דין ומידע: ספריה דיגיטלית לכתבי עת ופרסומי מחקר משפטי ובינתחומי

דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ון ליר בירושלים

מכון ון ליר בירושלים
ספר החברה הערבית בישראל

המדור מציג את פרסומי הסדרה בפורמט הדיגיטלי, כפי שמופיעים באתר המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9)
עריכה: רמסיס גרא
מועד הפרסום: 2018
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (8)
עריכה: רמסיס גרא
מועד הפרסום: 2016
ידיעת ערבית בקרב יהודים בישראל
מועד הפרסום: 2015
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (7)
עריכה: רמסיס גרא
מועד הפרסום: 2015
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (6)
עריכה: רמסיס גרא
מועד הפרסום: 2013
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (5)
עריכה: רמסיס גרא
מועד הפרסום: 2012