דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה   »» הכנסת - מרכז המחקר והמידע


הכנסת - מרכז המחקר והמידע

העמוד מציג ניירות מחקר נבחרים בפורמט הדיגיטלי [PDF], כפי שפורסמו באתר מרכז המחקר והמידע בכנסת.
לצפיה במסמכים לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המרכז להרחבה על פעילות, חידושים וחיפוש במאגר הפרסומים.-
תיאור וניתוח השינוי במחירי הבנזין ומרכיביו בישראל ובמדינות אירופה
כתיבה: נעם בוטוש
מועד הפרסום: 13-09-2018
לקויות למידה במערכת החינוך בישראל
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 15-08-2018
מבט על החינוך הטכנולוגי-מקצועי
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 09-08-2018
תמיכות משרד הבריאות בקופות החולים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
כתיבה: רוני בלנק, פלורה קוך דבידוביץ'
מועד הפרסום: 08-08-2018
נתונים על תשלומי ההורים שאושרו לגבייה במערכת החינוך בשנת תשע"ח
כתיבה: אסף וינינגר
מועד הפרסום: 02-08-2018
אומדן תשלומי הורים במערכת החינוך בשנים 2012-2016
כתיבה: ענת ירון
מועד הפרסום: 12-07-2018
ייצוג הולם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים
כתיבה: מיכל לרר
מועד הפרסום: 18-07-2018
תנאי העסקתן של מטפלות במשפחתונים שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ואומדן עלות למודל העסקה ישיר
כתיבה: שלי מזרחי סימון, אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 18-07-2018
הקונסרבטוריונים ומקומם בחינוך המוזיקלי במערכת החינוך
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 03-07-2016, מסמך עדכון: 18-07-2018
מבט על החינוך הערבי
כתיבה: אסף וינינגר
מועד הפרסום: 15-07-2018
פריסת סניפי בנקים ומכשירי בנקאות אוטומטיים לפי יישובים
כתיבה: נעם בוטוש
מועד הפרסום: 09-07-2018
תיאור אזורי תעשייה וחלוקת הכנסות מארנונה
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 04-07-2018
תיאור וניתוח תקציב ותוכניות העבודה של משרד הכלכלה והתעשייה
כתיבה: נעם בוטוש
מועד הפרסום: 01-07-2018
תיאור וניתוח השינויים שבוצעו בתקציב המדינה בשנים 2016-2018
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 01-07-2018
הטיפול בתלונות על עבירות שוטרים. חומר רקע לדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה
כתיבה: רינת בניטה, אילה אליהו
מועד הפרסום: 25-06-2018
חלופות מאסר והסדרים ייחודיים בתוך בתי-הסוהר לאסירות אימהות – סקירה משווה
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 27-06-2018
מעקב רשויות המדינה אחר שלומם של ילדים מאומצים במשפחות מאמצות ומתן שירותי תמיכה לאחר סיום הליך האימוץ - סקירה משווה
כתיבה: מריה רבינוביץ'
מועד הפרסום: 18-06-2018
מבט על ערי הפיתוח: 1972 - 2016
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 12-06-2018
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת מאיר כהן, לרגל ציון יום ההוקרה לעיירות הפיתוח. המסמך מציג נתונים שונים על מצבן של ערי הפיתוח במהלך העשורים האחרונים בתחומים כגון אוכלוסייה, חינוך, דיור, גיוס לצבא, תעסוקה ותקציבים. המסמך מתבסס בעיקרו על עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הרשויות המקומיות המפורסמים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן לנתוני משרדים ממשלתיים שונים.
