דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הכנסת - מרכז המחקר והמידע

knesset.gov.il

הכנסת - מרכז המחקר והמידע


כל המחקרים  \  חיפוש מהיר   |   סיווג לפי שנת הפרסום   |  

המדור מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר מרכז המחקר והמידע בכנסת.
לצפיה לחצו על שנת הפרסום לבחירתכם. בקרו באתר המרכז להרחבה על פעילות, חידושים וחיפוש במאגר המחקרים.

2017
מחלת האפילפסיה בישראל - נתונים ושירותי בריאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 05-03-2017
נתונים על עוני בקרב עולים
כתיבה: אילה אליהו
מועד הפרסום: 19-02-2017
אינטרנט ושירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 12-02-2017
ניתוח שיעורי ההנחה לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 12-02-2017
נתונים על ייצוג הולם של עולים בשירות המדינה
כתיבה: צח בן יהודה
מועד הפרסום: 06-02-2017
הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ו
ריכוז נתונים מתוך דיווחי המוסדות לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

כתיבה: אילה אליהו
מועד הפרסום: 15-01-2017
תיאור מערך כשרות מזון ומשקאות בישראל ואומדן עלויות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 15-01-2017
תיאור וניתוח התקדמות מיזם הקו האדום במסגרת תכנית הרכבת הקלה בגוש דן
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 08-01-2017
כלי טייס בלתי מאויישים מסוג רב-להב בישראל: הזדמנויות וסיכונים
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 02-01-2017
2016
הטיפול בחסרי בית צעירים - סקירה משווה
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 28-12-2016
כוח אדם ויחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 26-12-2016
שיקום אסירים קטינים
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 25-12-2016
נתונים על השאילתות בכנסת ה- 20 (מ- 31 במרס 2015 עד 7 ביוני 2016) - מעודכן
כתיבה: רוני בלנק
מועד הפרסום: 22-12-2016
מיסוי מזון ומשקאות בעלי פוטנציאל להזיק לבריאות -סקירה משווה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 18-12-2016
מס ריבוי דירות
פרק ח' סעיפים 102-135 בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
כתיבה: תמיר אגמון, נטע משה
מועד הפרסום: 13-12-2016
היבטים בפעילות תחנות כוח פחמיות
כתיבה: שירי ספקטור בן ארי
מועד הפרסום: 12-12-2016
הטיפול בסובלים מתחלואה נפשית כפולה
כתיבה: פלורה קוך דבידוביץ'
מועד הפרסום: 05-12-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
הפחתת שיעור מס חברות

כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 14-11-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
הגדלת סכומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה זקנה

כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
שינוי שיטת חישוב תוספת הוותק לקצבת זקנה

כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה לשנים 2017-2018
כתיבה: איתמר מילרד, נטע משה
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 וההנחות המקרו-כלכליות
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 13-11-2016
תשלום אגרות כשירות תנועה לרכב [טסט] - סקירה משווה
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 07-11-2016
מונחון לביאור מושגי התקציב
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 02-11-2016
הפיקוח הממשלתי על צהרונים
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 27-09-2016
נתונים על הליכי בדיקה וחקירה ועל הליכים משפטיים בעקבות תאונות עבודה בענף הבניין
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: מסמך עדכון 26-09-2016
שאילתות - סקירה משווה
כתיבה: שרה צוובנר
מועד הפרסום: 11-08-2016
תיאור וניתוח הסדרי חוב במערכת הבנקאית
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 09-08-2016
בלימת הקטל בדרכים. דין וחשבון מסכם של ועדת הכלכלה בראשות חה"כ איתן כבל
מועד הפרסום: 02-08-2016
תעסוקה בקרב נשים ערביות
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 31-07-2016
השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג הפסח 2016 על מחירי המוצרים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 10-07-2016
הקונסרבטוריונים ומקומם בחינוך המוזיקלי במערכת החינוך
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 03-07-2016
תקצוב החזקת חניכי הפנימיות
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 29-06-2016
פשיעה חקלאית בישראל - נתונים ופעולות למיגורה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 15-06-2016
הכשרות מקצועיות ותקני דיור למתנדבי השירות הלאומי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-06-2016
מדיניות ממשלתית בנושא התייעלות אנרגטית
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 31-05-2016
תיאור וניתוח תקופת ימי אשראי בישראל ובמדינות אירופה
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 23-05-2016
הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה
כתיבה: מתן שחק
מועד הפרסום: 19-05-2016
פרויקט קו רציף (שילובים) - תמונת מצב
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 17-04-2016
הטבות ממשלתיות בדיור ליוצאי צבא ולמשרתי מילואים
כתיבה: עדי ענבר
מועד הפרסום: 10-04-2016
נתונים על תעסוקת חרדים
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 14-03-2016
צרכים ומענים לציבור העולים הקשישים בתחומי הרווחה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 21-03-2016
מדיניות וחקיקה בנושא הפלרת מי שתייה - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק, שירי בס ספקטור
מועד הפרסום \ עדכון: 08-12-2011 \ 14-03-2016
הסרת חסמים במקצועות הרישוי והרישום לעולים חדשים
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 01-03-2016
סוגיות בהסדרת הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה בישראל
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 17-02-2016
שינוי מעמד מתייר לעולה לזכאי חוק השבות
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 14-02-2016
תכנון כוח האדם לשוק העבודה העתידי
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-02-2016
המכללות הטכנולוגיות – תמונת מצב
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 24-01-2016
תשתיות אנטנות הסלולר בישראל
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 07-01-2016
אסדרת גידול של קנבוס לשימוש תעשייתי במדינות שונות
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 04-01-2016
2015
החלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות מס' 1325 והטמעתה בחקיקה ובהחלטות ממשלה בישראל
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 23-12-2015
רגולציה של תחום הרכבות - סקירה משווה
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 23-12-2015
תיאור וניתוח של תקציב גופי הסברה ממשלתיים בישראל
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 17-12-2015
תאונות עבודה בענף הבניין
מועד הפרסום: 14-12-2015
הסדרים לאיזון עבודה - חיים אישיים במדינות שונות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 10-12-2015
צוותי חירום יישוביים במועצות האזוריות בעוטף עזה
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 09-12-2015
נתונים אודות עולים המטופלים במסגרות בריאות הנפש
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 08-12-2015
תכניות ממשלתיות לשילוב עובדים בני 40 ומעלה בשוק העבודה
כתיבה: ראדה חסייסי
מועד הפרסום: 07-12-2015
אלימות כלפי נשים - ריכוז נתונים לשנת 2015
כתיבה: כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 22-11-2015
תיאור וניתוח השינויים ביצוא הסחורות והשירותים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 22-11-2015
תיאור וניתוח התעשייה המסורתית בישראל
מועד הפרסום: 16-11-2015
גופים להתמודדות עם שחיתות ציבורית במדינות שונות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 16-11-2015
שוק הדיור: התפתחות המחירים, גורמי הביקוש וההיצע וניתוח תוכניות הממשלה
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 09-11-2015
תיאור וניתוח ממדי העוני והאי-שוויון בישראל ובמדינות המפותחות. ציון יום העוני בכנסת
כתיבה: ענת לוי
מועד הפרסום: 19-10-2015
