דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי


ממדי העוני והפערים החברתיים

המדור מציג פרסומי הסדרה לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר פרסומי המוסד להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2016
מועד הפרסום: 12-2017
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2015
מועד הפרסום: 12-2016
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2014
מועד הפרסום: 12-2015
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2013
מועד הפרסום: 12-2014
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2012
מועד הפרסום: 12-2013
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2011
מועד הפרסום: 11-2012
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2010
מועד הפרסום: 11-2011
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2009
מועד הפרסום: 11-2010
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2008
מועד הפרסום: 10-2009
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2007
מועד הפרסום: 11-2008