יום הסביבה 2018: נושאים "חמים" על סדר היום הסביבתי העולמי
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 05-06-2018
ייצוג נשים באקדמיה - ריכוז נתונים
כתיבה: מיכל לרר, עדו אבגר
מועד הפרסום: 04-06-2018
תיאור מנגנונים להפחתת גמלאות בשל הכנסה
כתיבה: ענת ירון
מועד הפרסום: 03-06-2018
מידע בנושא 'בינה מלאכותית'
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 03-06-2018
נתונים על העיר ירושלים בהשוואה לערים הגדולות בארץ
כתיבה: לירן קוסמן, תמיר אגמון
מועד הפרסום: 13-05-2018
היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 07-05-2018
מרכזי לידה: מבט משווה
כתיבה: שלי מזרחי סימון, אהוד בקר
28-03-2018
דיכאון בקרב נשים בתקופה שסביב הלידה
כתיבה: רוני בלנק
מועד הפרסום: 14-03-2018
משק המים בישראל – סוגיות מרכזיות
כתיבה: עדו אבגר
25-02-2018
התחבורה הציבורית בישראל
חומר רקע, מוגש לוועדת הכלכלה לקראת 'ישראל עומדת': סדרת דיונים בנושא קידום התחבורה הציבורית
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 29-01-2018
נתונים על התחזקות השקל ועל יצוא הסחורות והשירותים
כתיבה: ויקטור פתאל
מועד הפרסום: 16-01-2018
מסמך זה הוכן לקראת דיון ב-17 בינואר 2018 בוועדת כספים בנושא 'הצגת מסקנות הצוות לחיזוק כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית'. במסמך מובאים נתונים על השינויים בשער החליפין של השקל מול מטבעות הסחר העיקריים של ישראל ומטבעות נוספים ונתונים על השינויים ביצוא הסחורות והשירותים...
טיפול משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בתלונות ובפניות ציבור בנושא תחבורה ציבורית
כתיבה: מתן שחק
מועד הפרסום: 04-01-2018
סוגיות מרכזיות בפעילות בנקי זרע בישראל ובמדינת ויקטוריה שבאוסטרליה
כתיבה: עדי ענבר
מועד הפרסום: 25-12-2017
הפעלת טורבינות רוח ושיקולים בריאותיים וסביבתיים: מבט משווה
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 17-12-2017
מימון שירותי רווחה ברשויות המקומיות בשיטת המימון התואם (מאצ'ינג)
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 17-12-2017
תיאור וניתוח תקציבי הרשויות המקומיות
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 14-12-2017
רצח וניסיונות לרצח של נשים בדגש על רקע של אלימות במשפחה
כתיבה: רינת בניטה
מועדי הפרסום: 16-11-2017
מסמך זה מוגש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לקראת דיון בנושא רצח נשים, שמתקיים במסגרת ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. במסמך מוצגים נתונים על אודות רצח וניסיונות לרצח של נשים בעשור האחרון, בהתבסס על העבירות המדווחות במשטרה. המסמך כולל פירוט של מספר התיקים שנפתחו במשטרה בעבירות אלו, רמת הקרבה בין הקורבן לחשוד - בדגש על מקרי רצח של נשים בידי בני זוגן או בידי קרוב משפחה אחר, פילוח של הקורבנות לפי קבוצת אוכלוסייה, נתונים על כתבי האישום שהוגשו בעבירות אלו וכן סטטוס הטיפול בתיקי הרצח...
תמיכה בהורים והדרכתם –מענים ממשלתיים
כתיבה: מריה רבינוביץ'
מועדי הפרסום: 12-11-2017
מסמך זה ... עוסק במענים ממשלתיים בתחום התמיכה בהורות והדרכת הורים ובהשפעתם האפשרית של המענים בתחום זה על שלומם ועל רווחתם של ילדים. במסמך מובא הסבר על עיקרי הפעילות בתחום זה בארץ ובכמה ממדינות אירופה, והוא מתמקד במתן תמיכה והדרכה להורים המצפים לילד ולהורים לילדים בגיל הרך...
החינוך הבדואי בנגב – תמונת מצב
כתיבה: אתי וייסבלאי'
מועדי הפרסום: 30-10-2017
במסמך שנכתב ... לקראת ציון יום הנגב בכנסת, נביא נתונים מרכזיים על ילדים בדואים בנגב והחינוך הבדואי בנגב, כולל התייחסות לבינוי כיתות, להסעות תלמידים, להישגים בחינוך הבדואי בנגב ולשיעורי הלמידה בחברה הבדואית בנגב ומידע על החלטות הממשלה בדבר החינוך הבדואי בנגב ויישומן...
סוגיות בהסדרת נושא הקרקעות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
כתיבה: מיכל לרר
מועדי הפרסום: 30-10-2017
מסמך זה נכתב ... לקראת ציון "יום הנגב" בכנסת, והוא עוסק בסוגיות שונות הקשורות בהסדרת נושא הקרקעות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. המסמך כולל נתוני רקע על האוכלוסייה הבדואית בישראל, הצגה של סוגיית הקרקעות ותביעות הבעלות עליהן, סקירת ניסיונות קודמים להסדיר את הסוגיה ולבסוף הצגת המדיניות הנוכחית של ממשלת ישראל ודיון בה...
