דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» דעת - לימודי יהדות ורוח

דעת - לימודי יהדות ורוח


חוק לישראל: עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על-פי סדר חוקי מדינת ישראל

העמוד מציג חיבורים נבחרים מתוך הסדרה, כפי שפורסמו באתר 'דעת'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'דעת' להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

חוק לישראל: שליחות
מחבר: מיכאל ויגודה בהשתתפות חיים י'' צפדי
מועד הפרסום: 2014
חוק לישראל: פגמים בחוזה: מראית עין, טעות, כפיה ועושק
מחבר: ציון אילוז
מועד הפרסום: 2011
חוק לישראל: נאמנות בנכסים
מחבר: ירון אונגר
מועד הפרסום: 2010
חוק לישראל: שיתוף נכסים
מחבר: מרדכי קויפמן
מועד הפרסום: 2009
חוק לישראל: שכירות ושאילה
מחבר: מיכאל ויגודה
מועד הפרסום: 2009
דינא דמלכותא דינא: חוקי המדינה לאור המשפט העברי
מחבר: יואב סטשבסקי
מועד הפרסום: 2011
התחייבות - תוקפה, אופיה וסוגיה
מחבר: איתמר והרפטיג
מועד הפרסום: 2006
מסירות נפש: הקרבת היחיד להצלת הרבים
מחבר: נחום רקובר
מועד הפרסום: 2000
מטרה המקדשת את האמצעים
מחבר: נחום רקובר
מועד הפרסום: 2000
תקנת השבים: מעמדו של עבריין שריצה את עונשו
מחבר: נחום רקובר
מועד הפרסום: 2007
תורת דיני קניין: מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות, 3 כרכים
כרך א': מושג הקניין ומערכת זכויות הממון
מחבר: שבתי בן דב
תורת דיני קניין: מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות, 3 כרכים
כרך ב': ההחזקה ודיניה
מחבר: שבתי בן דב
תורת דיני קניין: מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות, 3 כרכים
כרך ג': דיני קניין במחוזק
מחבר: שבתי בן דב