הסדרת נהיגתם של בעלי רישון לקנביס רפואי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 18-10-2015
תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הכלכלה לשנים 2015 ו-2016
כתיבה: אילנית בר, איתמר מילרד
מועד הפרסום: 07-09-2015
תהליך אישור תקציב הביטחון והפיקוח עליו בישראל ובמדינות נוספות
כתיבה: אליעזר שוורץ, יוני בן-הרוש
מועד הפרסום: 16-08-2015
תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים במתקני הכליאה של שב”ס
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 16-08-2015
מונחון לביאור מושגי התקציב
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 16-08-2015
סקירת מצב מפוני גוש-קטיף וצפון השומרון וטיפול הרשויות בהם בחלוף עשר שנים מביצוע תכנית ההתנתקות
כתיבה: אהוד בקר, אסף וינינגר
מועד הפרסום: 27-07-2015
העסקת עובדים זרים ועובדים פלסטינים בענף הבניין
מועד הפרסום: 23-07-2015
שנת שירות - הסדרה ותקצוב
כתיבה: יובל וורגן
מועד הפרסום: 21-07-2015
המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל - סקירת מצב
כתיבה: מריה רבינוביץ'
מועד הפרסום: 20-07-2015
תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 12-07-2015
השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה משנת 2014 על ההטבות הניתנות לניצולי השואה
כתיבה: צח בן-יהודה, אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 06-07-2015
מדיניות הממשלה בסוגיית העסקת עובדים זרים בפרויקטים לאומיים במימון ממשלתי
כתיבה: אוריאנה אלמס
מועד הפרסום: 05-07-2015
העלאת גיל הפרישה לנשים
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 30-06-2015
השפעת השינוי בהוצאה לפרסום על כלי התקשורת
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 25-06-2015
סמים ואלכוהול בישראל: נתוני רקע, חקיקה, ופעילות גופי מדינה
כתיבה: עדי ענבר
מועד הפרסום: 17-06-2015
סוגיות בהעסקה של זרים בישראל
כתיבה: גדעון זעירא ונטע משה
מועד הפרסום: 11-06-2015
מעקב אחרי יישום חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד-2014
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 08-06-2015
סוגיות בתחומי עלייה, קליטה והתפוצות. מסמך מבוא לוועדה בכנסת ה-20
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 01-06-2015
נשים בישראל: סוגיות מרכזיות. מסמך לקראת הכנסת ה-20
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 31-05-2015
סוגיות בנושא ביטחון הפנים. לקראת דיוני הוועדה בכנסת ה-20
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 21-05-2015
סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות
כתיבה: פלורה קוך דבידוביץ'
מועד הפרסום: 21-05-2015
רשויות מקומיות בישראל
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 17-05-2015
מערכת החינוך בישראל: סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת
כתיבה: אתי וייסבלאי, אסף וינינגר
מועד הפרסום: 17-05-2015
גופי ממשל העוסקים בעיצוב מדיניות בכלים של כלכלה התנהגותית
כתיבה: רינת בניטה, רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 26-04-2015
ועדות ערר על ועדות רפואיות במשרדי הממשלה ובמוסד לביטוח לאומי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-03-2015
תיאור וניתוח יישום תוכנית מענק עבודה בפריסה ארצית
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 22-01-2015
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015
כתיבה: ענת לוי
מועד הפרסום: 21-01-2015
2014
ועדות חקירה של האו"ם העוסקות בישראל
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 21-12-2014
תקציבים המיועדים למגזר הערבי
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 24-11-2014
אלימות מקוונת כלפי נשים ונערות
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 24-11-2014
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנת 2015 וההנחות המקרו-כלכליות
כתיבה: איל קופמן, אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 16-11-2014
שכר ותנאים נלווים של חברי פרלמנט במדינות מפותחות
כתיבה: שרה צוובנר, איתמר מילרד
מועד הפרסום: 10-11-2014
מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלות במעונות יום ובמשפחתונים
כתיבה: ראדה חסייסי
מועד הפרסום: 03-11-2014
קשיים במיפוי היקף ההעסקה הלא-ישירה ברשויות המקומיות בישראל
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-10-2014
השירות הלאומי-אזרחי בישראל
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 30-09-2014
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-09-2014
מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים והמשטרה באלימות חמורה בחברה הערבית
כתיבה: ראדה חסייסי, נעמה טשנר
מועד הפרסום: 29-07-2014
סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה תכנית "מתחם בז"ן" ותכנית "קרקעות הצפון"
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 28-07-2014
השימוש במערכות מחשוב מבוססות קוד פתוח במשרדי הממשלה
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 22-07-2014
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-06-2014
היפגעות עובדים זרים המועסקים בחקלאות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 12-05-2014
עליית יהודים להר-הבית
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 06-04-2014
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ושמירת המידע הביומטרי במאגרי מידע ממשלתיים - תמונת מצב. גרסה מעודכנת