מידע בנושא פעילות ארכיון המדינה
מועדי הפרסום: 29-10-2017
מסמך זה נכתב ... לקראת דיון הוועדה בנושא "הדליפה מארכיון המדינה". להלן יוצג מידע תמציתי ביחס לפעילות ארכיון המדינה, תוך התמקדות במספר סוגיות הנוגעות לפעילותו בשנים האחרונות, בהן: הדיגיטציה של תכני הארכיון, תהליך החשיפה של תוכן ארכיוני לציבור והשינוי בהליך זה ועוד...
מכינות קדם-צבאיות
כתיבה: אסף וינינגר
מועדי הפרסום: 23-10-2017
במסמך זה ... מובאת סקירה כללית של המכינות הקדם-צבאיות. הסקירה תעסוק בנושאים האלה: מכסות דחיית הגיוס לחניכי המכינות; נתוני הגיוס והשירות של בוגרי המכינות; תקצוב המכינות; האתגרים שהמכינות מתמודדות עמם; תוכניות קדם-צבאיות חצי-שנתיות ...
תיאור וניתוח מיסוי סיגריות וטבק לגלגול, בחינת פערי המיסוי, דפוסי צריכה והכנסות המדינה
כתיבה: ויקטור פתאל
מועדי הפרסום: 12-09-2017
במסמך מוצגים נתונים על שיעורי המעשנים בישראל ובמדינות OECD ,אומדן משקל רכיבי המיסוי על סיגריות וטבק לגלגול, השפעת פער המיסוי בין סיגריות וטבק לגלגול על דפוסי הצריכה ועל הכנסות המדינה, אומדן השפעת שינוי שיטת המיסוי על סיגריות על הכנסות המדינה ועמדות חברות ההפצה.
תיאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה בשנים 2011 עד 2018 – סקירה משווה
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועדי הפרסום: 15-08-2017
מסמך זה נכתב לבקשת חה"כ סתיו שפיר, יו"ר הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור. במסמך מוצגים נתונים על התקציבים שהוקצו לתקנות הרזרבה במסגרת תקציב המדינה בשנים 2011-2016 ובתקציב הדו-שנתי שאושר לשנים 2017 ו-2018.
דרישות סף בהכשרת צוותים העוסקים בחינוך בגיל הרך בישראל
כתיבה: יסכה מוניקנדם-גבעון
מועדי הפרסום: 13-08-2017
במסמך יוצג מידע על ההכשרה הנדרשת מאנשי צוות במסגרות ההעסקה השונות המיועדות לגילאי לידה עד שש...
תוכניות לחיזוק התא המשפחתי - סקירה משווה
כתיבה: אילה אליהו, אהוד בקר
מועדי הפרסום: 06-08-2017
מסמך זה ... עוסק בתוכניות לחיזוק התא המשפחתי במספר מדינות בעולם. בפתח המסמך יוצג הרקע לסוגיה וכן תיאור קצר של הנעשה בישראל בתחום זה. בהמשך המסמך ייסקרו תוכניות כאמור בארבע מדינות: ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה ונורבגיה.
יישום החלטות הממשלה בדבר העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים. מסמך עדכון
היחידות הממשלתיות הארציות הממוקמות מחוץ לירושלים

כתיבה: אילה אליהו
31-07-2016, מועדי הפרסום: 25-07-2017
המסמך מציג תמונת מצב עדכנית של יישום החלטות הממשלה בדבר העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים עד לחודש מאי 2019...
נתונים על דמוגרפיה ותעסוקה של חרדים בערים הגדולות
כתיבה: מתן שחק
מועד הפרסום: 18-07-2017
מידע על מעורבות גורמים חיצוניים בפעילות חינוכית במוסדות החינוך
כתיבה: עדו אבגר, יסכה מוניקנדם-גבעון
מועד הפרסום: 16-07-2017
קידום לימודי מדעי הרוח בישראל
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 11-07-2017
תיאור וניתוח תקצוב כיתות לימוד על-ידי משרד החינוך בשנים 2010 עד 2016
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 09-07-2017
מידע על עלויות הפעלת צהרונים
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 07-07-2017
נתונים על תעסוקה וענף התעשייה במחוז הדרום
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 07-07-2017
מסמך זה מוגש לבקשת ועדת הכלכלה לקראת דיון בוועדה ב-4 ביולי 2017 בנושא קידום ופיתוח התעשייה בנגב לציון יום הנגב בכנסת. במסמך נתונים על מחוז הדרום, לרבות דמוגרפיה (אוכלוסייה והגירה פנימית), תעסוקה (מועסקים, שיעור השתתפות בכוח העבודה ושיעור אבטלה) וענף התעשייה...
