דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» משפט וצבא

מקור תמונה:
אתר לשכת עוה"ד

משפט וצבא


כותר: משפט וצבא
תת-כותר: כתב העת של הפרקליטות הצבאית
English Title: Israel Defense Forces Law Review
המו"ל: בית הספר למשפט צבאי, הפרקליטות הצבאית
המו"ל: החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין
תחילת פרסום: 1984
גליונות בספריה: 2009, 2015
אתר כתב-העת: law.idf.il

העמוד מכיל גליונות 'משפט וצבא' לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת. לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר הפרקליטות הצבאית להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

משפט וצבא, 21(א) 2015 משפט וצבא, 20 2009