דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הרשות השופטת - מחלקת המחקר

court.gov.il

הרשות השופטת - מחלקת המחקר

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר הרשות.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


נתונים כמותיים על אודות אגרות בתובענות ייצוגיות
כתיבה: גלי אביב, אסף שטיין
מועד הפרסום: 05-2019
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2018-2017
מועד הפרסום: 09-2018
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2017-2016
מועד הפרסום: 09-2017
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2014-2015
מועד הפרסום: 09-2015
פסיקת הוצאות משפט בהליכים אזרחיים
כתיבה: קרן וינשל, יפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 10-2017
פרסום עיקרי הדוח ההשוואתי של הוועדה האירופית ליעילות הצדק (2016)
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 11-2016
בית המשפט לתביעות קטנות
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 09-2016
בחינת הנוהל לטיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 05-2016
בדיקת אפקטיביות פיילוט נוהל "שמיעה רצופה" בבית המשפט המחוזי בירושלים
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 06-2015
הערכת פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה: דוח סופי
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון, קרן וינשל-מרגל
מועד הפרסום: 01-2015
בחינה אמפירית של הליך סדר הדין המהיר
כתיבה: גלי אביב, יפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 01-2015
הערכת פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה
כתיבה: גלי אביב, ענבל גלון
מועד הפרסום: 01-2015
תובענות ייצוגיות בישראל - פרספקטיבה אמפירית
כתיבה: אלון קלמנט, קרן וינשל-מרגל, יפעת טרבולוס ורוני אבישר-שדה
מועד הפרסום: 06-2014
דוח הועידה האירופית ליעילות הצדק להשוואת והערכת מערכות משפט – נתונים נבחרים
כתיבה: גלי אביב ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 11-2014
יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל
כתיבה: קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 03-2014
דחיות דיונים במערכת המשפט
כתיבה: קרן וינשל- מרגל ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 09-2013
שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים
כתיבה: אורן גזל-אייל, ענבל גלון, קרן וינשל-מרגל
מועד הפרסום: 05-2012
סקירה השוואתית בנושא הוצאות משפט - לקראת מחקר אמפירי בישראל
כתיבה: קרן וינשל-מרגל ויפעת טרבולוס
מועד הפרסום: 02-2012