דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» פורום קהלת

פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר פורום קהלת.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
תיקונים בשיטת הבחירות והממשל: חיזוק המשילות והייצוגיות
כתיבה: אברהם דיסקין, עמנואל נבון
מועד הפרסום: נייר מדיניות 30 12-2016
אגודות עות'מאניות: ישראל 2016
כתיבה: תומר אביטל
מועד הפרסום: 08-2016
תקצוב הקולנוע הישראלי - ניתוח והצעת מדיניות
כתיבה: זיו מאור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 29 07-2016
הגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים בישראל
כולל התייחסות לדוח הביניים של הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל [ועדת שטרום]
כתיבה: סנדרין פיטוסי, אבי טילמן, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 28 06-2016
תלונות שווא בגין עברות מין ואלימות במשפחה
כתיבה: יואב מזא"ה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 5 03-2016
ניהול אתרי מורשת בישראל
כתיבה: אורי קראוסהר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 26 03-2016
תמיכות בתקציב המדינה - ניתוח והצעות לשינוי
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 3 03-2016
ארגוני עובדים בישראל: ניתוח כלכלי והמלצות חקיקה
כתיבה: אמיר פדר, מיכאל שראל, צביה זיכרמן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 25 03-2016
מכון התקנים הישראלי - בחינה מחדש
כתיבה: רותם סלע, אורי רדלר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 24 01-2016
מערך הכשרות בישראל: ניתוח והצעה לשינוי מבני
כתיבה: אביעד בקשי, נטע שפירא
מועד הפרסום: נייר מדיניות 23 01-2016
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק א': שוק הקרקעות
כתיבה: גדעון ויתקון ואח'
מועד הפרסום: נייר מדיניות 19 11-2015
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק ב': תפקידן והעדפותיהן של הרשויות המקומיות בפיתוח נדל''ן למגורים
כתיבה: סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 20 11-2015
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק ג': אישורי בנייה
כתיבה: אביחי שניר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 21 11-2015
ערעור בפני ארגון הסחר העולמי על המגבלות האירופיות הבלתי-חוקיות המוטלות על מוצרים ישראלים
כתיבה: אבי בל, יוג'ין קנטורוביץ'
מועד הפרסום: נייר מדיניות 18 10-2015
דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי
כתיבה: איתמר יקיר, יצחק פנחס, ירדן מימון, מיכאל שראל - פורום קהלת לכלכלה
מועד הפרסום: 09-2015
דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברת: ההצלחות, והמכשולים שנותרו. סיפור ב-25 תרשימים
מועד הפרסום: 05-2015     English Version
תפקידן והעדפותיהן של הרשויות המקומיות בפיתוח נדל"ן למגורים
כתיבה: סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל - פורום קהלת לכלכלה
מועד הפרסום: 09-2015
מנגנוני בקרה על הגשת כתבי אישום בישראל
כתיבה: מורן נגיד
מועד הפרסום: נייר מדיניות 17 07-2015
משק הלול בישראל: ניתוח משק מתוכנן והצעה לרפורמה
כתיבה: אשר מאיר, חני רוטשטיין-כהן, אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 16 07-2015
משילות ומינויים בישראל
כתיבה: יצחק קליין, אביטל בן-שלמה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 15 06-2015
מנכ"לים לא-מקצועיים במשרדי הממשלה
מחבר: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 14 02-2015
ההטבות לחיסכון הפנסיוני: בחינה מחדש
מחברים: שמואל אברמזון, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 13 02-2015
תפקודו של מערך החשבים: בעיות ופתרונות
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 12 12-2014
אגף התקציבים: מה ניתן לעשות?
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 11 11-2014
הייעוץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות
כתיבה: אביעד בקשי
מועד הפרסום: נייר מדיניות 10 2014
מבקר עצמאי לתביעה הפלילית של מדינת ישראל: מחקר השוואתי והצעה לשינוי
כתיבה: מורן נגיד, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 1 10-2014
רישוי אדריכלים בישראל: סקירה משווה והצעה לרפורמה
כתיבה: אריאל ארליך, יונתן גרין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 9 10-2014
גלי צה"ל: מניין ולאן? ביקורת והמלצות מעשיות
כתיבה: אייל צור
סדרה: מועד הפרסום: נייר מדיניות 8 07-2014
הביקוש לדירות מגורים ומדיניות המסים הרצויה. ביקורת והמלצות מעשיות
כתיבה: מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 7 06-2014
חסמי העלייה שמקורם בחקיקה ובמדיניות משרדי הממשלה - מקרה מבחן: רישוי מקצועות רפואיים
כתיבה: אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 6 06-2014