דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ון ליר בירושלים

מכון ון ליר בירושלים
שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת מרכז 'שוות'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר הפרסום המקורי להרחבה על פעילות המרכז, חידושים ומחקרים נוספים.
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל
מועדי הפרסום: 2016 - 2013
מפרקטיקה מגדרית לפרקטיקה של שוויון: מדריך למשתמשת
כתיבה: זאב לרר, הדס בן אליהו
מועד הפרסום: 2015
תכניות פעולה לאומיות: אסטרטגיות של ארגוני נשים ליישום וניטור   [עברית \ אנגלית \ ערבית]
יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל
כתיבה: פנינה שטינברג
מועד הפרסום: 2015
נשים שלום ובטחון: החלטה 1325 של מועצת הבטחון בהקשר הישראלי   [עברית \ אנגלית \ ערבית]
יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל
כתיבה: שרי אהרוני
מועד הפרסום: 2015
ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ביטחוניות 2014-2013   [עברית \ אנגלית \ ערבית]
יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל
כתיבה: פנינה שטינברג
מועד הפרסום: 2015
מקידום נשים להטמעת חשיבה מגדרית: תמורות בתפקיד הממונה על קידום מעמד האשה במשרדי הממשלה
כתיבה: פנינה שטינברג
מועד הפרסום: 2012