דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» פורום קהלת

פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר פורום קהלת.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הפורום להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
מילקי יקר, חולצות זולות: השלכות של חסימת מסחר בין־לאומי
כתיבה: אורי כץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 48 12.2018
ייעול עבודת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 46 11.2018
בין סיוע לקיבוע: הטבות ותמריצים למשפחות חד-הוריות – סקירה וכימות
כתיבה: מיכאל שראל, גלעד גייבל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 45 10.2018
הסדרת הכשרות בישראל
כתיבה: עמיחי פילבר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 43 08.2018
הכנסה בסיסית בישראל
כתיבה: אורי כץ, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 42 08.2018
גדר 'ההפרדה': גבול מדיני במסווה ביטחוני
כתיבה: גרשון הכהן \ עריכה: איציק צרפתי
מועד הפרסום: 07.2018
אוטונומיה בית-ספרית: בין מילים למעשים
כתיבה: אביטל בן שלמה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 41 07.2018
מינוי מנהלים במערכת החינוך
כתיבה: צבי לובושיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 38 06.2018
אוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה
כתיבה: שובל שפט, אביטל בן-שלמה, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 34 06.2018
נמלי ישראל בעידן של תחרות
כתיבה: פנחס אנצילביץ, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 37 05.2018
הערות לאסטרטגיה לאומית לרמת הגולן
כתיבה: צבי האוזר, איציק צרפתי
מועד הפרסום: 01.2018
השכלה גבוהה עודפת בישראל
כתיבה: אורי כץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 36 10.2017
בעבודה זו נטען כי מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת-ישראל מנופחת אל מעבר לאופטימום, בזמן שמערך ההשכלה המקצועית סובל מהזנחה...
התייחסות עקרונית לתכניות לעידוד תעשייה
כתיבה: אורי כץ
מועד הפרסום: 09-2017
ממשלת ישראל יכולה לעשות רבות על מנת לתרום לגידול הפריון במשק, אך אין הצדקה למדיניות המפלה לטובה או לרעה סוגים מסויימים של פעילות כלכלית.
הייעוץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות
כתיבה: אביעד בקשי
מועד הפרסום: נייר מדיניות 10 2014 \ מהדורה 2 2017
מאז שפורסם נייר מדיניות זה לראשונה (2014 ) התגבר העיסוק הציבורי, הפוליטי והמשפטי מצד אחד הביע היועץ המשפטי בשאלת סמכויות הייעוץ והייצוג שבידי היועץ המשפטי לממשלה. עמדה, שאותה חזינו בנייר זה,לפיה חוות דעתו מחייבת את הממשלה גם בבואה ליזום חקיקה ראשית – באופן חסר תקדים בעולם. מאידך, הצעות חוק שונות עלו על שולחן הכנסת במטרה להסדיר מחדש את סמכויות מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, ובית המשפט העליון ביקר את הפרקטיקה שלפיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי להציג בשם המשיב עמדה שונה מעמדתו האותנטית.
תחבורה שיתופית בישראל - ניתוח מדיניות והצעת מודל
כתיבה: ספי קלר, צביה זיכרמן, מאיר בוחניק, אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 35 07-2017
במוקד נייר עמדה זה עומדת הצעה לרפורמה יסודית בתחום, אשר תפתח את השוק ותאפשר קליטה ויישום של רעיון התחבורה השיתופית בישראל...
בחינות הבגרות באזרחות
כתיבה: הדר ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 33 05-2017
נייר מדיניות זה ממוקד ברכיב אחד של המקצוע – בחינות הבגרות. בנייר יתוארו הכשלים בבחינות המתקיימות כיום, תוצע חלופה ויוסבר כיצד היא מתגברת על הכשלים, ותוצג תוכנית עבודה ליישומה...
הבעלות הממשלתית בחברות בישראל: בחינה מחדש
כתיבה: אייל צור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 32 04-2017
נייר מדיניות זה המחקר מבקש לבחון את ההצדקות לבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית, בחברות במדינת ישראל...
טיוב האסדרה בישראל
כתיבה: אביטל בן-שלמה, שחר אבימור, קטיה קנוכלמן, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 31 01-2017
בהשוואה לרוב המדינות החברות ב- OECD ,ישראל סובלת מרמה נמוכה של הכנסה לנפש ומרמה גבוהה של מחירים לצרכן. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא אסדרה )רגולציה( כובלת, המטילה נטל כבד ומיותר על אזרחים ועסקים...
