דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז טאוב

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל


דוח מצב המדינה

תמונת מצב המדינה 2016: תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל
עריכה: אבי וייס
דוח מצב המדינה - חברה, כלכלה מדיניות
תמונת מצב המדינה 2015: תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל
עריכה: אבי וייס, דב צ'רניחובסקי
סדרת הרברט מ' סינגר, 2015
דוח מצב המדינה - חברה, כלכלה מדיניות
עריכה: דן בן-דוד
סדרת הרברט מ' סינגר, 2014