נתונים על מועסקים ערבים בערים מעורבות
כתיבה: אורי טל-ספירו
מועד הפרסום: 29-06-2017
כלים פרלמנטריים לפיקוח - סקירה משווה
כתיבה:
מועד הפרסום: 14-05-2017
להלן הנקודות המרכזיות שעולות במחקר משווה של 88 פרלמנטים אודות 'כלים לפיקוח פרלמנטרי' שפרסם האיגוד הבין-פרלמנטרי Inter Parliamentary Union בשנת 2007 . המחקר נועד להציג קטלוג של כלי פיקוח הקיימים בפרלמנטים בעולם, ולבחון את ההיבטים הפרוצדורליים של כלים אלה...
שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך
כתיבה: מריה רבינוביץ'
מועד הפרסום: 14-05-2017
במסמך מובאים נתונים כלליים על יוצאי אתיופיה בישראל, על שיעור התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בפילוחים שונים ועל הישגיהם הלימודיים. נוסף על כך יובא במסמך מידע על התוכנית הממשלתית החדשה לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ויישומה בתחום החינוך...
תיאור וניתוח מרכיב התוספתיות בתקציב התכנית לפיתוח כלכלי של מחוז צפון וצעדים משלימים לעיר חיפה
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 08-05-2017
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הכלכלה לקראת דיון בנושא תכנית פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה, שהתקבלה בהחלטת ממשלה מס' 2262 מה-8 בינואר 2017. המסמך כולל רקע על אזור הצפון, פירוט סעיפי התכנית לפיתוח כלכלי של מחוז צפון ופילוח של תקציבי התכנית לפי פרמטרים שונים...
היערכות ומוכנות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 03-05-2017
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת דוד אמסלם, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועניינו היערכות הרשויות המקומיות לרעידת אדמה. במסמך תוצג מסגרת ההיערכות לרעידות אדמה בישראל, ייסקרו הגורמים המרכזיים האמונים על הכנת הרשויות המקומיות לרעידות אדמה וחלוקת הסמכות והאחריות ביניהם, תוצג סוגיית הקריטריונים לבחינת המוכנות של הרשויות ויוצגו היבטים שונים בהיערכות הרשויות המקומיות לחירום, ובפרט הנחיה, תרגול, פיקוח ובקרה...
מעבר בתי-ספר לניהול עצמי - הסדרה והיבטים ארגוניים
כתיבה: אסף וינינגר
מועד הפרסום: 19-04-2017
מסמך זה נכתב עבור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ...והוא יעסוק ביישום הרפורמה להעברת בתי-ספר היסודיים בישראל לניהול עצמי. המסמך מתמקד בעיקר בהסדרה ובהיבטים ארגוניים-תפעוליים של הרפורמה והוא אינו מתמקד בהיבטים הפדגוגיים שלה, אם כי בפרק על הערכת התוכנית מובאים ממצאים עיקריים הנוגעים גם להיבט זה...
סוגיית ההתמכרות לתרופות מרשם בישראל
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 20-03-2017
על-פי סיכום המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות לשנת 2015 ,בשנים האחרונות יש מגמה בעולם של עלייה בשימוש מזיק בתרופות מרשם ובתלות בהן, ובמיוחד במשככי כאבים אופיאטיים, בתרופות הרגעה ושינה בנזודיאזפיניות ובתרופות מעוררות להפרעת קשב וריכוז (למשל המבוססות על החומר הפעיל מטילפנידאט).
לפי הסיכום, בישראל אין מסד נתונים ארצי על היקף התופעה הנדרש לשם החלטה על צעדים אופרטיביים בתחום, ולכן תוכנן איסוף מידע בנושא זה מקופות החולים...
תיאור וניתוח אגרות רשות שדות התעופה
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 19-03-2017
במסמך תיאור פעילות רשות שדות התעופה, תיאור הכנסות והוצאות הרשות, השוואה בינלאומית של גובה האגרות וניתוח ההשפעה האפשרית של הורדת גובה האגרות...
הכללת אוכלוסיית הזרים שאינם ברי הרחקה בסל הבריאות - אומדן עלות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 19-03-2017
מסמך זה נכתב לבקשת ח"כ אלי אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לקראת ישיבה משותפת של הוועדה לביקורת המדינה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא 'זרים שאינם בני הרחקה מישראל - דוח מבקר המדינה 64ג'...
