דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  » המכון למחקרי ביטחון לאומי   »» הערכה אסטרטגית לישראל

המכון למחקרי ביטחון לאומי
אוניברסיטת תל-אביב


הערכה אסטרטגית לישראל

המדור מציג פרסומי הסדרה לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון למחקרי ביטחון לאומי.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המוסד המפרסם להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
הערכה אסטרטגית לישראל 2016-2017     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2016
הערכה אסטרטגית לישראל 2015-2016     English Version
עריכה: שלמה ברום, ענת קורץ
מועד הפרסום: 2016
הערכה אסטרטגית לישראל 2014-2015     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2015
הערכה אסטרטגית לישראל 2013-2014     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2014
הערכה אסטרטגית לישראל 2012-2013     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2013
הערכה אסטרטגית לישראל 2011     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2012
הערכה אסטרטגית לישראל 2010     English Version
עריכה: ענת קורץ, שלמה ברום
מועד הפרסום: 2010