דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ון ליר בירושלים

מכון ון ליר בירושלים
המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן

המדור מציג פרסומים נבחרים בהוצאת המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המרכז לצדק חברתי להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל - דוח שנתי
מועד הוצאה: 2010 - 2014
השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות
כתיבה: אייל טבת, גל טלית
מועד הפרסום: 12-2017
מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות. נייר עבודה
כתיבה: רמי אדוט
מועד הפרסום: 05-2017
מיקור חוץ של תהליכי עיצוב המדיניות במגזר הציבורי
כתיבה: רעות מרציאנו
מועד הפרסום: נייר מדיניות, 02-2016
מאגר נתוני אשראי - הצעת חוק ממשלתית
כתיבה: דוד לוי פאור
מועד הפרסום: נייר עמדה 1, 11-2015
מאגר נתוני אשראי - הצעת חוק ממשלתית
כתיבה: דוד לוי פאור, ענבר מזרחי, יאיר אושרוב
מועד הפרסום: נייר עמדה 2, 11-2015
דוח מעקב אחר יישום המלצות ועדת טרכטנברג. שלוש שנים למחאה החברתית: האם חל שינוי במדיניות הכלכלית-חברתית של ממשלת ישראל?
כתיבה: עמית בן-צור, אמנון פורטוגלי
מועד הפרסום: 07-2014
מדריך לקבלת החלטות בטרם הפרטות ומיקור-חוץ: האם להפריט, ואם כן -כיצד?
כתיבה: עמית בן-צור
מועד הפרסום: 06-2014
הפרטת המחסומים בגדה המערבית וברצועת עזה
כתיבה: שירה חבקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות, 02-2014
כיצד הפכו מורות ומורים בישראל למורי קבלן? העסקה לא ישירה של עובדי חינוך והוראה במערכת החינוך בישראל
כתיבה: גלית בינט, ורדה שיפר
מועד הפרסום: מסמך מדיניות, 11-2013
האם תאגידי המים הם צעד בדרך להפרטה?
כתיבה: אייל טבת
מועד הפרסום: מחקר מדיניות, 09-2013
מלוניות ליולדות בבתי חולים כלליים ציבוריים בישראל: פינוק נחמד או תת מערכת של אי-צדק?
כתיבה: שלומית אבני
מועד הפרסום: נייר עמדה, 11-2012
אסדרה של בתי ספר פרטיים בררניים: בית הספר חברותא כמקרה מבחן
כתיבה: תמי הראל בן שחר
מועד הפרסום: נייר עמדה, 05-2012
הפרטה ללא גבולות: המקרה של הצעת חוק בוררות חובה
כתיבה: אן סוצ'יו
מועד הפרסום: נייר עמדה, 04-2012
מי כאן בעל הבית? הפרטת חברות הנמל בישראל
כתיבה: אייל טבת
מועד הפרסום: נייר עמדה, 04-2012
הפרטת גנים לאומיים בישראל: גן לאומי עיר דוד כמקרה מבחן
כתיבה: אלעד לשם, אמנון פורטוגלי
מועד הפרסום: נייר עמדה, 01-2012
מדיניות הפרטת הרכבת בישראל ומה שניתן ללמוד מהניסיון בעולם
כתיבה: אמנון פורטוגלי
מועד הפרסום: נייר עמדה, 10-2011
הפרטת עיצוב המדיניות: צעד אחד רחוק מדי?
כתיבה: ערן ויגודה-גדות, חיים כהן
מועד הפרסום: נייר עמדה, 08-2011
הפרטת עידוד העלייה
כתיבה: אילנה שפייזמן
מועד הפרסום: נייר עמדה, 07-2011
האם שוויון מפריע לצמיחה? על הקשר בין שוויון בהכנסות לצמיחה כלכלית
כתיבה: שמואל שי, מומי דהן, איל דביר, נטליה מירוניצ'ב
מועד הפרסום: סדרת ניירות עמדה בנושאי הצדק החברתי, חוברת 1 06-2000