דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» משפט וצבא

מקור תמונה:
אתר לשכת עוה"ד

משפט וצבא


כותר: משפט וצבא   Israel Defense Forces Law Review
תת-כותר: בטאון המערכת המשפטית בצה"ל
תת-כותר: כתב העת של הפרקליטות הצבאית
המו"ל: בית הספר למשפט צבאי, הפרקליטות הצבאית
תחילת פרסום: 1984
גליונות בספריה: 1988 - 2015
אתר כתב-העת: www.idf.il

העמוד מציג לקט גליונות 'משפט וצבא' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת. לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר צה"ל להרחבה על חידושים וגליונות נוספים.


משפט וצבא, 21(א) 2015 משפט וצבא, 20 06-2009 משפט וצבא, 11-12 12-1991 משפט וצבא, 10 08-1989 משפט וצבא, 9 12-1988 משפט וצבא, 8 03-1988