דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ון ליר בירושלים

מכון ון ליר בירושלים
התכנית לכלכלה וחברה

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר התכנית.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
מדד ון ליר לאיכות חיים
עורכים: גל ישורון, מישל סטרבצ'ינסקי, ירדן קידר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 24 2017
תקציב המדינה לשנים 2017–2018: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים
עורכים: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 23 2017
פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי־השוויון הפנסיוני: הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה
כתיבה: אביה ספיבק, שחר צמח
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 22 2017
תקציב המדינה לשנים 2015-2016 לנוכח צורכי המשק לפי המדד החברתי החדש
עריכה: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 21 2016
פרופיל ההוצאה על בריאות לפי גיל בישראל ובמדינות OECD
כתיבה: לאה אחדות, גבי בן נון, ערן פוליצר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 20 2016
הקצאת מקורות למימון סל הבריאות: בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה: הוספתם של משתנים חברתיים-כלכליים כמתאמי סיכון
כתיבה: לאה אחדות, עמיר שמואלי
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 19 2015
תקציב המדינה לשנת 2015: הכנס החמישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 18 2015
תשואה מהשכלה: אי־שוויון בין קבוצות אוכלוסייה
כתיבה: יעל מלצר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 17 2014
השפעת הבעלות הממשלתית על ביצועיהן של קבוצות הבנקים הגדולות בישראל
כתיבה: עמי ברנע
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 16 2014
מבט אל המשבר הכלכלי: פרספקטיבה ישראלית ובינלאומית
עריכה: לאה אחדות, אריה ארנון, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 15 08-2014
שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל
כתיבה: עמיר שוסטר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 14 2014
תקציב הממשלה החדשה: הצעת התוכנית לכלכלה וחברה
כתיבה: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 13 2013
רגולציה כלכלית של חשמל ומים בישראל
כתיבה: דני צ‘מנסקי, מריה מרינוב
סדרה: ניירות עמדה, 5 2012
בין הציבורי לפרטי במערכת הבריאות בישראל: המקרה של שר"פ
כתיבה: לאה אחדות, גבי בן נון
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחלוקת בכלכלה סדרה שניה, 3 04-2012
הטלת מס עיזבון בישראל: בחינת הסוגיה
כתיבה: אמיר אדרי
סדרה: נקודה למחשבה 2, 2011
מענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את הפערים בין הרשויות המקומיות?
כתיבה: טל שחור
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 12 2010