דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» דעת - לימודי יהדות ורוח

דעת - לימודי יהדות ורוח


חוק לישראל: עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על-פי סדר חוקי מדינת ישראל
העמוד מציג חיבורים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר 'דעת'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

חוק לישראל: שליחות
מחבר: מיכאל ויגודה בהשתתפות חיים י'' צפדי
מועד הפרסום: 2014
חוק לישראל: פגמים בחוזה: מראית עין, טעות, כפיה ועושק
מחבר: ציון אילוז
מועד הפרסום: 2011
חוק לישראל: נאמנות בנכסים
מחבר: ירון אונגר
מועד הפרסום: 2010
חוק לישראל: שיתוף נכסים
מחבר: מרדכי קויפמן
מועד הפרסום: 2009
חוק לישראל: שכירות ושאילה
מחבר: מיכאל ויגודה
מועד הפרסום: 2009
דינא דמלכותא דינא: חוקי המדינה לאור המשפט העברי
מחבר: יואב סטשבסקי
מועד הפרסום: 2011
התחייבות - תוקפה, אופיה וסוגיה
מחבר: איתמר והרפטיג
מועד הפרסום: 2006
מסירות נפש: הקרבת היחיד להצלת הרבים
מחבר: נחום רקובר
מועד הפרסום: 2000
מטרה המקדשת את האמצעים
מחבר: נחום רקובר
מועד הפרסום: 2000
תקנת השבים: מעמדו של עבריין שריצה את עונשו
מחבר: נחום רקובר
מועד הפרסום: 2007
תורת דיני קניין: מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות, 3 כרכים
כרך א': מושג הקניין ומערכת זכויות הממון
מחבר: שבתי בן דב
תורת דיני קניין: מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות, 3 כרכים
כרך ב': ההחזקה ודיניה
מחבר: שבתי בן דב
תורת דיני קניין: מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות, 3 כרכים
כרך ג': דיני קניין במחוזק
מחבר: שבתי בן דב