דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה   »» הכנסת - מרכז המחקר והמידע

knesset.gov.il

הכנסת - מרכז המחקר והמידע


 כל המחקרים  \  חיפוש מהיר   |   סיווג לפי שנת הפרסום   |  


-
מחלת האפילפסיה בישראל - נתונים ושירותי בריאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 05-03-2017
נתונים על עוני בקרב עולים
כתיבה: אילה אליהו
מועד הפרסום: 19-02-2017
אינטרנט ושירותים דיגיטליים לאזרחים ותיקים
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 12-02-2017
ניתוח שיעורי ההנחה לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 12-02-2017
נתונים על ייצוג הולם של עולים בשירות המדינה
כתיבה: צח בן יהודה
מועד הפרסום: 06-02-2017
הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ו.
ריכוז נתונים מתוך דיווחי המוסדות לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

כתיבה: אילה אליהו
מועד הפרסום: 15-01-2017
תיאור מערך כשרות מזון ומשקאות בישראל ואומדן עלויות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 15-01-2017
תיאור וניתוח התקדמות מיזם הקו האדום במסגרת תכנית הרכבת הקלה בגוש דן
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 08-01-2017
כלי טייס בלתי מאויישים מסוג רב-להב בישראל: הזדמנויות וסיכונים
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 02-01-2017
הטיפול בחסרי בית צעירים - סקירה משווה
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 28-12-2016
כוח אדם ויחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 26-12-2016
שיקום אסירים קטינים
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 25-12-2016
נתונים על השאילתות בכנסת ה- 20 (מ- 31 במרס 2015 עד 7 ביוני 2016) - מעודכן
כתיבה: רוני בלנק
מועד הפרסום: 22-12-2016
מיסוי מזון ומשקאות בעלי פוטנציאל להזיק לבריאות -סקירה משווה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 18-12-2016
מס ריבוי דירות
פרק ח' סעיפים 102-135 בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
כתיבה: תמיר אגמון, נטע משה
מועד הפרסום: 13-12-2016
היבטים בפעילות תחנות כוח פחמיות
כתיבה: שירי ספקטור בן ארי
מועד הפרסום: 12-12-2016
הטיפול בסובלים מתחלואה נפשית כפולה
כתיבה: פלורה קוך דבידוביץ'
מועד הפרסום: 05-12-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
הפחתת שיעור מס חברות

כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 14-11-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
הגדלת סכומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה זקנה

כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018), התשע"ז-2016
שינוי שיטת חישוב תוספת הוותק לקצבת זקנה

כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה לשנים 2017-2018
כתיבה: איתמר מילרד, נטע משה
מועד הפרסום: 13-11-2016
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 וההנחות המקרו-כלכליות
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 13-11-2016
תשלום אגרות כשירות תנועה לרכב [טסט] - סקירה משווה
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 07-11-2016
מונחון לביאור מושגי התקציב
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 02-11-2016
הפיקוח הממשלתי על צהרונים
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 27-09-2016
נתונים על הליכי בדיקה וחקירה ועל הליכים משפטיים בעקבות תאונות עבודה בענף הבניין. מסמך עדכון
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 26-09-2016
שאילתות - סקירה משווה
כתיבה: שרה צוובנר
מועד הפרסום: 11-08-2016
תיאור וניתוח הסדרי חוב במערכת הבנקאית
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 09-08-2016
בלימת הקטל בדרכים. דין וחשבון מסכם של ועדת הכלכלה בראשות חה"כ איתן כבל
מועד הפרסום: 02-08-2016
תעסוקה בקרב נשים ערביות
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 31-07-2016
השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג הפסח 2016 על מחירי המוצרים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 10-07-2016
הקונסרבטוריונים ומקומם בחינוך המוזיקלי במערכת החינוך
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 03-07-2016
תקצוב החזקת חניכי הפנימיות
כתיבה: עדו אבגר
מועד הפרסום: 29-06-2016
פשיעה חקלאית בישראל - נתונים ופעולות למיגורה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 15-06-2016
הכשרות מקצועיות ותקני דיור למתנדבי השירות הלאומי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-06-2016
מדיניות ממשלתית בנושא התייעלות אנרגטית
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 31-05-2016
תיאור וניתוח תקופת ימי אשראי בישראל ובמדינות אירופה
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 23-05-2016
הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה
כתיבה: מתן שחק
מועד הפרסום: 19-05-2016
פרויקט קו רציף (שילובים) - תמונת מצב
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 17-04-2016
הטבות ממשלתיות בדיור ליוצאי צבא ולמשרתי מילואים
כתיבה: עדי ענבר
מועד הפרסום: 10-04-2016
נתונים על תעסוקת חרדים
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 14-03-2016
צרכים ומענים לציבור העולים הקשישים בתחומי הרווחה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 21-03-2016
מדיניות וחקיקה בנושא הפלרת מי שתייה - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק, שירי בס ספקטור
מועד הפרסום \ עדכון: 08-12-2011 \ 14-03-2016
הסרת חסמים במקצועות הרישוי והרישום לעולים חדשים
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 01-03-2016
סוגיות בהסדרת הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה בישראל
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 17-02-2016
שינוי מעמד מתייר לעולה לזכאי חוק השבות
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 14-02-2016
תכנון כוח האדם לשוק העבודה העתידי
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-02-2016
המכללות הטכנולוגיות – תמונת מצב
כתיבה: אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 24-01-2016
תשתיות אנטנות הסלולר בישראל
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 07-01-2016
אסדרת גידול של קנבוס לשימוש תעשייתי במדינות שונות
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 04-01-2016
החלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות מס' 1325 והטמעתה בחקיקה ובהחלטות ממשלה בישראל
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 23-12-2015
רגולציה של תחום הרכבות - סקירה משווה
כתיבה: אהוד בקר
מועד הפרסום: 23-12-2015
תיאור וניתוח של תקציב גופי הסברה ממשלתיים בישראל
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 17-12-2015
תאונות עבודה בענף הבניין
מועד הפרסום: 14-12-2015
הסדרים לאיזון עבודה - חיים אישיים במדינות שונות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 10-12-2015
צוותי חירום יישוביים במועצות האזוריות בעוטף עזה
כתיבה: גדעון זעירא
מועד הפרסום: 09-12-2015
נתונים אודות עולים המטופלים במסגרות בריאות הנפש
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 08-12-2015
תכניות ממשלתיות לשילוב עובדים בני 40 ומעלה בשוק העבודה
כתיבה: ראדה חסייסי
מועד הפרסום: 07-12-2015
אלימות כלפי נשים - ריכוז נתונים לשנת 2015
כתיבה: כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 22-11-2015
תיאור וניתוח השינויים ביצוא הסחורות והשירותים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 22-11-2015
תיאור וניתוח התעשייה המסורתית בישראל
מועד הפרסום: 16-11-2015
גופים להתמודדות עם שחיתות ציבורית במדינות שונות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 16-11-2015
שוק הדיור: התפתחות המחירים, גורמי הביקוש וההיצע וניתוח תוכניות הממשלה
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 09-11-2015
תיאור וניתוח ממדי העוני והאי-שוויון בישראל ובמדינות המפותחות. ציון יום העוני בכנסת
