דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מציל״ה

מרכז מציל״ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית

העמוד מציג פרסומים נבחרים בהוצאת המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר מרכז מציל״ה להרחבה על פעילות ופרסומים נוספים.
עיגון חוקתי לחזון המדינה? המלצות מכוח מינוי שרת המשפטים מאוגוסט 2013 ומסמכי רקע לגיבושן
כתיבה: רות גביזון
מועד הפרסום: 02-2015
עיגון חוקתי של חזון המדינה: המלצות לשרת המשפטים
כתיבה: רות גביזון
מועד הפרסום: 11-2014
התמודדות ישראל עם הגירה בלתי מוסדרת - סיכום כנס
עריכה: רות גביזון, מאיר אלרן
מועד הפרסום: מזכר 128 06-2013
התמודדות עם הגירה גלובלית: מתווה למדיניות הגירה לישראל     English version
כתיבה: שלמה אבינרי, ליאב אורגד, אמנון רובינשטיין
מועד הפרסום: 2010
מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל     English version
כתיבה: אבישלום וסטרייך, פנחס שיפמן
מועד הפרסום: 11-2012
התביעה להכרה בישראל כמדינה יהודית: הערכה מחדש
כתיבה: טל בקר
מועד הפרסום: 2012
שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל     English version
כתיבה: יפה זילברשץ, נמרה גורן־אמיתי
מועד הפרסום: 06-2010
שישים שנה לחוק השבות: היסטוריה, אידאולוגיה, הצדקה     English version
כתיבה: רות גביזון
מועד הפרסום: 2010
הרהורים על ועדות חקירה ועל מעמד המיעוט הערבי בישראל. הרצאה מאת רות גביזון
מועד הפרסום: 2010