דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מנהל התכנון

iplan.gov.il

מנהל התכנון - משרד האוצר

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר המינהל.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.


שנתון מינהל התכנון, 2015 - 2011
דו"ח יישום תמ"א 38 לשנת 2015
מועד הפרסום: 09-2016
דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה: תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, מה' 2
כתיבה: בינת שוורץ מילנר
מועד הפרסום: 07-2014