כתיבה: ענת לוי
מועד הפרסום: 19-10-2015
הסדרת נהיגתם של בעלי רישון לקנביס רפואי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 18-10-2015
תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הכלכלה לשנים 2015 ו-2016
כתיבה: אילנית בר, איתמר מילרד
מועד הפרסום: 07-09-2015
תהליך אישור תקציב הביטחון והפיקוח עליו בישראל ובמדינות נוספות
כתיבה: אליעזר שוורץ, יוני בן-הרוש
מועד הפרסום: 16-08-2015
תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים במתקני הכליאה של שב”ס
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 16-08-2015
מונחון לביאור מושגי התקציב
כתיבה: אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 16-08-2015
סקירת מצב מפוני גוש-קטיף וצפון השומרון וטיפול הרשויות בהם בחלוף עשר שנים מביצוע תכנית ההתנתקות
כתיבה: אהוד בקר, אסף וינינגר
מועד הפרסום: 27-07-2015
העסקת עובדים זרים ועובדים פלסטינים בענף הבניין
מועד הפרסום: 23-07-2015
שנת שירות - הסדרה ותקצוב
כתיבה: יובל וורגן
מועד הפרסום: 21-07-2015
המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל - סקירת מצב
כתיבה: מריה רבינוביץ'
מועד הפרסום: 20-07-2015
תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 12-07-2015
השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה משנת 2014 על ההטבות הניתנות לניצולי השואה
כתיבה: צח בן-יהודה, אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 06-07-2015
מדיניות הממשלה בסוגיית העסקת עובדים זרים בפרויקטים לאומיים במימון ממשלתי
כתיבה: אוריאנה אלמס
מועד הפרסום: 05-07-2015
העלאת גיל הפרישה לנשים
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 30-06-2015
השפעת השינוי בהוצאה לפרסום על כלי התקשורת
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 25-06-2015
סמים ואלכוהול בישראל: נתוני רקע, חקיקה, ופעילות גופי מדינה
כתיבה: עדי ענבר
מועד הפרסום: 17-06-2015
סוגיות בהעסקה של זרים בישראל
כתיבה: גדעון זעירא ונטע משה
מועד הפרסום: 11-06-2015
מעקב אחרי יישום חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד-2014
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 08-06-2015
סוגיות בתחומי עלייה, קליטה והתפוצות. מסמך מבוא לוועדה בכנסת ה-20
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 01-06-2015
נשים בישראל: סוגיות מרכזיות. מסמך לקראת הכנסת ה-20
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 31-05-2015
סוגיות בנושא ביטחון הפנים. לקראת דיוני הוועדה בכנסת ה-20
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 21-05-2015
סוגיות מרכזיות בתחום הבריאות
כתיבה: פלורה קוך דבידוביץ'
מועד הפרסום: 21-05-2015
רשויות מקומיות בישראל
כתיבה: רינת בניטה
מועד הפרסום: 17-05-2015
מערכת החינוך בישראל: סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת
כתיבה: אתי וייסבלאי, אסף וינינגר
מועד הפרסום: 17-05-2015
גופי ממשל העוסקים בעיצוב מדיניות בכלים של כלכלה התנהגותית
כתיבה: רינת בניטה, רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 26-04-2015
ועדות ערר על ועדות רפואיות במשרדי הממשלה ובמוסד לביטוח לאומי
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-03-2015
תיאור וניתוח יישום תוכנית מענק עבודה בפריסה ארצית
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 22-01-2015
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015
כתיבה: ענת לוי
מועד הפרסום: 21-01-2015
ועדות חקירה של האו"ם העוסקות בישראל
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 21-12-2014
תקציבים המיועדים למגזר הערבי
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 24-11-2014
אלימות מקוונת כלפי נשים ונערות
כתיבה: שלי מזרחי סימון
מועד הפרסום: 24-11-2014
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנת 2015 וההנחות המקרו-כלכליות
כתיבה: איל קופמן, אליעזר שוורץ
מועד הפרסום: 16-11-2014
שכר ותנאים נלווים של חברי פרלמנט במדינות מפותחות
כתיבה: שרה צוובנר, איתמר מילרד
מועד הפרסום: 10-11-2014
מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלות במעונות יום ובמשפחתונים
כתיבה: ראדה חסייסי
מועד הפרסום: 03-11-2014
קשיים במיפוי היקף ההעסקה הלא-ישירה ברשויות המקומיות בישראל
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-10-2014
השירות הלאומי-אזרחי בישראל
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 30-09-2014
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-09-2014
מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים והמשטרה באלימות חמורה בחברה הערבית
כתיבה: ראדה חסייסי, נעמה טשנר
מועד הפרסום: 29-07-2014
סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה תכנית "מתחם בז"ן" ותכנית "קרקעות הצפון"
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 28-07-2014
השימוש במערכות מחשוב מבוססות קוד פתוח במשרדי הממשלה
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 22-07-2014
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 09-06-2014
היפגעות עובדים זרים המועסקים בחקלאות
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 12-05-2014
עליית יהודים להר-הבית
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 06-04-2014
