מוסדות מחקר בספריה


כל המוסדות א-ב  \  חיפוש מהיר   |   סיווג לפי סטטוס   |   סיווג לפי תחום   |  

העמוד מציג רשימה של מוסדות מחקר אקדמיים, ממשלתיים וציבוריים המשתתפים בספריה.
הוצאת תוצרת המחקר בגישה פתוחה לציבור היא חלק בלתי נפרד מתוכניות העבודה של מוסדות אלה, ותרומתם הנדיבה לעידוד וקידום הוראה ומחקר בישראל.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות החוקרים על מקורות וחידושים בתחומי התעניינותם, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.


מוסדות מחקר אקדמיים
  דעת לימודי יהדות ורוח - מכללת הרצוג, גוש עציון
  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
  האקדמיה ללשון העברית
  הגר מחקר ופיתוח מדיניות דיור מוגן - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
  המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע
  המועצה להשכלה גבוהה
  המכון לאחריות תאגידית - המרכז האקדמי למשפט ועסקים
  המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס - אוניברסיטה העברית בירושלים
  המכון למדיניות ואסטרטגיה - המרכז הבינתחומי הרצליה
  המכון למחקרי ביטחון לאומי - אוניברסיטת תל-אביב
  המכון לניתוחי מדיניות - האוניברסיטה הפתוחה
  המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים - המכללה האקדמית בית ברל
  המרכז לחקר העיר והאיזור - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים טכניון חיפה
  המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל - אוניברסיטה העברית בירושלים
  המרכז למשפט וטכנולוגיה - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
  מוקד מחקר יישומי למשאבי סביבה ימית - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
  מחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - אוניברסיטה העברית
  מכון אהרן למדיניות כלכלית - המרכז הבינתחומי הרצליה
  מכון משפט לעם
  מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני
  מרכז אריאל לחקר ביטחון ותקשורת
  מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית [HMS]
  מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
  מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
  מרכז קונקורד לחקר קליטת הדין הבינלאומי בישראל - המסלול האקדמי המכללה למינהל
  מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת בר-אילן
  מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
  קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
  תכנית למשפט וסביבה - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
מוסדות מחקר וארגונים ציבוריים
  אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה
  איגוד האינטרנט הישראלי
  אנפיטק - טכנולוגיה למגזר השלישי
  אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח ומחקר
  במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
  בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
  ג'וינט ישראל אלכא - המכון למנהיגות וממשל
  ג'וינט ישראל אשלים
  דיראסאת מרכז ערבי למשפט ומדיניות
  האגודה הישראלית לתקשורת
  האגודה לזכויות האזרח בישראל
  החברה להגנת הטבע
  המוקד לפליטים ולמהגרים
  המכון הישראלי לדמוקרטיה
  המכון לאסטרטגיה ציונית
  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
  המרכז הישראלי להעצמת האזרח
  הקרן לבריאות וסביבה
  התנועה לזכויות דיגיטליות
  יד הנדיב (קרן רוטשילד)
  יוזמות קרן אברהם
  יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
  מולד המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
  מכון דש"א - דמותה של הארץ
  מכון ון ליר בירושלים
  מכון חרוב להכשרה ולמחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה
  מכון ירושלים למחקרי מדיניות \ מרכז מילקן לחדשנות
  מכון ירושלים לחקר שווקים
  מכון משפטי ארץ
  מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
  מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית בישראל
  מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
  מרכז מציל״ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית
  סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי
  פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
  צלול עמותה לאיכות הסביבה
  קשב מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל
  שתיל - ארגון תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל
  Jewish Funders Network
מוסדות מחקר ממשלתיים
  בנק ישראל - חטיבת המחקר
  הכנסת - הלשכה המשפטית
  הכנסת - מרכז מידע ומחקר
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  המוסד לביטוח לאומי - מחלקת תכנון ומחקר
  המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
  המשרד להגנת הסביבה \ המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
  הפרקליטות הצבאית
  הרשות השופטת - מחלקת המחקר
  רשות המאגר הביומטרי הלאומי
  מינהל התכנון - משרד האוצר
  משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפאלי
  נציבות שירות המדינה
  רשות ניירות ערך