תיקונים בשיטת הבחירות והממשל: חיזוק המשילות והייצוגיות
כתיבה: אברהם דיסקין, עמנואל נבון
מועד הפרסום: נייר מדיניות 30 12-2016
אגודות עות'מאניות: ישראל 2016
כתיבה: תומר אביטל
מועד הפרסום: 08-2016
תקצוב הקולנוע הישראלי - ניתוח והצעת מדיניות
כתיבה: זיו מאור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 29 07-2016
הגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים בישראל
כולל התייחסות לדוח הביניים של הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל [ועדת שטרום]
כתיבה: סנדרין פיטוסי, אבי טילמן, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 28 06-2016
תלונות שווא בגין עברות מין ואלימות במשפחה
כתיבה: יואב מזא"ה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 5 03-2016
ניהול אתרי מורשת בישראל
כתיבה: אורי קראוסהר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 26 03-2016
תמיכות בתקציב המדינה - ניתוח והצעות לשינוי
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 3 03-2016
ארגוני עובדים בישראל: ניתוח כלכלי והמלצות חקיקה
כתיבה: אמיר פדר, מיכאל שראל, צביה זיכרמן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 25 03-2016
מכון התקנים הישראלי - בחינה מחדש
כתיבה: רותם סלע, אורי רדלר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 24 01-2016
מערך הכשרות בישראל: ניתוח והצעה לשינוי מבני
כתיבה: אביעד בקשי, נטע שפירא
מועד הפרסום: נייר מדיניות 23 01-2016
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק א': שוק הקרקעות
כתיבה: גדעון ויתקון ואח'
מועד הפרסום: נייר מדיניות 19 11-2015
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק ב': תפקידן והעדפותיהן של הרשויות המקומיות בפיתוח נדל''ן למגורים
כתיבה: סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 20 11-2015
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק ג': אישורי בנייה
כתיבה: אביחי שניר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 21 11-2015
ערעור בפני ארגון הסחר העולמי על המגבלות האירופיות הבלתי-חוקיות המוטלות על מוצרים ישראלים
כתיבה: אבי בל, יוג'ין קנטורוביץ'
מועד הפרסום: נייר מדיניות 18 10-2015
דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי
כתיבה: איתמר יקיר, יצחק פנחס, ירדן מימון, מיכאל שראל - פורום קהלת לכלכלה
מועד הפרסום: 09-2015
דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברת: ההצלחות, והמכשולים שנותרו. סיפור ב-25 תרשימים
מועד הפרסום: 05-2015     English Version
תפקידן והעדפותיהן של הרשויות המקומיות בפיתוח נדל"ן למגורים
כתיבה: סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל - פורום קהלת לכלכלה
מועד הפרסום: 09-2015
מנגנוני בקרה על הגשת כתבי אישום בישראל
כתיבה: מורן נגיד
מועד הפרסום: נייר מדיניות 17 07-2015
משק הלול בישראל: ניתוח משק מתוכנן והצעה לרפורמה
כתיבה: אשר מאיר, חני רוטשטיין-כהן, אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 16 07-2015
משילות ומינויים בישראל
כתיבה: יצחק קליין, אביטל בן-שלמה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 15 06-2015
מנכ"לים לא-מקצועיים במשרדי הממשלה
מחבר: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 14 02-2015
ההטבות לחיסכון הפנסיוני: בחינה מחדש
מחברים: שמואל אברמזון, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 13 02-2015
תפקודו של מערך החשבים: בעיות ופתרונות
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 12 12-2014
אגף התקציבים: מה ניתן לעשות?
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 11 11-2014
מבקר עצמאי לתביעה הפלילית של מדינת ישראל: מחקר השוואתי והצעה לשינוי
כתיבה: מורן נגיד, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 1 10-2014
רישוי אדריכלים בישראל: סקירה משווה והצעה לרפורמה
כתיבה: אריאל ארליך, יונתן גרין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 9 10-2014
גלי צה"ל: מניין ולאן? ביקורת והמלצות מעשיות
כתיבה: אייל צור
סדרה: מועד הפרסום: נייר מדיניות 8 07-2014
הביקוש לדירות מגורים ומדיניות המסים הרצויה. ביקורת והמלצות מעשיות
כתיבה: מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 7 06-2014
חסמי העלייה שמקורם בחקיקה ובמדיניות משרדי הממשלה - מקרה מבחן: רישוי מקצועות רפואיים
כתיבה: אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 6 06-2014