דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז למשפט וטכנולוגיה

המרכז למשפט וטכנולוגיה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המוסד המפרסם להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

מדיניות ניהול זכויות קניין רוחני במגזר המו"פ הממשלתי
כתיבה: ניבה אלקין-קורן, שרון בר-זיו
מועד הפרסום: 04-2014
מדיניות למינוף המחקר בתאי גזע באמצעות קניין רוחני
כתיבה: ניבה אלקין-קורן ואח'
מועד הפרסום: 05-2013
שיפוט בעידן דיגיטלי
בהנחיית פרופ' שולמית אלמוג והשופטת תמר נאות־פרי
מועד הפרסום: 05-2013
הנגשת תוצרי מחקר ומאמרים אקדמאיים
מועד הפרסום: ?