דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הכנסת - הלשכה המשפטית

הכנסת
הלשכה המשפטית - תחום חקיקה ומחקר משפטי

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר הכנסת.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


-
נסיעות חברי פרלמנט במימון גופים זרים – סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 17-07-2018
הגדרת המונח הפליה נגד נשים בחקיקה - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 16-07-2018
חקיקה המגבילה מוסדות פיננסיים בהחתמת ערבים - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 20-06-2018
התקנות האירופיות בעניין הגנת הפרטיות וענקיות האינטרנט
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 12-07-2015
אמצעים משפטיים להתמודדות עם תופעת ההסתה ברשת
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 05-08-2015, עדכון: 13-06-2018
אחריותם של מתווכי רשת לתוכן פוגעני המופץ ברשת האינטרנט
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 05-08-2015, עדכון: 13-06-2018
הטלת אחריות פלילית או אזרחית על מעשי בריונות ברשת
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 05-08-2015, עדכון: 13-06-2018
הסדרת שעות הפתיחה והסגירה של חנויות בימי מנוחה – סקירה משווה
כתיבה: צח בן יהודה, דינה צדוק
מועד הפרסום: 06-06-2018
התיישנות עבירות ועילות שקוטעות או משעות את תקופת ההתיישנות - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 15-05-2018
חיסיון על תקשורת בין מטפלים ויועצים לקורבנות עבירות מין - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן-דוד
מועד הפרסום: 09-05-2018
מעמדו של ראש ממשלה שמתנהלים נגדו הליכים פליליים
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 08-05-2018
הסדרים בחקיקה להגבלת הדלקת אש ביערות – סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 08-01-2018
קריטריונים לשחרור מוקדם של אסירים שנקבעו בחקיקה ראשית - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 15-11-2017
ההסדרה בארה"ב ובאנגליה בדבר התשלום בגין השימוש במתקני שירותים ציבוריים
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 19-10-2017
- לבקשת חברת הכנסת יעל גרמן התמקדנו בהוראות הרלוונטיות בחקיקה בארה"ב ובאנגליה, שבהן נקבעה הסדרה משמעותית בנושא ואף נערך דיון ציבורי מקיף..
זכויות שפה וחינוך של מיעוטים לאומיים, אתניים, לשוניים וילידים - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן-דוד
מועד הפרסום: 17-10-2017
חקיקה להסדרת תרומות זרע - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 04-07-2017
מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת עליזה לביא על רקע הצעת חוק תרומת זרע, התשע"ו-2016; הצעת החוק מבקשת להסדיר לראשונה בחקיקה היבטים רבים הקשורים לתרומות זרע. במסמך מובאת סקירה משווה של החקיקה המסדירה תרומות זרע באוסטרליה (ברמה הפדרלית ובשתי מדינות), בקנדה (ברמה הפדרלית ובמחוז קוויבק), בצרפת ובספרד. מדינות אלה נבחרו כדי להדגים מגוון של הסדרים המשקפים תפיסות עולם שונות לגבי הסוגיות המתעוררות בתחום.
הסדרים משפטיים למניעת ניגוד עניינים - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק, גלעד נוה
מועד הפרסום: 28-05-2017
המסמך התבקש כרקע לבחינת הסוגיה של הסדרת היחסים בין נבחרי ציבור ועובדי ציבור לבין גורמים פרטיים המצויים עימם בקשר מקצועי או ביחסי עבודה, בעיקר בכל הנוגע לאינטרסים האישיים של אותם אישים ושל המקורבים להם.
הסדרים בדבר עיון במסמכי אימוץ - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 10-05-2017
סוגיות במעמדם של בני זוג שמינם זהה: הטיפול הרפואי וזכות הירושה. רקע תיאורטי וסקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 12-01-2017
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת נחמן שי, כרקע ליוזמות חקיקה הנוגעות למעמדו המשפטי של בן זוג קשיש, שמינו זהה למינו של בן זוגו...
הסדרים בחקיקה המחייבים מתן מידע על מזון אלרגני במסעדות - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 04-01-2017
