דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ון ליר בירושלים

מכון ון ליר בירושלים
פורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת פורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
ממגזר שלישי למגזר אזרחי: לשאלת הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי
כתיבה: בני גדרון, ניסן לימור, אסתר זיכלינסקי
מועד הפרסום: 2015
עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש
כתיבה: ניסן לימור, נוי ברינט
מועד הפרסום: 11-2013
עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש
כתיבה: ניסן לימור, נוי ברינט
מועד הפרסום: 10-2012