דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון


כותר: שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון
תת-כותר: רבעון הפורום לחשיבה אזורית
המו"ל: מולד המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
תחילת פרסום: 2015 -
גליונות בספריה: 2016 - 2015
אתר כתב-העת: www.regthink.org

העמוד מציג גליונות 'שורוק' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר הפורום לחשיבה אזורית.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר. בקרו באתר הפרסום המקורי להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

שורוק, 1-2 2016: דמוגרפיה, פליטים וזהות במזרח התיכון המשתנה
עורך: אסף דוד
שורוק, 1-1 2015: הסדרים פוליטיים במזרח תיכון משתנה
עורך: אסף דוד