יעילותם של אמצעי מדיניות להגבלת פרסום ושיווק של מוצרי טבק על-פי דוח המכון הלאומי לסרטן של ארצות הברית וארגון הבריאות העולמי משנת 2017
כתיבה: רוני בלנק
מועד הפרסום: 19-03-2017
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת של הכנסת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול... במסמך נציג תחילה בקצרה נתונים על היקף העישון בישראל ועל ההגבלות על פרסום ושיווק מוצרי טבק בישראל. לאחר מכן נתמקד בהצגת מחקרים עליהם מתבסס דוח שפרסם המכון הלאומי לסרטן של ארצות הברית בשיתוף ארגון הבריאות העולמי בתחילת 2017 ובחן, בין השאר, את יעילותם של אמצעי מדיניות שונים להגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק...
היבטים בעבודת ועדות השחרורים
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 14-03-2017
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא 'פעילותה של ועדת השחרורים ויישום דו"ח דורנר לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים'.
בפתח המסמך ייסקרו בקצרה עיקרי ההוראות הנוגעות לשחרור מוקדם של אסירים; בהמשך יוצגו מסקנות מרכזיות מדוחות ביקורת שונים בנוגע לפעילותן של ועדות השחרורים; בסופו של המסמך יוצגו נתונים עדכניים על פעילות ועדות השחרורים ועל מספר האסירים המשוחררים בשחרור מוקדם...
מחלת האפילפסיה בישראל - נתונים ושירותי בריאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 05-03-2017
נתונים על עוני בקרב עולים
כתיבה: אילה אליהו
מועד הפרסום: 19-02-2017
אינטרנט ושירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 12-02-2017
ניתוח שיעורי ההנחה לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 12-02-2017
נתונים על ייצוג הולם של עולים בשירות המדינה
כתיבה: צח בן יהודה
מועד הפרסום: 06-02-2017
הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ו.
ריכוז נתונים מתוך דיווחי המוסדות לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

כתיבה: אילה אליהו
מועד הפרסום: 15-01-2017
תיאור מערך כשרות מזון ומשקאות בישראל ואומדן עלויות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 15-01-2017
תיאור וניתוח התקדמות מיזם הקו האדום במסגרת תכנית הרכבת הקלה בגוש דן
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 08-01-2017
כלי טייס בלתי מאויישים מסוג רב-להב בישראל: הזדמנויות וסיכונים
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 02-01-2017
הטיפול בחסרי בית צעירים - סקירה משווה
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 28-12-2016
כוח אדם ויחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 26-12-2016
שיקום אסירים קטינים
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 25-12-2016
נתונים על השאילתות בכנסת ה- 20 (מ- 31 במרס 2015 עד 7 ביוני 2016) - מעודכן
כתיבה: רוני בלנק
מועד הפרסום: 22-12-2016
מיסוי מזון ומשקאות בעלי פוטנציאל להזיק לבריאות -סקירה משווה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 18-12-2016
מס ריבוי דירות
פרק ח' סעיפים 102-135 בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
כתיבה: תמיר אגמון, נטע משה
מועד הפרסום: 13-12-2016
היבטים בפעילות תחנות כוח פחמיות
כתיבה: שירי ספקטור בן ארי
מועד הפרסום: 12-12-2016
הטיפול בסובלים מתחלואה נפשית כפולה
כתיבה: פלורה קוך דבידוביץ'
מועד הפרסום: 05-12-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
הפחתת שיעור מס חברות

כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 14-11-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
הגדלת סכומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה זקנה

כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
שינוי שיטת חישוב תוספת הוותק לקצבת זקנה

כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה לשנים 2017-2018
כתיבה: איתמר מילרד, נטע משה
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 וההנחות המקרו-כלכליות
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 13-11-2016
תשלום אגרות כשירות תנועה לרכב [טסט] - סקירה משווה
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 07-11-2016
מונחון לביאור מושגי התקציב
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 02-11-2016
הפיקוח הממשלתי על צהרונים
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 27-09-2016
נתונים על הליכי בדיקה וחקירה ועל הליכים משפטיים בעקבות תאונות עבודה בענף הבניין. מסמך עדכון
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 26-09-2016
שאילתות - סקירה משווה
כתיבה: שרה צוובנר
מועד הפרסום: 11-08-2016
תיאור וניתוח הסדרי חוב במערכת הבנקאית
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 09-08-2016
בלימת הקטל בדרכים. דין וחשבון מסכם של ועדת הכלכלה בראשות חה"כ איתן כבל
מועד הפרסום: 02-08-2016
תעסוקה בקרב נשים ערביות
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 31-07-2016
השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג הפסח 2016 על מחירי המוצרים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 10-07-2016
תקצוב החזקת חניכי הפנימיות
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 29-06-2016
פשיעה חקלאית בישראל - נתונים ופעולות למיגורה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 15-06-2016
הכשרות מקצועיות ותקני דיור למתנדבי השירות הלאומי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-06-2016
מדיניות ממשלתית בנושא התייעלות אנרגטית
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 31-05-2016
תיאור וניתוח תקופת ימי אשראי בישראל ובמדינות אירופה
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 23-05-2016
הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה
כתיבה: מתן שחק
מועד הפרסום: 19-05-2016
פרויקט קו רציף (שילובים) - תמונת מצב
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 17-04-2016
הטבות ממשלתיות בדיור ליוצאי צבא ולמשרתי מילואים
כתיבה: עדי ענבר
מועד הפרסום: 10-04-2016
נתונים על תעסוקת חרדים
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 14-03-2016
צרכים ומענים לציבור העולים הקשישים בתחומי הרווחה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 21-03-2016
מדיניות וחקיקה בנושא הפלרת מי שתייה - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק, שירי בס ספקטור
מועד הפרסום \ עדכון: 08-12-2011 \ 14-03-2016
הסרת חסמים במקצועות הרישוי והרישום לעולים חדשים
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 01-03-2016
סוגיות בהסדרת הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה בישראל
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 17-02-2016
שינוי מעמד מתייר לעולה לזכאי חוק השבות
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 14-02-2016
תכנון כוח האדם לשוק העבודה העתידי
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-02-2016
המכללות הטכנולוגיות – תמונת מצב
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 24-01-2016
תשתיות אנטנות הסלולר בישראל
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 07-01-2016
אסדרת גידול של קנבוס לשימוש תעשייתי במדינות שונות
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 04-01-2016
החלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות מס' 1325 והטמעתה בחקיקה ובהחלטות ממשלה בישראל
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 23-12-2015
רגולציה של תחום הרכבות - סקירה משווה
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 23-12-2015
תיאור וניתוח של תקציב גופי הסברה ממשלתיים בישראל
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 17-12-2015
תאונות עבודה בענף הבניין
מועד הפרסום: 14-12-2015
הסדרים לאיזון עבודה - חיים אישיים במדינות שונות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 10-12-2015
צוותי חירום יישוביים במועצות האזוריות בעוטף עזה
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 09-12-2015
נתונים אודות עולים המטופלים במסגרות בריאות הנפש
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 08-12-2015
תכניות ממשלתיות לשילוב עובדים בני 40 ומעלה בשוק העבודה
כתיבה: ראדה חסייסי
מועד הפרסום: 07-12-2015
אלימות כלפי נשים - ריכוז נתונים לשנת 2015
כתיבה: כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 22-11-2015
תיאור וניתוח השינויים ביצוא הסחורות והשירותים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 22-11-2015
תיאור וניתוח התעשייה המסורתית בישראל
מועד הפרסום: 16-11-2015
גופים להתמודדות עם שחיתות ציבורית במדינות שונות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 16-11-2015
שוק הדיור: התפתחות המחירים, גורמי הביקוש וההיצע וניתוח תוכניות הממשלה
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 09-11-2015
תיאור וניתוח ממדי העוני והאי-שוויון בישראל ובמדינות המפותחות. ציון יום העוני בכנסת
כתיבה: ענת לוי
מועד הפרסום: 19-10-2015
הסדרת נהיגתם של בעלי רישון לקנביס רפואי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 18-10-2015
תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הכלכלה לשנים 2015 ו-2016
כתיבה: אילנית בר, איתמר מילרד
מועד הפרסום: 07-09-2015
תהליך אישור תקציב הביטחון והפיקוח עליו בישראל ובמדינות נוספות
כתיבה: אליעזר שוורץ, יוני בן-הרוש
מועד הפרסום: 16-08-2015
תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים במתקני הכליאה של שב”ס
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 16-08-2015
מונחון לביאור מושגי התקציב
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 16-08-2015
סקירת מצב מפוני גוש-קטיף וצפון השומרון וטיפול הרשויות בהם בחלוף עשר שנים מביצוע תכנית ההתנתקות
כתיבה: אהוד בקר, אסף וינינגר
מועד הפרסום: 27-07-2015
העסקת עובדים זרים ועובדים פלסטינים בענף הבניין
מועד הפרסום: 23-07-2015
