דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הגר - מחקר ופיתוח מדיניות דיור מוגן

הגר - מחקר ופיתוח מדיניות דיור מוגן
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר מרכז הגר.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המוסד המפרסם להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
מעורבות תושבים בקידום התחדשות עירונית: סקירת מודלים נבחרים מהעולם
מחקר וכתיבה: יואב זילברדיק
מועד הפרסום: 2015[?]
השכרה ארוכת טווח בישראל: בחינת מדיניות הממשלה
מועד הפרסום: 2015[?]
לקראת מערך כולל של דיור בהישג יד בישראל
כתיבה: טל רוזנפלד, סבסטיאן ולרשטיין, נתנאל רייכר
מועד הפרסום: 2014
מודלים של בעלות חלקית: מסמך רקע לגיבוש מדיניות ממשלתית בתחום דיור בהישג יד
כתיבה ועריכה: טל רוזנפלד, סבסטיאן ולרשטיין, אורה בלום
מועד הפרסום: 2014