין
פרשת השבוע, ויחי, תשע"ה, גיליון 8 01-01-2015
"ויצו אותם ויאמר אליהם": פרשנות צוואה במשפט העברי.
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, ויגש, תשע"ה, גיליון 7 24-12-2014
"וכל זרעו הביא אתו מצרימה": ריבוי נשים במשפט העברי.
* אברהם סופר
פרשת השבוע, מקץ, תשע"ה, גיליון 6 18-12-2014
"והורידו לאיש מנחה": שוחד לעובדי ציבור
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, וישב, תשע"ה, גיליון 5 10-12-2014
"שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי": החלום במשפט העברי
* אלישי בן יצחק
פרשת השבוע, וישלח, תשע"ה, גיליון 4 03-12-2014
"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו": על עריכת דין ועל עימותים בכלל
* אברהם טננבוים
פרשת השבוע, ויצא, תשע"ה, גיליון 3 27-11-2014
"הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני": כבוד העובד וחירותו ואיסור העסקה פוגענית
* אביעד הכהן
פרשת השבוע, תולדות, תשע"ה, גיליון 2 19-11-2014
"מכרה כיום את בכורתך לי": גמירת דעת במשפט העברי
* אלישי בן-יצחק
פרשת השבוע, חיי שרה, תשע"ה, גיליון 1 12-11-2014
"ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל": הסכמי קדם-נישואין.
* אלישי בן-יצחק