מוסדות מחקר בספריה


כל המוסדות א-ב  \  חיפוש מהיר   |   סיווג לפי סטטוס   |   סיווג לפי תחום   |  


שם המוסד
  אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה
  אנפיטק עמותה למען עמותות
  אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח ומחקר
  אפשר: עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
  במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
  בנק ישראל - חטיבת המחקר
  בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
  ג'וינט ישראל אלכא - המכון למנהיגות וממשל
  ג'וינט ישראל אשלים
  דיראסאת מרכז ערבי למשפט ומדיניות
  דעת לימודי יהדות ורוח - מכללת הרצוג, גוש עציון
  האגודה הישראלית לתקשורת
  האגודה לזכויות האזרח בישראל
  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
  האקדמיה ללשון העברית
  הגר מחקר ופיתוח מדיניות דיור מוגן - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
  החברה להגנת הטבע
  הכנסת - הלשכה המשפטית
  הכנסת - מרכז מידע ומחקר
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע
  המוסד לביטוח לאומי - מחלקת תכנון ומחקר
  המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
  המועצה להשכלה גבוהה
  המוקד לפליטים ולמהגרים
  המכון הישראלי לדמוקרטיה
  המכון לאחריות תאגידית - המרכז האקדמי למשפט ועסקים
  המכון לאסטרטגיה ציונית
  המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס - אוניברסיטה העברית בירושלים
  המכון למדיניות ואסטרטגיה - המרכז הבינתחומי הרצליה
  המכון למחקרי ביטחון לאומי - אוניברסיטת תל-אביב
  המכון לניתוחי מדיניות - האוניברסיטה הפתוחה
  המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
  המרכז הישראלי להעצמת האזרח
  המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים - המכללה האקדמית בית ברל
  המרכז לחקר העיר והאיזור - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים טכניון חיפה
  המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל - אוניברסיטה העברית בירושלים
  המרכז למשפט וטכנולוגיה - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
  המשרד להגנת הסביבה \ המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
  הפרקליטות הצבאית
  הקרן לבריאות וסביבה
  הרשות השופטת - מחלקת המחקר
  רשות המאגר הביומטרי הלאומי
  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
  התנועה לזכויות דיגיטליות
  יד הנדיב (קרן רוטשילד)
  יוזמות קרן אברהם
  יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
  מולד המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
  מוקד מחקר יישומי למשאבי סביבה ימית - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
  מחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - אוניברסיטה העברית
  מכון אהרן למדיניות כלכלית - המרכז הבינתחומי הרצליה
  מכון דש"א - דמותה של הארץ
  מכון ון ליר בירושלים
  מכון חרוב [להכשרה ולמחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה]
  מכון ירושלים לחקר ישראל \ מרכז מילקן לחדשנות
  מכון ירושלים לחקר שווקים
  מכון משפט לעם
  מכון משפטי ארץ
  מנהל התכנון - משרד האוצר
  מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי
  מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
  מרכז אריאל לחקר ביטחון ותקשורת
  מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית [HMS]
  מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית בישראל
  מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
  מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
  מרכז מציל״ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית
  מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
  מרכז קונקורד לחקר קליטת הדין הבינלאומי בישראל - המסלול האקדמי המכללה למינהל
  מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת בר-אילן
  מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
  נציבות שירות המדינה
  סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי
  פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
  צלול עמותה לאיכות הסביבה
  קשב מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל
  קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
  רשות ניירות ערך
  שתיל - ארגון תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל
  תכנית למשפט וסביבה - הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
  Jewish Funders Network