במסמך זה התבקשנו לבדוק קיומם של הסדרים דומים להצעת החוק בחקיקה במדינות שונות דהיינו, הסדרים אשר מטילים על מפעילי מסעדות ובתי אוכל חובות ספציפיות בכל הנוגע למתן מידע ללקוחותיהם על המרכיבים האלרגניים במזון המוגש בהם, בין ברישומם בתפריט ובין באמצעים אחרים.
הגבלת הפרסום של תרופות ללא מרשם. רקע תיאורטי וסקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 04-01-2017
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת יגאל גואטה, כרקע לדיון בהצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של תכשיר בלא מרשם, התשע"ז-2016...
הסדרת מקצוע ייעוץ הנישואין בעולם – סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 29-11-2016
תקינה ובדיקת תואמות באירופה ובארה"ב - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 27-11-2016
חקיקה לעידוד הקמתם של גגות ירוקים - רקע תיאורטי וסקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 30-05-2016
מנגנונים להסדרה של 'התיישנות מתוכננת' - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 09-03-2016
פיקוח אלקטרוני דו-סיטרי להגנה על קורבנות אלימות במשפחה - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 16-02-2016
ההסדרה בתחומי בטיחות האוהדים בספורט והענשתם בגין פעולות אלימות – סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 19-01-2016
עיקול תשמישי קדושה של בתי תפילה: עמדת המשפט העברי
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 27-12-2015
הסדרים בנוגע למנגנוני האכיפה והפיקוח בדיני חינוך חובה - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-11-2015
סמכויות המשטרה לחיפוש נשק על גופו של אדם לצורך מניעת עבירות אלימות: בריטניה - מסמך עדכון
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 29-10-2015
העיגון החוקתי של הגנה על בעלי חיים וזכויותיהם - סקירה משווה
מועד הפרסום: 12-10-2015
חקיקה בנוגע להתעללות נפשית וכלכלית במסגרת המאבק באלימות במשפחה - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 11-05-2015
ההסדרה המשפטית של מנגנוני ממשל תאגידי בשותפויות מוגבלות נסחרות - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה, יעל טייב
מועד הפרסום: 01-12-2014
ההסדרה המשפטית של "פערי תיווך" ומדיניות תמחור טורפני בשוק החקלאי - סקירה משווה
כתיבה: יעל טייב, גלעד נוה
מועד הפרסום: 04-11-2014
הפעלת סמכויות פיקוח על מערכת הביטחון - מסמך רקע
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 04-08-2014
הסדרת מעמדם המשפטי של ארגוני מעסיקים – סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 07-2014
הפללת לקוחות הזנות – סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 07-2014
צווי איסור פרסום - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 13-10-2013
שקיפות מידע אודות תשלומי מס - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 13-06-2013
הסדרת שדלנות (lobbying) ומרשמי שדלנים - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 10-2012
חשיפת זהותו של מעוול אנונימי ברשת האינטרנט - סקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 14-02-2012
סדרת מסמכים בנושא: הצעת חוק דיני ממונות, התשע"א-2011
"פעולות משפטיות" - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 25-01-2012
סוגיות בדיני לשון הרע: סכום הפיצוי ופרסום תגובת הנפגע
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד שבהצעת הקודקס האזרחי - סקירה משווה: בחינה תמציתית של קודקסים נבחרים
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-2011
חקיקה קודיפיקטיבית - מסמך מבוא
כתיבה: ירון אונגר, גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד בהצעת הקודקס האזרחי - סקירה משווה: הקוד המסחרי האחיד בארה"ב
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד בהצעת הקודקס האזרחי – סקירה משווה: הקודקס האזרחי הגרמני
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד בהצעת הקודקס האזרחי – סקירה משווה: הקודקס האזרחי הצרפתי
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 11-2011