דין ומידע » כתבי עת בספריה  »» הרבעון הישראלי למיסים

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

הרבעון הישראלי למיסים


כותר: הרבעון הישראלי למיסים
English Title: The Israeli Tax Review
המו"ל: מוזיאון המסים, משרד האוצר
תקופת פרסום: 1965-2013
גליונות בספריה: 2013 - 2008
אתר כתב-העת: gov.il/he/departments/Units/tax-museum

העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור לחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המוזיאון למסים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


הרבעון הישראלי למיסים, 132 2013


מוביליות השכר בקצוות ההתפלגות בשנים 2011-2010. נספח למאמר "התבדרות השכר בישראל"
* גלית בן נאים
הרפורמה בחיסכון הפנסיוני - היבטים משפטיים ומיסויים
* סרחיו דקל
ניתוח פעילות קבוצות הרכישה בשנים 2009-2011
* גלית בן נאים
הקשר שבין מיסוי היהודים ומעמדם הכלכלי בימי הביניים לבין מעמדם המשפטי
* רונן אבנר
הרבעון הישראלי למיסים, 131 2012


התבדרות השכר בישראל - ניתוח מוביליות השכר במשק בעשור האחרון
* גלית בן נאים, אלכסיי בילינסקי
ותק תעסוקתי בישראל
* הדר דיויש, נעם זוסמן
רוכשי דירה ראשונה בעשור האחרון - מאפיינים ומגמות
* גלית בן נאים
אסטרטגיות OECD : צמיחה ירוקה
* מיכל שלאק
הרבעון הישראלי למיסים, 130 2010


הרהורים על הצעת חוק בנק ישראל
* מיכאל שראל, לימור בן-שמן
מי הם המועסקים העובדים 50 שעות ויותר בשבוע?
* קרן הלוי
מס הכנסה על תיק הנכסים הפיננסיים של משקי הבית - ששים שנים לאפליה במיסוי ההון והעבודה
* יוסף גבאי, יוסף זכאים
הרבעון הישראלי למיסים, 129 2009


יעדים או צעדים? תפקידם של יעדי הגרעון וההוצאה במאמצי הקונסולידציה הפיסקלית של ישראל, 1985-2007
* עדי ברנדר
מכרזים בכלכלת הידע בישראל (יחסי לקוח-ספק) ודגש על מכרזי ממשלה בישראל
* רמי יוסף, קנת פרייס
האיחוד האירופי: לקראת בסיס מס חברות משותף?
* ד"ר נלי מונין
פרטיקולריזם לאומי בשוק האירופי המשותף
* שלמה פרלה
האם החוק לעידוד השקעות הון משפר את סיכויי ההישרדות של החברות ורווחיותן
* גלית בן-נאים
Micro-insurance - התפתחות חדשה כחלק מתופעת ה-Micro-finance
* לביא שיפנבאואר