דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז לחקר העיר והאיזור

המרכז לחקר העיר והאיזור
טכניון - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המוסד המפרסם להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

Techcity21: [תכנית האב האסטרטגית קרית הטכניון]
מועד הפרסום: 10-2016
תכנית ימית לישראל
דו"ח שלב א': מצב קיים ותובנות ראשונות
דו"ח שלב ב': חזון מטרות ואמצעי מדיניות שלדיים
דו"ח שלב ג': פיתוח אמצעי מדיניות וגישות חלופיות לתכנון וניהול המרחב הימי

שנת הפרסום: 2015
יערות / פארקים / אתרי נופש ופעילויות קק"ל כסביבות מקדמות בריאות
מועד הפרסום: 01-2015
פיזור וריכוז מרחבי בישראל: מיפוי ואפיון הפריסה של ההתיישבות בישראל ככלי לפיתוח מדיניות מרחבית בת קיימא
סדרה: המרחביה - המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי
מועד הפרסום: 2014
בחינת תמריצים לעידוד רשויות מקומיות לגידול ולמשיכת אוכלוסייה
סדרה: המרחביה - המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי
מועד הפרסום: 2014
פיתוח תרבות כמנוף לפיתוח עירוני- הניסיון הבינלאומי והמקרה של תל אביב
כתיבה: נעמי כרמון ואלוירה מולין
סדרה: פיתוח מרחבי תכנון ואיכות חיים, 2014
דיור בר השגה בישראל: היבטים משפטיים, מה' 2
כתיבה: ניר מועלם, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2013
דיור בר השגה: כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית
כתיבה: רחל אלתרמן, אמילי סילברמן, וחיים פיאלקוף
מועד הפרסום: 2012
התשמע קולי?! הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל
כתיבה: דפנה כרמון, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2011
הזכות שקמה על יוצרה: תביעות לפיצויים בגין נזקי תכנון בישראל
כתיבה: שירה ברנד, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2010
בין מירכוז קיצוני לביזור קמצני: תוכניות שבסמכות מקומית לפי חוק התכנון ובניה
כתיבה: רחל אלתרמן, עינת גבריאלי
מועד הפרסום: 2008
צדק חלוקתי במקרקעין: תוכניות חלוקה חדשה לפי חוק התכנון והבניה
כתיבה: חדוה חברוני, רחל אלתרמן
מועד הפרסום: 2008