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ושמירת המידע הביומטרי במאגרי מידע ממשלתיים - תמונת מצב. גרסה מעודכנת
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 31-03-2014
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן- דוד, אתי וייסבלאי
מועד הפרסום: 14-01-2009
תיאור וניתוח שוק הדירות להשכרה והשפעת רגולציה מוצעת על הגבלת שיעור העליה בשכר-דירה
כתיבה: תמיר אגמון
מועד הפרסום: 03-03-2014
אכיפת ההוראות בדבר פתיחת עסקים וסגירתם בימי המנוחה על-ידי הרשויות המקומיות
כתיבה: גדעון זעירא, ואח'
מועד הפרסום: 06-02-2014
תיאור שוק כרטיסי האשראי וניתוח הממשקים בין חברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים
כתיבה: איתמר מילרד
מועד הפרסום: 02-02-2014
שירותי מערכת החינוך לאוכלוסיית ילדי הזרים חסרי המעמד האזרחי
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 23-01-2014
נשים במדע - תמונת מצב עדכנית
כתיבה: נעמה טשנר
מועד הפרסום: 22-01-2014
זכויות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי לזרים העובדים בישראל ומיצוין
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 12-2013
למידה מהצלחות: תכניות לאומיות למניעת התאבדות
כתיבה: שירלי אברמי
מועד הפרסום: 22-10-2013
אובדנות בצה"ל וסקירת הפעילות של משרד ההגנה האמריקני למניעת התאבדויות בצבא ארה"ב
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 22-07-2013
שירותי רווחה לעובדים זרים ולחסרי מעמד אזרחי בישראל - מדיניות והיקף השירותים
כתיבה: נטע משה
מועד הפרסום: 01-07-2013
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
כתיבה: יובל בוגייסקי
מועד הפרסום: 27-06-2013
תיאור וניתוח הבעלויות על כלי התקשורת בישראל
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 09-06-2013
מיסוי תאגידים בין-לאומיים הפועלים בישראל
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 05-06-2013
למידה אקדמית מקוונת וההכרה בה
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 30-05-2013
השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 29-05-2013
סוגיית מתן דפו-פרוברה לנשים יוצאות אתיופיה
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 22-05-2013
הפיקוח על תנאי העסקת עובדי שמירה במוסדות החינוך ברשויות המקומיות
כתיבה: אסף וינינגר, נעמה טשנר
מועד הפרסום: 19-05-2013
מדיניות מתן נשק למאבטחים
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 02-05-2013
רשויות מקומיות בישראל. מסמך רקע לוועדת הפנים והגנת הסביבה
כתיבה: שירי ספקטור-בן ארי
מועד הפרסום: 17-04-2013
ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בישראל: מעקב אחר יישום החלטת הממשלה מס' 4450
כתיבה: יניב רונן
מועד הפרסום: 03-03-2013
שיעורי מס ערך מוסף והכנסות המדינה OECD - מהתוצר בישראל ובמדינות
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 31-07-2012
ניתוח הצעת התקציב של ועדת הבחירות- המרכזית לכנסת ה-19 לשנת 2013
כתיבה: איל קופמן
מועד הפרסום: 28-10-2012
שעות הפעילות בפרלמנטים: בחינת קיומו של מערך עבודה ידידותי למשפחה - סקירה משווה
כתיבה: אורלי אלמגור-לוטן
מועד הפרסום: 26-07-2012
הסדרת מעמדם המשפטי של ארגוני מעסיקים - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 13-07-2012
יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)
כתיבה: אוריאנה אלמסי
מועד הפרסום: 25-06-2012
מס חברות דיפרנציאלי לפי גודל החברה במדינות המפותחות
כתיבה: עמי צדיק
מועד הפרסום: 21-05-2012
קניין רוחני במוסדות המחקר והפיתוח בישראל
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 06-05-2012
צורכי כוח אדם בענף הבניין - סקירה שנתית - ינואר 2012
כתיבה: גלעד נתן
מועד הפרסום: -27-02-2012
ניתוח ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורת
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 02-11-2011
סרבנות גט בישראל: רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה
כתיבה: ירון אונגר, אורלי אלמגור לוטן
מועד הפרסום: 13-03-2011
חובות הדיווח והשקיפות של עמותות בעניין תרומות - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן, גלעד נוה
מועד הפרסום: 06-03-2011
מניעת סכנות סביבתיות מקידוחי נפט וגז בים: בחינת אמצעי הפיקוח של הרשויות
כתיבה: איתי פידלמן
מועד הפרסום: 20-02-2011
מידע על מחקר מדעי ומחקר ופיתוח בישראל
כתיבה: רועי גולדשמידט
מועד הפרסום: 03-02-2011
ילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט במערכת החינוך
כתיבה: גלעד נתן
מועד הפרסום: 12-2010
תמיכה ממשלתית במוסדות תרבות
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 18-11-2010
היבטים של חופש אקדמי בישראל ובעולם
כתיבה: רועי גולדשמידט, ירון אונגר
מועד הפרסום: 31-10-2010
הסדרת הפצתם של פרסומים רשמיים ('רשומות') - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 15-08-2010
ניתוח חלק הממשלה מהכנסות נפט וגז בישראל ובמדינות שונות
כתיבה: תמיר אגמון, עמי צדיק
מועד הפרסום: 18-07-2010
בחינת עלויות משלחות בני-הנוער לפולין ודרכים להפחתתן
כתיבה: אילנית בר
מועד הפרסום: 12-07-2010
סוגיית התכנים של ספרי הלימוד הפלסטיניים: היחס ליהודים, לישראל ולשלום
כתיבה: יובל וורגן
מועד הפרסום: 30-06-2010
הגנת הסביבה במקורות היהודיים
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 30-05-2010
תמיכה ממשלתית במוסדות ציבור
כתיבה: דפנה סידס-כהן
מועד הפרסום: 28-01-2010