שנת שירות - הסדרה ותקצוב
כתיבה: יובל וורגן
מועד הפרסום: 21-07-2015
המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל - סקירת מצב
כתיבה: מריה רבינוביץ'
מועד הפרסום: 20-07-2015
תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 12-07-2015
השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה משנת 2014 על ההטבות הניתנות לניצולי השואה
כתיבה: צח בן-יהודה, אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 06-07-2015
מדיניות הממשלה בסוגיית העסקת עובדים זרים בפרויקטים לאומיים במימון ממשלתי
כתיבה: אוריאנה אלמס
מועד הפרסום: 05-07-2015
העלאת גיל הפרישה לנשים
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 30-06-2015
השפעת השינוי בהוצאה לפרסום על כלי התקשורת
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 25-06-2015
סמים ואלכוהול בישראל: נתוני רקע, חקיקה, ופעילות גופי מדינה
כתיבה: עדי ענבר
מועד הפרסום: 17-06-2015
סוגיות בהעסקה של זרים בישראל
כתיבה: גדעון זעירא ונטע משה
מועד הפרסום: 11-06-2015
מעקב אחרי יישום חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד-2014
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 08-06-2015
סוגיות בתחומי עלייה, קליטה והתפוצות. מסמך מבוא לוועדה בכנסת ה-20
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 01-06-2015
נשים בישראל: סוגיות מרכזיות. מסמך לקראת הכנסת ה-20
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 31-05-2015
סוגיות בנושא ביטחון הפנים. לקראת דיוני הוועדה בכנסת ה-20
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 21-05-2015
סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות
כתיבה: פלורה קוך דבידוביץ'
מועד הפרסום: 21-05-2015
רשויות מקומיות בישראל
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 17-05-2015
מערכת החינוך בישראל: סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת
כתיבה: אתי וייסבלאי, אסף וינינגר
מועד הפרסום: 17-05-2015
גופי ממשל העוסקים בעיצוב מדיניות בכלים של כלכלה התנהגותית
כתיבה: רינת בניטה, רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 26-04-2015
ועדות ערר על ועדות רפואיות במשרדי הממשלה ובמוסד לביטוח לאומי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-03-2015
תיאור וניתוח יישום תוכנית מענק עבודה בפריסה ארצית
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 22-01-2015
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015
כתיבה: ענת לוי
מועד הפרסום: 21-01-2015
ועדות חקירה של האו"ם העוסקות בישראל
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 21-12-2014
תקציבים המיועדים למגזר הערבי
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 24-11-2014
אלימות מקוונת כלפי נשים ונערות
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 24-11-2014
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנת 2015 וההנחות המקרו-כלכליות
כתיבה: איל קופמן, אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 16-11-2014
שכר ותנאים נלווים של חברי פרלמנט במדינות מפותחות
כתיבה: שרה צוובנר, איתמר מילרד
מועד הפרסום: 10-11-2014
מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלות במעונות יום ובמשפחתונים
כתיבה: ראדה חסייסי
מועד הפרסום: 03-11-2014
קשיים במיפוי היקף ההעסקה הלא-ישירה ברשויות המקומיות בישראל
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-10-2014
השירות הלאומי-אזרחי בישראל
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 30-09-2014
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-09-2014
מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים והמשטרה באלימות חמורה בחברה הערבית
כתיבה: ראדה חסייסי, נעמה טשנר
מועד הפרסום: 29-07-2014
סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה תכנית "מתחם בז"ן" ותכנית "קרקעות הצפון"
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 28-07-2014
השימוש במערכות מחשוב מבוססות קוד פתוח במשרדי הממשלה
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 22-07-2014
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-06-2014
היפגעות עובדים זרים המועסקים בחקלאות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 12-05-2014
עליית יהודים להר-הבית
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 06-04-2014
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ושמירת המידע הביומטרי במאגרי מידע ממשלתיים - תמונת מצב. גרסה מעודכנת
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 31-03-2014
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן- דוד, אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 14-01-2009
תיאור וניתוח שוק הדירות להשכרה והשפעת רגולציה מוצעת על הגבלת שיעור העליה בשכר-דירה
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 03-03-2014