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 31-03-2014
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן- דוד, אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 14-01-2009
תיאור וניתוח שוק הדירות להשכרה והשפעת רגולציה מוצעת על הגבלת שיעור העליה בשכר-דירה
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 03-03-2014
אכיפת ההוראות בדבר פתיחת עסקים וסגירתם בימי המנוחה על-ידי הרשויות המקומיות
כתיבה: גדעון זעירא, ואח'
מועד הפרסום: 06-02-2014
תיאור שוק כרטיסי האשראי וניתוח הממשקים בין חברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 02-02-2014
שירותי מערכת החינוך לאוכלוסיית ילדי הזרים חסרי המעמד האזרחי
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 23-01-2014
נשים במדע - תמונת מצב עדכנית
כתיבה: נעמה טשנר
מועד הפרסום: 22-01-2014
2013
זכויות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי לזרים העובדים בישראל ומיצוין
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 12-2013
למידה מהצלחות: תכניות לאומיות למניעת התאבדות
כתיבה: שירלי אברמי
מועד הפרסום: 22-10-2013
אובדנות בצה"ל וסקירת הפעילות של משרד ההגנה האמריקני למניעת התאבדויות בצבא ארה"ב
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 22-07-2013
שירותי רווחה לעובדים זרים ולחסרי מעמד אזרחי בישראל - מדיניות והיקף השירותים
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-07-2013
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
כתיבה: יובל בוגייסקי
מועד הפרסום: 27-06-2013
תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 09-06-2013
מיסוי תאגידים בין-לאומיים הפועלים בישראל
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 05-06-2013
למידה אקדמית מקוונת וההכרה בה
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 30-05-2013
השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 29-05-2013
סוגיית מתן דפו-פרוברה לנשים יוצאות אתיופיה
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 22-05-2013
הפיקוח על תנאי העסקת עובדי שמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות
כתיבה: אסף וינינגר, נעמה טשנר
מועד הפרסום: 19-05-2013
מדיניות מתן נשק למאבטחים
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 02-05-2013
רשויות מקומיות בישראל. מסמך רקע לוועדת הפנים והגנת הסביבה
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 17-04-2013
ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בישראל: מעקב אחר יישום החלטת הממשלה מס' 4450
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 03-03-2013
2012
שיעורי מס ערך מוסף והכנסות המדינה OECD - מהתוצר בישראל ובמדינות
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 31-07-2012
ניתוח הצעת התקציב של ועדת הבחירות- המרכזית לכנסת ה-19 לשנת 2013
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 28-10-2012
שעות הפעילות בפרלמנטים: בחינת קיומו של מערך עבודה ידידותי למשפחה - סקירה משווה
כתיבה: אורלי אלמגור-לוטן
מועד הפרסום: 26-07-2012
הסדרת מעמדם המשפטי של ארגוני מעסיקים - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 13-07-2012
יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 25-06-2012
מס חברות דיפרנציאלי לפי גודל החברה במדינות המפותחות
כתיבה: עמי צדיק
מועד הפרסום: 21-05-2012
קניין רוחני במוסדות המחקר והפיתוח בישראל
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 06-05-2012
צורכי כוח אדם בענף הבניין - סקירה שנתית - ינואר 2012
כתיבה: גלעד נתן
מועד הפרסום: -27-02-2012
2011
ניתוח ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורת
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 02-11-2011
סרבנות גט בישראל: רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה
כתיבה: ירון אונגר, אורלי אלמגור לוטן
מועד הפרסום: 13-03-2011
חובות הדיווח והשקיפות של עמותות בעניין תרומות - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן, גלעד נוה
מועד הפרסום: 06-03-2011
מניעת סכנות סביבתיות מקידוחי נפט וגז בים: בחינת אמצעי הפיקוח של הרשויות
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 20-02-2011
מידע על מחקר מדעי ומחקר ופיתוח בישראל
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 03-02-2011
2010
ילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט במערכת החינוך
כתיבה: גלעד נתן
מועד הפרסום: 12-2010
תמיכה ממשלתית במוסדות תרבות
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 18-11-2010
היבטים של חופש אקדמי בישראל ובעולם
כתיבה: רועי גולדשמידט, ירון אונגר
מועד הפרסום: 31-10-2010
הסדרת הפצתם של פרסומים רשמיים ('רשומות') - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 15-08-2010
ניתוח חלק הממשלה מהכנסות נפט וגז בישראל ובמדינות שונות
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 18-07-2010
בחינת עלויות משלחות בני-הנוער לפולין ודרכים להפחתתן
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 12-07-2010
סוגיית התכנים של ספרי הלימוד הפלסטיניים: היחס ליהודים, לישראל ולשלום
כתיבה: יובל וורגן
מועד הפרסום: 30-06-2010
הגנת הסביבה במקורות היהודיים
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 30-05-2010
תמיכה ממשלתית במוסדות ציבור
כתיבה: דפנה סידס-כהן
מועד הפרסום: 28-01-2010