דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הרשות השופטת - מחלקת המחקר

court.gov.il

הרשות השופטת - מחלקת המחקר

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר הרשות.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2018-2017
מועד הפרסום: 09-2018
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2017-2016
מועד הפרסום: 09-2017
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2014-2015
מועד הפרסום: 09-2015
פסיקת הוצאות משפט בהליכים אזרחיים
כתיבה: קרן וינשל, יפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 10-2017
פרסום עיקרי הדוח ההשוואתי של הוועדה האירופית ליעילות הצדק (2016)
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 11-2016
בית המשפט לתביעות קטנות
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 09-2016
בחינת הנוהל לטיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 05-2016
בדיקת אפקטיביות פיילוט נוהל "שמיעה רצופה" בבית המשפט המחוזי בירושלים
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 06-2015
הערכת פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה: דוח סופי
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון, קרן וינשל-מרגל
מועד הפרסום: 01-2015
בחינה אמפירית של הליך סדר הדין המהיר
כתיבה: גלי אביב, יפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 01-2015
הערכת פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 01-2015
תובענות ייצוגיות בישראל - פרספקטיבה אמפירית
כתיבה: אלון קלמנט, קרן וינשל-מרגל, יפעת טרבולוס ורוני אבישר-שדה
מועד הפרסום: 06-2014
דוח הועידה האירופית ליעילות הצדק להשוואת והערכת מערכות משפט – נתונים נבחרים
כתיבה: גלי אביב ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 11-2014
יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל
כתיבה: קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 03-2014
דחיות דיונים במערכת המשפט
כתיבה: קרן וינשל- מרגל ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 09-2013
שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים
כתיבה: אורן גזל-אייל, ענבל גלון, קרן וינשל-מרגל
מועד הפרסום: 05-2012
סקירה השוואתית בנושא הוצאות משפט - לקראת מחקר אמפירי בישראל
כתיבה: קרן וינשל-מרגל ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 02-2012