דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» רשות ניירות ערך

isa.gov.il

רשות ניירות ערך
מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ אסטרטגי

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר הרשות.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

ניתוח השוואתי של דירוגי אג"ח בישראל מול דירוגי אג"ח בארה"ב על בסיס ההסתברות לחדלות פירעון
כתיבה: חיים קידר-לוי, גיתית גור-גרשגורן
25-מועד הפרסום: 07-2017
שינוי מבנה הבעלות בבורסה (Demutualization): רקע, השפעות ומבנה הבעלות החזוי לישראל
כתיבה: נתן המנדינגר, מרכז מילקן לחדשנות
מועד הפרסום: 07-2016
עושי שוק במצבי שוק שונים: האם העיתוי בעל חשיבות?
מועד הפרסום: 11-2015
שכר הבכירים בישראל, 2011-2014 - נייר עבודה
כתיבה: גיתית גור גרשגורן, ליזה טפר, גיא סבח
מועד הפרסום: 11-2015
מסחר בתדירות גבוהה: השפעותיו על שוק ההון והשפעות רגולציה עליו
כתיבה: גיתית גור גרשגורן, דורון גרינברג
מועד הפרסום: 10-2015
האם קיים "שוק עמוק" באג"ח חברות בישראל?
כתיבה: גיתית גור גרשגורן, אלרועי חדד, חיים קידר-לוי
מועד הפרסום: 08-2015
מבנה הפיקוח הרצוי בשוק ההון
סדרה: שולחן עגול בנושא שינוי מבנה הפיקוח על שוק ההון - נייר לדיון
מועד הפרסום: 01-2015
רישום מניות של חברות זרות למסחר בבורסה בישראל
סדרה: שולחן עגול בנושא מסחר בניירות ערך זרים בבורסה בתל אביב - נייר לדיון
מועד הפרסום: 02-2015
מסחר במניות הרשומות בבורסות זרות
סדרה: שולחן עגול בנושא מסחר בניירות ערך זרים בבורסה בתל אביב - נייר לדיון
מועד הפרסום: 25-11-2014
מטבעות דיגיטליים - סקירה ראשונית: ביטקוין כמקרה בוחן
כתיבה: ניקי קוצנקו, גתית גור גרשגורן
מועד הפרסום: 08-2014