אכיפת ההוראות בדבר פתיחת עסקים וסגירתם בימי המנוחה על-ידי הרשויות המקומיות
כתיבה: גדעון זעירא, ואח'
מועד הפרסום: 06-02-2014
תיאור שוק כרטיסי האשראי וניתוח הממשקים בין חברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 02-02-2014
שירותי מערכת החינוך לאוכלוסיית ילדי הזרים חסרי המעמד האזרחי
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 23-01-2014
נשים במדע - תמונת מצב עדכנית
כתיבה: נעמה טשנר
מועד הפרסום: 22-01-2014
זכויות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי לזרים העובדים בישראל ומיצוין
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 12-2013
למידה מהצלחות: תכניות לאומיות למניעת התאבדות
כתיבה: שירלי אברמי
מועד הפרסום: 22-10-2013
אובדנות בצה"ל וסקירת הפעילות של משרד ההגנה האמריקני למניעת התאבדויות בצבא ארה"ב
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 22-07-2013
שירותי רווחה לעובדים זרים ולחסרי מעמד אזרחי בישראל - מדיניות והיקף השירותים
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-07-2013
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
כתיבה: יובל בוגייסקי
מועד הפרסום: 27-06-2013
תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 09-06-2013
מיסוי תאגידים בין-לאומיים הפועלים בישראל
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 05-06-2013
למידה אקדמית מקוונת וההכרה בה
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 30-05-2013
השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 29-05-2013
סוגיית מתן דפו-פרוברה לנשים יוצאות אתיופיה
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 22-05-2013
הפיקוח על תנאי העסקת עובדי שמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות
כתיבה: אסף וינינגר, נעמה טשנר
מועד הפרסום: 19-05-2013
מדיניות מתן נשק למאבטחים
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 02-05-2013
רשויות מקומיות בישראל. מסמך רקע לוועדת הפנים והגנת הסביבה
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 17-04-2013
ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בישראל: מעקב אחר יישום החלטת הממשלה מס' 4450
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 03-03-2013
שיעורי מס ערך מוסף והכנסות המדינה OECD - מהתוצר בישראל ובמדינות
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 31-07-2012
ניתוח הצעת התקציב של ועדת הבחירות- המרכזית לכנסת ה-19 לשנת 2013
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 28-10-2012
שעות הפעילות בפרלמנטים: בחינת קיומו של מערך עבודה ידידותי למשפחה - סקירה משווה
כתיבה: אורלי אלמגור-לוטן
מועד הפרסום: 26-07-2012
הסדרת מעמדם המשפטי של ארגוני מעסיקים - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 13-07-2012
יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 25-06-2012
מס חברות דיפרנציאלי לפי גודל החברה במדינות המפותחות
כתיבה: עמי צדיק
מועד הפרסום: 21-05-2012
קניין רוחני במוסדות המחקר והפיתוח בישראל
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 06-05-2012
צורכי כוח אדם בענף הבניין - סקירה שנתית - ינואר 2012
כתיבה: גלעד נתן
מועד הפרסום: -27-02-2012
ניתוח ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורת
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 02-11-2011
סרבנות גט בישראל: רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה
כתיבה: ירון אונגר, אורלי אלמגור לוטן
מועד הפרסום: 13-03-2011
חובות הדיווח והשקיפות של עמותות בעניין תרומות - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן, גלעד נוה
מועד הפרסום: 06-03-2011
מניעת סכנות סביבתיות מקידוחי נפט וגז בים: בחינת אמצעי הפיקוח של הרשויות
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 20-02-2011
מידע על מחקר מדעי ומחקר ופיתוח בישראל
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 03-02-2011
ילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט במערכת החינוך
כתיבה: גלעד נתן
מועד הפרסום: 12-2010
תמיכה ממשלתית במוסדות תרבות
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 18-11-2010
היבטים של חופש אקדמי בישראל ובעולם
כתיבה: רועי גולדשמידט, ירון אונגר
מועד הפרסום: 31-10-2010
הסדרת הפצתם של פרסומים רשמיים ('רשומות') - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 15-08-2010
ניתוח חלק הממשלה מהכנסות נפט וגז בישראל ובמדינות שונות
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 18-07-2010
בחינת עלויות משלחות בני-הנוער לפולין ודרכים להפחתתן
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 12-07-2010
סוגיית התכנים של ספרי הלימוד הפלסטיניים: היחס ליהודים, לישראל ולשלום
כתיבה: יובל וורגן
מועד הפרסום: 30-06-2010
הגנת הסביבה במקורות היהודיים
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 30-05-2010
תמיכה ממשלתית במוסדות ציבור
כתיבה: דפנה סידס-כהן
מועד הפרסום: 28-01-2010