דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים  »» הרבעון הישראלי למיסים

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

הרבעון הישראלי למיסים


כותר: הרבעון הישראלי למיסים
English Title: The Israeli Tax Review
המו"ל: מוזיאון המסים, משרד האוצר
תקופת פרסום: 1965-2013
גליונות בספריה: 2013 - 2008
אתר כתב-העת: mof.gov.il

העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המוזיאון למסים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

הרבעון הישראלי למיסים, 132 2013


מוביליות השכר בקצוות ההתפלגות בשנים 2011-2010. נספח למאמר "התבדרות השכר בישראל"
* גלית בן נאים
הרפורמה בחיסכון הפנסיוני - היבטים משפטיים ומיסויים
* סרחיו דקל
ניתוח פעילות קבוצות הרכישה בשנים 2009-2011
* גלית בן נאים
הקשר שבין מיסוי היהודים ומעמדם הכלכלי בימי הביניים לבין מעמדם המשפטי
* רונן אבנר
הרבעון הישראלי למיסים, 131 2012


התבדרות השכר בישראל - ניתוח מוביליות השכר במשק בעשור האחרון
* גלית בן נאים, אלכסיי בילינסקי
ותק תעסוקתי בישראל
* הדר דיויש, נעם זוסמן
רוכשי דירה ראשונה בעשור האחרון - מאפיינים ומגמות
* גלית בן נאים
אסטרטגיות OECD : צמיחה ירוקה
* מיכל שלאק
הרבעון הישראלי למיסים, 130 2010


הרהורים על הצעת חוק בנק ישראל
* מיכאל שראל, לימור בן-שמן
מי הם המועסקים העובדים 50 שעות ויותר בשבוע?
* קרן הלוי
מס הכנסה על תיק הנכסים הפיננסיים של משקי הבית - ששים שנים לאפליה במיסוי ההון והעבודה
* יוסף גבאי, יוסף זכאים
הרבעון הישראלי למיסים, 129 2009


יעדים או צעדים? תפקידם של יעדי הגרעון וההוצאה במאמצי הקונסולידציה הפיסקלית של ישראל, 1985-2007
* עדי ברנדר
מכרזים בכלכלת הידע בישראל (יחסי לקוח-ספק) ודגש על מכרזי ממשלה בישראל
* רמי יוסף, קנת פרייס
האיחוד האירופי: לקראת בסיס מס חברות משותף?
* ד"ר נלי מונין
פרטיקולריזם לאומי בשוק האירופי המשותף
* שלמה פרלה
האם החוק לעידוד השקעות הון משפר את סיכויי ההישרדות של החברות ורווחיותן
* גלית בן-נאים
Micro-insurance - התפתחות חדשה כחלק מתופעת ה-Micro-finance
* לביא שיפנבאואר